Rok 2020: Živnostníkom sa zmenili odvody

Od 1. januára tohto roka sa zvýšili odvody živnostníkov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Novela zákona o dani z príjmov upravila aj výšku daní.

14.01.2020 10:00
žena, práca, podnikanie Foto:
Minimálny základ SZČO na zdravotné poistenie predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca.
debata

Odvody živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa v novom roku pravidelne menia. Závisia od zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Minimálne odvody samostatne zárobkovo činných osôb sú od januára vo výške 238,80 eura. Z toho do zdravotnej poisťovne sú povinní odvádzať poistné vo výške 70,91 eura. Pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú SZČO-živnostníci, platia minimálne odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 35,45 eura.

Prvýkrát preddavky na zdravotné poistenie za prvý mesiac roka musia živnostníci zaplatiť do 8. februára 2020. Pre zdravotné odvody nie je maximálny limit. Minimálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne na rok 2020 je vo výške 167,89 eura. Maximálna suma odvodov živnostníkov do Sociálnej poisťovne je vo výške 2 350,66 eura.

Video
Príjmy zamestnanca a živnostníka porovnáva Ivan Kahanec, Brokeria a.s.

Odvody do Sociálnej poisťovne sa platia z vymeriavacieho základu. Ten je za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie – a táto suma predstavuje 506,50 eura. Maximálny vymeriavací základ za toto obdobie pre všetky fondy sociálneho poistenia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia) je 7 091,00 eura.

Takisto čo sa týka odvodov do zdravotnej poisťovne, počítajú sa z vymeriavacieho základu. Minimálny základ SZČO na zdravotné poistenie predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Priemerná mesačná mzda za rok 2018 bola vo výške 1 013 eur. Minimálny základ SZČO na zdravotné poistenie v tomto roku je teda 506,50 eura. Povinnosť platiť si odvod do zdravotnej poisťovne vzniká dňom, od ktorého je fyzická osoba samostatne zárobkovo činnou osobou. Ak ste začali podnikať od 1. januára 2020, odvod do zdravotnej poisťovne musíte zaplatiť do 8. februára tohto roka. Začínajúci živnostníci si môžu výšku preddavkov zvoliť, suma však nesmie byť nižšia ako stanovený minimálny preddavok – 70,91 eura.

V tomto roku nastávajú aj daňové zmeny. Zavádza sa 15 % sadzba dane z príjmov pre právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania. Platí to, ak ich obrat neprekročí 100 000 eur. Zníženú sadzbu si daňovníci môžu uplatňovať za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2020. Pokiaľ platíte preddavky na dane, za obdobie, v ktorom ešte nie je jasné, či ste splnili podmienku obratu, pri výpočte preddavkov sa použije sadzba dane 21 %. Novela zákona o dani z príjmov priniesla aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Od roku 2020 sa jej výška nepočíta ako 19,2-násobok životného minima, ale ako 21-násobok. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je teda v tomto roku 4 414,20 eura, minulý rok to bolo 3 937,35 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #minimálne odvody #práca na živnosť #zmeny v roku 2020