Živnostníci: Všetko čo vás po novom zaujíma o dani z príjmu a priznaniach

Ako je to po novom s podávaním daňových priznaní? Čo má urobiť živnostník, ktorý je v konkurze? A čo živnostník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie priznania?

, 06.05.2020 09:00
daňové priznanie, papier, podpora, manželia,... Foto:
Daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2019 do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
debata

Registrácia na daň z príjmov

Ak by daňový subjekt nepodal žiadosť o registráciu v lehote podľa § 49a zákona o dani z príjmov, pričom zákonom stanovená lehota na podanie tejto žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že túto žiadosť podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Podanie daňového priznania k dani z príjmov a platenie dane z príjmov

Predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 prostred­níctvom oznámenia napr. do 31. mája 2020 alebo do 30. júna 2020. Dokedy musím podať daňové priznanie a daň zaplatiť?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2019 do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. augusta 2020.

Mám zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01. októbra 2018 do 30. septembra 2019 a predĺžil som si lehotu na podanie daňového priznania do 31. marca 2020, dokedy musím podať daňové priznanie?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie je daňovník povinný podať do 31. augusta 2020.

Som živnostník a od roku 2019 som v konkurze. Na základe žiadosti podanej dňa 3. marca 2020 mi správca dane predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 o tri mesiace, a to do 30. júna 2020. V akej lehote som povinný podať daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a zaplatiť daň z príjmov?

Daňové priznanie za rok 2019 ste povinný podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňové priznanie ste povinný podať do 31. augusta 2020 a v tejto lehote ste povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Mám zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 a nepredĺžil som si lehotu na podane daňového priznania prostredníctvom oznámenia, v akej lehote mám povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 a aj zaplatiť daň?

Takýto daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak napr. vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane je do 31. augusta 2020.

Mojím zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01. decembra 2018 do 30. novembra 2019 a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby mi uplynula 29. februára 2020. Vzťahuje sa aj na mňa nová lehota a môžem zaplatiť daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie?

Nie. Takýto daňovník nemôže podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v novej lehote mesiac po skončení pandémie, pretože posledný deň lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane mu uplynul pred začatím obdobia pandémie (vláda vyhlásila pandémiu dňa 12. marca 2020). Ak by si takýto daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania v zmysle zákona o dani z príjmov do 31. mája 2020, lehota na podanie by mu pripadla na obdobie pandémie a mohol by podať daňové priznanie v novej lehote – do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie, v ktorej by bola daň aj splatná.

Daňové priznanie za rok 2019 som podal do 31. marca 2020, ale nezaplatil som v tejto lehote daň. Vzťahuje sa aj na mňa nová lehota a môžem zaplatiť daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie?

Áno, takýto daňovník môže zaplatiť daň v novej lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Mám zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01. apríla 2019 do 31. marca 2020, som povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň najneskôr do 30. júna 2020. Za predpokladu, že sa obdobie pandémie skončí v júli 2020, som povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 31. augusta 2020. Môžem si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Áno, daňovník si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, do 31. augusta 2020. Na základe podaného oznámenia si daňovník môže predĺžiť pôvodnú lehotu na podanie daňového priznania, ktorá uplynula 30. júna 2020, až do 30. septembra 2020.

Som daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019, správcovi dane som do 31. marca 2020 podal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania napr. do 30. júna 2020. Môžem si opätovne predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o ďalšie tri kalendárne mesiace, napr. do 30. septembra 2020?

Ak by sa obdobie pandémie skončilo napr. v júli 2020, tento daňovník je povinný podať daňové priznanie za rok 2019 v lehote do 31. augusta 2020, túto lehotu si už nemôže opätovne predĺžiť.

Som daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019, nemám zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí do 31. marca 2020 som nepodal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Ak sa pandémia skončí napríklad v júli 2020 a lehota na podanie daňového priznania bude do 31. augusta 2020, môžem si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o ďalšie tri kalendárne mesiace?

Nie, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31. augusta 2020, uvedenú lehotu nie je možné predĺžiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #daň z príjmu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy