Otázky a odpovede: O daniach živnostníkov

Okrem paušálnych výdavkov si možno z daňového základu odpočítať aj zaplatené odvody.

27.08.2019 06:00
výdavky, náklady, dane, živnosť, živnostníci, Foto:
Problém môže nastať v prípade výdavkov, ktoré môžu mať aj charakter osobnej potreby.
debata (1)

Môžem si dať do nákladov aj používanie súkromného auta na podnikanie?

Ak používate na podnikanie súkromné auto, ktoré nie je zaradené do obchodného majetku, môžete si do nákladov dávať spotrebované pohonné hmoty podľa údajov v technickom preukaze a paušálnu náhradu vo výške 0,183 eura za každý prejdený kilometer. Žiadne iné výdavky, ako sú napríklad náklady na servis, zimné pneumatiky či poistenie, si nemôžete odpočítať.

Ak si kúpim nové auto za 20-tisíc eur, môžem si ho dať celé do nákladov?

Auto sa nedáva do nákladov naraz, ale sa odpisuje štyri roky. To znamená, že každý rok si dáte do nákladov jednu štvrtinu obstarávacej ceny vozidla, v tomto prípade 5-tisíc eur. V prvý rok si však odpočítate len pomernú časť odpisu podľa toho, v ktorom mesiaci auto kúpite. Ak by ste ho kúpili v januári, môžete si odpočítať celých 5-tisíc eur, ak ho kúpite v júli, tak len polovicu z tejto sumy.

Môžem si z daňového základu odpočítať aj výdavky za oblek, keďže ho potrebujem pri svojej práci?

Oblečenie si možno dať do nákladov len v prípade, že ide o výdavky na oblečenie u daňovníka, ktorý vykonáva takú činnosť, pri ktorej sa podľa nariadenia vlády o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov poskytujú ochranné pracovné prostriedky zamestnancom, alebo ak používa pracovnú rovnošatu, resp. pracovné ošatenie. Nákup obleku je výdavkom na osobnú potrebu daňovníka a je teda nedaňovým výdavkom, keďže nejde o ochranné oblečenie. Do daňových nákladov ho nemožno zahrnúť ani vtedy, ak ho živnostník používa napríklad pri obchodných stretnutiach.

Môžem si dať do nákladov aj televízor, ktorý používam na prezentácie pre klientov?

Podnikatelia si môžu odpočítať len také výdavky, ktoré súvisia s dosahovaním, zabezpečením a udržaním ich príjmov. Problém môže nastať v prípade výdavkov, ktoré môžu mať aj charakter osobnej potreby. Ak ide o majetok, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, potom sa do daňových výdavkov daňovníka zahrňujú výdavky na tento majetok iba v pomernej časti. Podnikatelia majú dve možnosti, ako určiť túto pomernú časť, ktorú si dajú do daňových nákladov. Buď určia podľa skutočného využívania danej veci, koľko percent z výdavku si môžu odpočítať, alebo využijú možnosť odrátať si paušálne 80 percent. Keďže veľakrát môže byť ťažké preukázať, na koľko percent podnikateľ danú vec využíva na podnikanie a na koľko percent na súkromné účely, môže byť pre mnohých výhodnejšie využiť paušálny odpočet vo výške 80 percent z ceny danej veci. V takom prípade by už daňová kontrola nemala skúmať, v akom pomere sa používa tento majetok na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Ak sa raz rozhodnem, že budem využívať paušálne výdavky, môžem sa znovu v budúcnosti vrátiť ku skutočným výdavkom?

Živnostník sa každý rok pred podaním daňového priznania môže rozhodnúť, akým spôsobom bude preukazovať svoje výdavky. To, že jeden rok využije paušálne výdavky, neznamená, že nasledujúci rok nemôže do daňového priznania zahrnúť skutočné výdavky spojené s podnikaním. Živnostníci tak môžu využiť skutočné výdavky v rokoch, keď majú vyššie náklady, a v ďalších rokoch si môžu uplatniť paušálne výdavky. Preto sa im oplatí, aby si celý rok odkladali bločky a faktúry a až neskôr sa rozhodli, aký spôsob preukazovania výdavkov použijú.

Čo si môžem okrem paušálnych výdavkov odpočítať z daňového základu?

Okrem paušálnych výdavkov si možno z daňového základu odpočítať aj zaplatené odvody. Najprv si podnikateľ odpočíta paušálne výdavky a potom odvody. Do daňového priznania je potrebné uviesť paušálne výdavky i zaplatené odvody spolu. Pod tabuľku č. 1 je potrebné zaškrtnúť, že si živnostník uplatňuje výdavky percentom z príjmov a zároveň je treba uviesť sumu zaplatených odvodov, ktoré si prirátal k paušálnym výdavkom. Okrem výdavkov a odvodov si zo svojho daňového základu možno odrátať aj nezdaniteľné časti základu dane a rodičia si z výslednej dane ešte môžu odpočítať daňový bonus na dieťa.

Kedy sa musím zaregistrovať ako platca DPH?

Podnikatelia si musia sledovať svoj obrat za posledných 12 mesiacov. V prípade, že prekročí 49 790 eur, musia sa zaregistrovať na daňovom úrade ako platcovia DPH. V prípade, ak dosiahnete zákonom stanovený obrat, ste povinný do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli tento obrat, podať žiadosť o registráciu pre DPH. Daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň.

Môžem si dať do nákladov aj večeru pre obchodného partnera?

Takýto výdavok si nemožno odpočítať z daňového základu. Aj keď vďaka takejto večeri môžete uzatvoriť dôležitú zmluvu, ktorá vám zaistí príjmy, zákon sa na takýto výdavok pozerá ako na výdavok na reprezentáciu a neumožňuje si ho odrátať. Výdavky na reprezentáciu si totiž podľa zákona o dani z príjmov možno odpočítať len v prípadoch, ktoré sú vymenované v paragrafe 21, a pracovná večera medzi nimi nie je.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #náklady #paušálne výdavky