Otázky o odpovede o odklade odvodov

Odpovedáme na vaše otázky súvisiace s ošetrovným, poistným, termínom splatnosti odvodov za marec či druhým pilierom.

, 19.06.2020 10:00
podnikanie, žena, kalkulačka, úsmev, papiere,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako zistím, či moje čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov za apríl 2020 podané on-line prešlo do Sociálnej poisťovne správne?

Zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorí čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov za mesiac apríl 2020 zaslali do Sociálnej poisťovne elektronicky, dostanú okamžitú informáciu o úspešnom odoslaní vyplneného formulára oznámením Formulár bol úspešne odoslaný. Táto informácia je potvrdením prijatia a spracovania formulára, takže na overenie prijatia žiadosti nie je potrebné telefonovať alebo inak kontaktovať Sociálnu poisťovňu.

Ak ste niektoré z identifikačných údajov nevyplnili správne, bude vás kontaktovať príslušná pobočka Sociálnej poisťovne so žiadosťou o nápravu a odoslanie správne vyplneného formulára. O jeho úspešnom spracovaní Sociálna poisťovňa žiadateľov informuje aj e-mailovou formou (nie však okamžite), preto je dôležité dbať na správne vyplnenie e-mailovej adresy. Rovnakým spôsobom budú o úspešnom spracovaní formulára informovaní aj odvádzatelia, ktorí ho zašlú poštou alebo odovzdajú v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne a uvedú pritom svoju e-mailovú adresu.

Ako SZČO som požiadal o odpustenie odvodov za apríl 2020. Ak v najbližšom čase napríklad ochoriem, bude to mať nejaký vplyv na nárok na dávku nemocenské?

Pri posudzovaní nároku na ktorúkoľvek nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné za apríl 2020, ktoré bolo zamestnávateľovi alebo povinne poistenej SZČO odpustené, považuje za zaplatené. To isté platí aj v prípade dôchodkových dávok dotknutých poistencov (aj sporiteľov v II. pilieri), ktoré sa pre odpustené odvody neznižujú.

Pre koronavírus som musel zatvoriť iba jeden obchod zo štyroch, ktoré prevádzkujem. Znamená to, že o odpustenie platenia odvodov môžem požiadať iba za zamestnancov, ktorí pracovali v zatvorenom obchode?

Ak zamestnávateľ prevádzkuje viac prevádzok a minimálne jednu z nich bol nútený na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia najmenej na 15 kalendárnych dní zatvoriť, odpustenie platenia poistného za mesiac apríl 2020 si uplatňuje aj na tých zamestnancov, ktorí naďalej vykonávali pracovnú činnosť v ostatných prevádzkach.

Má zamestnávateľ, ktorý využil možnosť odpustenia platenia poistného za apríl, povinnosť vykazovať poistné za tento mesiac?

Zamestnávatelia sú aj v prípade odpustenia odvodov za časť zamestnávateľa za apríl 2020 povinní poistné na sociálne poistenie vykázať a predložiť mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Sú povinní tak urobiť v zákonom stanovených termínoch, v rovnakej štruktúre a forme. Povinnosť vykazovať poistné na sociálne poistenie za mesiac apríl 2020 sa teda nemení. Zachovaný zostáva aj spôsob vykazovania, to znamená, že zamestnávateľ vykazuje poistné za zamestnávateľa aj za zamestnanca a napriek tomu, že má odpustené odvody za časť zamestnávateľa, nevykazuje z tohto dôvodu nulové poistné.

Som živnostníčka a pre zatvorenie školy som zostala doma s dcérou. Mám počas dní, ktoré strávim na OČR, naďalej platiť poistné?

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v súčasnej krízovej situácii ošetruje alebo sa stará o osobu, ku ktorej si uplatňuje tzv. pandemické ošetrovné, sociálne poistenie sa jej na rozdiel od štandardnej situácie od 11. dňa ošetrovania/sta­rostlivosti neprerušuje, stále trvá. To okrem iného znamená, že aj tieto dni sa poistencovi započítavajú do nároku na dávky sociálneho poistenia (napr. dávky nemocenského poistenia, dôchodku).

Povinne poistená SZČO za dni, počas ktorých poskytuje takéto ošetrovanie/sta­rostlivosť, neplatí poistné na sociálne poistenie. Ak ošetrovné nebudete poberať celý mesiac, do Sociálnej poisťovne odvediete alikvotnú časť poistného za kalendárne dni, za ktoré ste nemali vylúčenú povinnosť platiť poistné. Kalkulačku na informatívny výpočet poistného nájdete tu alebo sa telefonicky, resp. e-mailom obráťte na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Ak som využila možnosť odpustenia platenia poistného za apríl, bude to znamenať, že ani do II. piliera sa v tomto mesiaci nedostane môj príspevok? Ovplyvní to môj dôchodok?

Odvádzateľom, ktorým sa po splnení podmienok odpúšťa platba poistného za apríl 2020, sa nepostupujú ani príspevky za dotknutých zamestnancov – sporiteľov, resp. SZČO do II. piliera. Toto má negatívny vplyv na nasporenú sumu príspevkov. Tento dosah sa bude kompenzovať tak, že týmto sporiteľom sa za obdobie nepostupovania príspevkov nebude znižovať ani dôchodok z I. piliera pre ich účasť na starobnom dôchodkovom sporení. Čiže dôchodok sa im vypočíta, akoby v tomto období neboli v II. pilieri – t. j. v plnej sume.

Som živnostníčka a prevádzkujem kvetinárstvo. Pre opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 som prišla takmer o všetky zákazky. Mám nárok na odklad platenia odvodov do Sociálnej poisťovne?

Ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môžete o odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie požiadať, ak vám v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Pre odklad platenia odvodov za marec 2020 sa pokles tržieb určí porovnaním výšky tržieb za marec 2020 s výškou tržieb za marec 2019, alebo, ak ste vykonávali činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019, alebo za február 2020, ak ste nevykonávali činnosť v marci predchádzajúceho roka. Spôsob, ktorým ste určili pokles tržieb, vyplňte v elektronickej alebo listinnej verzii formulára na preukázanie poklesu tržieb a obratom ho elektronicky alebo listinne pošlite do Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa súčasne považuje aj za žiadosť o odklad platenia odvodov.

Do akého nového termínu budem musieť zaplatiť poistné za marec 2020, ak som požiadal o odklad platenia poistného?

Na poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v apríli 2020) sa splatnosť predĺžila do 31. júla 2020. Vláda SR však môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

Ako živnostník plánujem využiť možnosť odkladu poistného. Bude to mať nejaký vplyv na môj nárok na ošetrovné, keďže som od marca doma so synom?

Pred prijatím novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 6. apríla 2020, platilo, že živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môže získať nárok na jednotlivé nemocenské dávky (vrátane dávky ošetrovné), ak má okrem iného poistné za uplynulý mesiac zaplatené včas a v riadnej výške. Ak ako SZČO v zmysle nových predpisov požiadate o odklad poistného, musíte mať včas a v riadnej výške zaplatené poistné za február 2020. Na posúdenie nároku na jednotlivé nemocenské dávky sa ďalšie poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #odvody do Sociálnej poisťovne
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy