Živnostníci: Daň z pridanej hodnoty - otázky a odpovede

, 07.05.2020 10:00
panáčik, zmätok, otáznik
Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty. Autor:

Odpovedáme na vaše otázky o platení DPH v čase pandémie; čo robiť, ak ju nestíhate zaplatiť včas a ako podať priznanie o odpustenie zmeškanej lehoty.

Finančná správa prináša najčastejšie odpovede na otázky z oblasti dane z pridanej hodnoty upravené v nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „lex korona“)

Podanie daňového priznania k DPH

Ak v období pandémie nestíham podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, ako mám postupovať?

Máte možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty podľa § 29 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“). Daňový úrad môže odpustiť zmeškanie lehoty len zo závažných dôvodov, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon (podá daňové priznanie k DPH). V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, teda každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku. Pokiaľ správca dane predmetnej žiadosti vyhovie, sankcia sa nebude ukladať.

Uvedené platí aj v prípade, ak občan nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, pričom mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a túto lehotu vzhľadom na súčasnú situáciu (obdobie pandémie) nestíha. Zároveň dávame do pozornosti, že lehota na podanie daňového priznania k DPH začína plynúť až od nadobudnutia nového dopravného prostriedku, tzn. odo dňa, kedy je auto fyzicky odoslané alebo prepravené z iného členského štátu do SR. V prípade, ak v období pandémie nebolo auto fyzicky prepravené do SR, lehota na podanie daňového priznania neplynie.

Ako mám podať žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty?

Spôsob podania žiadosti závisí od toho, či ste subjektom, ktorý je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky, alebo nie, a preto:

Osoba elektronicky komunikujúca s finančnou správou (má povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, prípadne elektronicky komunikuje s finančnou správou dobrovoľne): Podajte žiadosť cez všeobecné podanie pre finančnú správu. Použite formulár „Všeobecné podanie pre finančnú správu “, ktorý nájdete po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny v časti Katalóg formulárov –Správa daní –Podanie pre FS –Správa daní (Prihlásiť).

Osoba elektronicky nekomunikujúca s finančnou správou (nemá povinnosť elektronicky komunikovať): Žiadosť môžete podať v papierovej podobe.

Platenie DPH

Vzhľadom na súčasnú situáciu, ak v zákonom stanovenej lehote v období pandémie nepodám daňové priznanie k DPH a ani nezaplatím DPH, ako mám postupovať?

Daňový poriadok neumožňuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPH, ako ani lehoty na zaplatenie DPH. Daňový úrad však môže odpustiť zmeškanie lehoty zo závažných konkrétnych dôvodov (v zmysle § 29 daňového poriadku), ak o to požiadate najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobíte zmeškaný úkon (podáte daňové priznanie k DPH a zaplatíte daň). Ak správca dane rozhodnutím tejto žiadosti vyhovie, tak sankcia (za nepodanie daňového priznania v lehote) sa nebude ukladať. Zároveň, ak s podaním daňového priznania aj zaplatíte DPH, nebude sa vyrubovať ani úrok z omeškania. V žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý ste nemohli podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, teda každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne.

Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku.

Daňové priznanie k DPH som podal v období pandémie v zákonom stanovenej lehote. Z dôvodu súčasnej situácie nemám dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie DPH. Chcem sa spýtať, či nie je posunutý termín na zaplatenie DPH, prípadne aké mám v danej situácii možnosti.

V zmysle § 10 lex korony sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie, a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Táto dlžná suma dane sa nebude považovať za daňový nedoplatok na účely exekúcie, teda nebude sa vymáhať a nebude sa uvádzať ani v potvrdení o stave osobného účtu ako daňový nedoplatok. To znamená, že uvedeným ustanovením sa neposúva lehota splatnosti dane, teda lehota splatnosti DPH uvedená v zákone o DPH zostáva zachovaná. V prípade nezaplatenia DPH v lehote splatnosti daňový úrad uplatní úrok z omeškania. Ďalšou možnosťou je, že podáte žiadosť na povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo platenia daňového nedoplatku v splátkach v zmysle § 57 daňového poriadku. Povolenie odkladu platenia daňového nedoplatku alebo povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach je však viazané na splnenie podmienok uvedených v § 57 daňového poriadku. Odporúčame podať návrh čo najskôr, pretože odklad platenia daňového nedoplatku alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia daňového nedoplatku alebo rozhodnutia o povolení platenia daňového nedoplatku v splátkach. V prípade povolenia odkladu platenia daňového nedoplatku alebo povolenia platenia daňového nedoplatku v splátkach sa uplatní úrok z omeškania.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#odpustenie dlhu #DPH #daň z pridanej hodnoty
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku