Právnické osoby potrebujú od 1. júla občiansky preukaz s čipom

, 27.06.2017 06:00
občiansky preukaz, muž, karta
Ilustračné foto. Autor:

Od 1. júla 2017 budú úradné zásielky postupne doručované do úradnej elektronickej firemnej schránky. Prečítať si ich môžete, iba ak máte občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom BO. V praxi to znamená, že konkrétny zástupca právnickej osoby, ktorý začne v mene právnickej osoby komunikovať so štátom elektronicky, sa prihlási cez portál www.slovensko.sk.

Na tento úkon je však potrebný autentifikačný prostriedok – elektronický občiansky preukaz s čipom (tzv. eID karta), v prípade cudzincov s pobytom na Slovensku elektronický doklad o pobyte (tzv. eDoPP karta). Doklad si občania SR vybavia či aktivujú na niektorom  z 86 pracovísk oddelení dokladov a evidencií Policajného zboru, cudzinci na oddeleniach cudzineckej polície. V prípade, že platnosť starého občianskeho preukazu bez čipu je menej ako 180 dní, nový elektronický získate bezplatne. V opačnom prípade uhradíte správny poplatok 4,50 eura v platobnom kiosku na pracovisku. Rezort vnútra upozorňuje, že od  1. decembra 2016 sú na oddeleniach dokladov jednotné úradné hodiny, čiže tzv. dlhý deň – streda, keď si môžete vaše záležitosti vybaviť od 8. až do 17. h – majú všade, nielen na oddeleniach situovaných v tzv. klientskych centrách. V pondelok, v utorok a vo štvrtok sú oddelenia dokladov k dispozícii od 8. do 15. hodiny, v piatok od 8. do 14. hodiny.

Ak už ste držiteľom elektronického občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte, ktorý však používate iba  klasickým spôsobom, na ktoromkoľvek oddelení dokladov (cudzinci na cudzineckej polícii) si ho aktivujete bezplatne. V prípade otázok týkajúcich sa aktivácie či práce s elektronickou schránkou neváhajte využiť služby Ústredného kontaktného centra na stránke www.slovensko.sk alebo na čísle +421 2 35 803 083. K dis­pozícii je aj kontaktný formulár a videonávody. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť aj na Callcentrum MV SR v pracovných dňoch od 8. do 18. h na bezplatnom čísle 0800 222 222 alebo e-mailom na callcentrum@minv.sk.

Otázky a odpovede: O občianskych preukazoch

Dokedy si musím občiansky s čipom a bezpečnostný osobný kód BOK vybaviť?

Do 1. júla. 2017. Tento termín bol schválený Národnou radou SR 7. decembra 2016 v novele zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Kto potrebuje občiansky preukaz s čipom (eID) a bezpečnostný osobný kód BOK?

Potrebuje ich každý štatutár firmy zapísanej v obchodnom registri. Skontrolujte si, či je vaša firma zapísaná v obchodnom registri na portáli www.orsr.sk. Ak áno, výzva sa týka aj vás.

Čo je to bezpečnostný osobný kód BOK?

Je 6-miestny kód, ktorý slúži ako heslo k vášmu občianskemu preukazu. Stanovíte si ho sami. Bezpečnostný kód BOK slúži na ochranu občianskeho preukazu pred zneužitím. Po 5-násobnom nesprávnom zadaní sa prístup k on-line portálu slovensko.sk zablokuje, odblokovať ho vedia iba na polícii.

Čo ak som štatutár cudzinec?

V tom prípade potrebujete namiesto občianskeho preukazu s čipom (eID karty) doklad o pobyte s čipom a bezpečnostný osobný kód – BOK. Doklad o pobyte s čipom si vybavíte na oddelení cudzineckej polície v mieste vášho pobytu. Bezpečnostný osobný kód – BOK si aktivujete na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície, čiže nielen v mieste pobytu. Ak doklad o pobyte nemáte, musíte na prístup do svojej schránky splnomocniť osobu, ktorá už disponuje dokladom s čipom (je jedno, či občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte) a bezpečnostným osobným kódom BOK.

Môže elektronickú schránku mojej firmy spravovať niekto iný?

Môže. Stačí, ak vybranú osobu splnomocníte. Daná osoba musí mať občiansky preukaz s čipom (prípadne doklad o pobyte s čipom) a bezpečnostný osobný kód – BOK. Splnomocniť ju môžete formou listiny alebo elektronicky. Rovnako môžete aj nastaviť, čo všetko môže s vašou úradnou elektronickou schránkou robiť. Pre štatutárov s trvalým pobytom mimo územia SR je toto jediná možnosť.

Na čo slúži úradná elektronická schránka?

Predstavte si, že vám poštárka do špeciálnej poštovej schránky vyčleňuje všetky úradné zásielky. Presne tak funguje elektronická schránka vašej firmy, akurát v elektronickej podobe. Do elektronickej schránky vám postupne začne chodiť úradná korešpondencia týkajúca sa vašej firmy (napríklad súdne rozhodnutie či upovedomenie o začatí exekučného konania). V momente uloženia úradnej korešpondencie do elektronickej schránky začína plynúť úložná lehota. Ak v tejto lehote nebudete konať, nastane tzv. fikcia doručenia a úradná korešpondencia bude považovaná za doručenú aj v prípade, ak si ju nepreberiete a neprečítate. Na moment doručenia môžu byť viazané lehoty napríklad na podanie odvolania či na splnenie povinnosti. Ide o obdobný postup, ako keď si nepreberiete listovú zásielku na pošte. Preto je potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne, aby ste boli nielen informovaní, ale aj aby ste nezmeškali žiadne zákonné lehoty.

Schránku si nechcem aktivovať. Čo mám robiť?

Takáto možnosť pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri nie je. Úradná elektronická schránka vám bude aktivovaná automaticky a je v o vašom najlepšom záujme si do nej zabezpečiť prístup.

Aké sú výhody elektronickej schránky?

Ušetríte čas, ktorý by ste strávili chodením na poštu a čakaním v radoch. Komunikácia s úradmi sa zefektívni a zjednoduší. Pracovať so schránkou môžete odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Znížite náklady za poštové služby a pri elektronických podaniach ušetríte 50 % za správne poplatky. Celá komunikácia je bezpečná a rýchla. Do úradnej elektronickej schránky sa nemusíte prihlasovať denne, stačí, ak si nastavíte notifikácie. Po nastavení notifikácií prostredníctvom SMS alebo e-mailu okamžite zistíte, keď vám do schránky príde nová správa.

Zdroj: ministerstvo vnútra, statutar.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#právnicke osoby #občiansky preukaz #čip #Práca a kariéra
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku