Kalendár podnikateľa 2020: Dátumy, na ktoré nesmiete zabudnúť

Všetky dôležité dátumy týkajúce sa odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne či daňových povinností.

08.01.2020 08:15
kalendár Foto:
15. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
debata

Január

 • 8. 1. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 • 8. 1. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 15. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 27. 1. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • 27. 1. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 27. 1. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 27. 1. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • 27. 1. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 27. 1. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 31. 1. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 31. 1. Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 a zaplatenie tejto dane a splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z.
 • 31. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 31. 1. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 31. 1. Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
 • 31. 1. Podanie oznámenia platiteľa dane o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov
 • 31. 1. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 31. 1. Podanie oznámenia platiteľa dane o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov
 • 31. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 31. 1. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 31. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 31. 1. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Február

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
profesie, povolania, zamestnania, rôzne, rôzni Ilustračné foto.
 • 8. 2. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Prvýkrát je potrebné zaplatiť preddavky v novej výške.
 • 8. 2. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Prvýkrát je potrebné zaplatiť odvody z nového minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na rok 2020.

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 11. 2. Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2019, ak zamestnanec oň požiadal na účely ročného zúčtovania preddavkov na daň u iného zamestnávateľa
 • 15. 2. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 17. 2. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 17. 2. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 17. 2. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane detailu udalosti
 • 25. 2. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 2. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 2. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

Marec

 • 8. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 • 8. 3. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 2. 3. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 2. 3. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 2. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 2. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 2. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
31. 3. - Podanie oznámenia o predĺžení lehoty... Foto: SHUTTERSTOCK
žena, žltá, úsmev, práca, telefonovanie 31. 3. - Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.
 • 10. 3. Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2019 na účely podania daňového priznania k dani z príjmov zamestnanca za rok 2019
 • 15. 3. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 16. 3. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 16. 3. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 3. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 3. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 3. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 31. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 31. 3. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 31. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 31. 3. Odvedenie dane z príjmov fyzických osôb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2019 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona
 • 31. 3. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • 31. 3. Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019.
 • 31. 3. Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019
 • 31. 3. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 31. 3. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 31. 3. Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2019 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov
 • 31. 3. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019
 • 31. 3. Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 na žiadosť zamestnanca
 • 31. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 31. 3. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

Apríl

 • 8. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 • 8. 4. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 15. 4. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 15. 4. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 15. 4. Povinnosť zamestnávateľa vystaviť na žiadosť zamestnanca „Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50“
 • 15. 4. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 20. 4. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane
 • 27. 4. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 27. 4. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 27. 4. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • 27. 4. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 27. 4. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 27. 4. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • 30. 4. Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4. 2020
 • 30. 4. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019
 • 30. 4. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 30. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 30. 4. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 30. 4. Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z hlásenia za rok 2019
 • 30. 4. Podanie vyhlásenia fyzickej osoby, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, na poukázanie 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 určenému prijímateľovi
 • 30. 4. Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
 • 30. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 30. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 30. 4. Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až marec), ak je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 podané
 • 30. 4. Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2019

Máj

 • 8. 5. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 • 8. 5. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 15. 5. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 15. 5. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 5. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 5. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 5. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

Jún

 • 8. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 • 8. 6. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 1. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 1. 6. Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31. 5. 2020
 • 1. 6. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019
 • 1. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 1. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 1. 6. Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až apríl), ak je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019
 • 1. 6. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 15. 6. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 15. 6. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 6. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 6. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 6. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
Ilustračné foto.
 • 30. 6. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 30. 6. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 30. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 30. 6. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • 30. 6. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2020
 • 30. 6. Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2020
 • 30. 6. Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
 • 30. 6. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 30. 6. Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až máj)
 • 30. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 30. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 30. 6. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse

Júl

 • 8. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 7. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 15. 7. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 15. 7. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 20. 7. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane.
 • 27. 7. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • 27. 7. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • 27. 7. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 27. 7. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 27. 7. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 27. 7. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 31. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 31. 7. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 31. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 31. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 31. 7. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach.
 • 31. 7. Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až jún)

August

 • 8. 8. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 8. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 15. 8. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 17. 8. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 17. 8. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 8. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 8. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 8. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 31. 8. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 31. 8. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 31. 8. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 31. 8. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 31. 8. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

September

 • 8. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 9. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 15. 9. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 16. 9. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 16. 9. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 9. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 9. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 9. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 30. 9. Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 9.2020
 • 30. 9. Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
 • 30. 9. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • 30. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 30. 9. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 30. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 30. 9. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 30. 9. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2019 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2019
 • 30. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 30. 9. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 30. 9. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Október

 • 8. 10. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 10. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 15.10. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 15. 10. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 20. 10. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane
 • 26. 10. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 26. 10. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 26. 10. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • 26. 10. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 26. 10. Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad
 • 26. 10. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • 26. 10. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
Vďaka kalendáru je omnoho nižšia šanca, že... Foto: SHUTTERSTOCK
práca, tím, skupina, zasadnutie Vďaka kalendáru je omnoho nižšia šanca, že zabudnete na niektorú z vašich mnohých povinností.

November

 • 8. 11. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 11. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 2. 11. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 2. 11. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 2. 11. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 2. 11. Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnickej osoby (za obdobie január až september)
 • 2. 11. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 2. 11. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 15. 11. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 16. 11. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 16. 11. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 11. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 11. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 11. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 30. 11. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 30. 11. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 30. 11. Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
 • 30. 11. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 30. 11. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 30. 11. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

December

 • 8. 12. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 12. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 • 15. 12. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 15. 12. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 28. 12. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 28. 12. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 28. 12. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 31. 12. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac
 • 31. 12. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 31. 12. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur.
 • 31. 12. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 31. 12. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 31. 12. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 31. 12. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kalendár #živnostníci