Živnostníci: V období pandémie nemusíte platiť preddavky na daň

Pravidlá v daňovej oblasti sa v súvislosti s koronavírusom menia. Najnovšie opatrenie prináša oslobodenie od platenia daňových preddavkov.

, 05.05.2020 09:00
záhrada, notebook, ukazovanie, vysvetľovanie,... Foto:
Fyzické ani právnické osoby nemusia platiť preddavky na daň z príjmov splatné počas tohto obdobia.
debata

V rámci balíka zákonov známych pod názvom lex korona sa prijíma viacero opatrení na pomoc občanom aj firmám vo finančnej oblasti. Posledná schválená právna úprava sa týka aj daňovej oblasti. Novelou zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (lex korona) sa upravujú aj pravidlá vrátenia daňových preplatkov.

Ministerstvo financií umožňuje, aby preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane vrátil daňovému subjektu najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané. Platí teda, že ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, v čase od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, teda do 12. marca 2020, správca dane je povinný vrátiť daňový preplatok do 40 dní od 31. marca 2020. Znamená to, že peniaze by mal úrad daňovníkovi vyplatiť najneskôr do 10. mája tohto roka.

Termíny vrátenia preplatku sa, samozrejme, posúvajú, podľa toho, v akom mesiaci daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov. Ak daňovník napríklad podal daňové priznanie 10. apríla, preplatok mu správca dane vráti musí vrátiť najneskôr do 10. júna tohto roka. O vrátenie preplatku treba požiadať daňový úrad.

Nové pravidlá upravili aj platenie takzvaných preddavkov na daň z príjmov splatných počas obdobia pandémie.

Fyzické ani právnické osoby nemusia platiť preddavky na daň z príjmov splatné počas tohto obdobia. Urobiť tak môžu za obdobie, ktoré bude nasledovať po období, v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 %. Preddavky na daň z príjmov zaplatí až pri podaní daňového priznania za rok 2020.

Uvedené v praxi znamená, že daňovník, ktorý má povinnosť zaplatiť preddavkov na daň z príjmov za mesiac máj, ktoré by v normálnom čase musel zaplatiť do konca roka mája, a tržba mu klesne za apríl o najmenej 40 % nižšie oproti aprílu 2019, nemusí preddavok v máji zaplatiť.

Pozor však, neplatenie preddavku musíte elektronicky ohlásiť správcovi dane.

Daňovník takisto nemusí takisto zaplatiť preddavky na daň z motorových vozidiel, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie, počnúc mesiacom apríl 2020. Túto daň by mal následne vyrovnať v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Neplatenie sa týka všetkých typov preddavkov na daň z motorových vozidiel.

V prípade, ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani z predajných automatov alebo k dani z nevýherných hracích prístrojov, tiež ho nemusíte podávať. Stačí, ak daňové priznanie podáte do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V oblasti DPH sa spomínanou novelou zavádza okrem iného nezverejňovanie informácií na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR o platiteľoch DPH, u ktorých z dôvodu opakovaného nepodania daňového priznania, kontrolného výkazu alebo opakovaného nezaplatenia DPH v období pandémie potenciálne vznikne dôvod na zrušenie ich registrácie pre DPH.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #oslobodenie #lex korona