Firmy čakajú pri obchodovaní so štátom nové povinnosti

Či ide o malú firmu alebo finančného žraloka, všetky sa musia mať na pozore pred novými udalosťami, ktoré môžu po 30. júni skomplikovať proces obchodovania so štátom, vrátane poberania eurofondov. Prijímatelia finančných prostriedkov v hodnote nad zákonom stanovený limit 100 000 eur musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

06.08.2018 06:00
zamestananci, počítač, práca, firma, Foto:
Platí, že zmluva sa považuje za uzavretú až v momente jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
debata (2)

Na účely zabezpečenia aktuálnosti údajov v registri zákon stanovuje povinnosť overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod pri výskyte verifikačných udalostí. Prvou významnou verifikačnou udalosťou bolo tzv. periodické overenie, ktoré sa uskutočňuje každoročne k 31. decembru. Ak si firma splnila svoju povinnosť a nechala si identifikáciu overiť, získala akési polročné RPVS prázdniny, počas ktorých bola od tejto povinnosti zo zákona oslobodená.

Keďže však žiadne prázdniny netrvajú večne, od 30. júna je potrebné venovať pozornosť ďalším verifikačným udalostiam, ako je uzatvorenie zmluvy v hodnote nad 100 000 eur, jej zmena alebo plnenie zo zmluvy, ktorej hodnota prevyšuje v úhrne jeden milión eur. „Na jednej strane je účel zavedenia týchto verifikačných udalostí pochopiteľný, na druhej strane sa táto povinnosť, vďaka zákonnej šesťmesačnej výnimke, nelogicky vzťahuje iba na druhú polovicu kalendárneho roka. S nadľahčením by sa dalo povedať, že takýto model korešponduje s jeho pôvodným účelom iba na 50 %,“ komentuje na margo verifikácie Ivan Šafranko z advokátskej kancelárie Ružička Csekes.

Aby to nebolo jednoduché, splnenie zákonnej povinnosti bude vyžadovať presné načasovanie. Podľa zákona musí k overeniu identifikácie dôjsť nie skôr ako päť dní pred verifikačnou udalosťou.

Ako sa zdanlivo jednoduchý úkon môže stať komplikovaným si povieme na príklade uzatvorenia zmluvy so zahraničným subjektom. Ivan Šafranko vysvetľuje: „Platí, že zmluva sa považuje za uzavretú až v momente jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Odhadnutie tohto momentu však môže vyžadovať veštecké schopnosti. V praxi sa totižto stáva, že jedna zmluvná strana podpíše zmluvu v zahraničí s tým, že následne ju vloží do obálky a pošle kuriérom na podpis druhej zmluvnej strane na Slovensko. Kým sa takáto zmluva dostane na podpis štatutárom slovenskej spoločnosti, prejde podateľňou, rukami asistentiek a právnikov, čo môže spôsobiť zdržanie jej podpisu o niekoľko dní. Bez efektívnej komunikácie zmluvných strán a oprávnenej osoby sa tak môže veľmi jednoducho stať, že oprávnená osoba sa o plánovanom termíne podpisu zmluvy zo strany slovenského subjektu nedozvie a overí identifikáciu predčasne. Vzhľadom na uvedené predpokladáme, že dodržanie päťdňovej lehoty bude spôsobovať v praxi nemalé komplikácie.“

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #eurofondy #štát #obchodovanie