Kalendár na rok 2021 pre podnikateľov

Vždy k 8. dňu v mesiaci je potrebné zaplatiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie. Na aké ďalšie dátumy nesmiete zabudnúť?

19.01.2021 08:00
kalendár, káva, papier, ceruzka, plánovanie, 2021 Foto:
31.3. majú zamestnávatelia na žiadosť zamestnanca povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020.
debata

Január

8. 1. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 1. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 1. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 1. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane

25. 1. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 1. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

25. 1. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

25. 1. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 1. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane

25. 1. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 1. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

Február

8. 2. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Prvýkrát je potrebné zaplatiť preddavky v nove výške

8. 2. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac.
Prvýkrát je potrebné zaplatiť odvody z nového minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre rok 2021

1. 2. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

1. 2. Oznámenie „držiteľa“ správcovi dane podľa § 52zzi ods. 11 zákona o dani z príjmov o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený

1. 2. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

1. 2. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

1. 2. Daň z motorových vozidiel – Podanie oznámenia o zániku povinnosti platenia dane podľa § 8 ods. 7 zákona

1. 2. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

1. 2. Oznámenie „držiteľa“ správcovi dane podľa § 52zzi ods. 11 zákona o dani z príjmov o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený

1. 2. Oznámenie „držiteľa“ prijímateľovi podľa § 52zzi ods. 12 zákona o dani z príjmov o výške zdaniteľného nepeňažného plnenia, okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov

1. 2. Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto dane

1. 2. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

10. 2. Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2020

15. 2. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 2. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 2. Daň z pridanej hodnoty – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 2. Daň z pridanej hodnoty – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 2. Daň z pridanej hodnoty – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

Marec

8. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

9. 3. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

1. 3. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

1. 3. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

1. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

1. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

10. 3. Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2019 na účely podania daňového priznania k dani z príjmov zamestnanca za rok 2020

15. 3. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 3. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 3. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 3. Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 3. Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 3. Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

31. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 3. Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

31. 3. Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

31. 3. Odvedenie dane z príjmov fyzických osôb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2020 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona

31. 3. Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020

31. 3. Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020

31. 3. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 3. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

31. 3. Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2020 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov

31. 3. Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020

31. 3. Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 na žiadosť zamestnanca

31. 3. Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 3. 2021 Daň z motorových vozidiel – Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 a zaplatenie dane

Apríl

8. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 4. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

Ilustračné foto.

15. 4. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 4. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

20. 4. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane

26. 4. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

26. 4. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

26. 4. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane

26. 4. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

26. 4. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

26. 4. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

30. 4. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 4. DPH – Podanie vyhlásenia fyzickej osoby, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, na poukázanie 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 určenému prijímateľovi

30. 4. Daň z príjmu fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020

30. 4. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

30. 4. Daň zo závislej činnosti – Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z hlásenia za rok 2020

30. 4. Daň zo závislej činnosti – Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020

30. 4. Daň z príjmu právnickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane

30. 4. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

Máj

8. 5. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 5. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

17. 5. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

17. 5. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 5. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 5. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 5. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

31. 5. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

31. 5. Daň z príjmu fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020

31. 5. Daň z príjmu právnickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane

31. 5. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 5. Daň z príjmu právnickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

31. 5. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

Jún

8. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 6. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

5. 6. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 6. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 6. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 6. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

30. 6. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

30. 6. Daň z príjmu fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020

30. 6. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

30. 6. Daň z príjmu právnickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania

30. 6. Daň z príjmu právnickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

30. 6. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/3 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur

30. 6. Daň z príjmu právnickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

30. 6. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 6. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 6. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

Júl

8. 7. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 7. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 7. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

20. 7. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane

26. 7. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane

26. 7. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

26. 7. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

26. 7. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

26. 7. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

26. 7. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

August

8. 8. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 8. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

Ilustračné foto.

2. 8. Daň z príjmu právnickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

2. 8. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

2. 8. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

2. 8. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane

2. 8. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

16. 8. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

16. 8. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 8. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 8. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 8. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 8. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

31. 8. Daň z príjmu právnickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

31. 8. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane

31. 8. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 8. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

September

8. 9. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 9. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

16. 9. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

16. 9. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

27. 9. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

27. 9. Spotrebná daň z liehu – Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL

27. 9. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

27. 9. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

30. 9. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/3 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur

30. 9. Daň z príjmu právnickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania

30. 9. Daň z príjmu právnickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

30. 9. Daň z príjmu fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020

30. 9. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 9. Daň z príjmu právnickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

30. 9. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

30. 9. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane

30. 9. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

30. 9. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

Október

8. 10. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 10. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 10. 2021 Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 10. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane

25. 10. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 10. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 10. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

25. 10. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

November

8. 11. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 11. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

2. 11. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

2. 11. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

2. 11. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane

2. 11. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

2. 11. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosť

15. 11. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 11. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 11. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 11. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 11. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

30. 11. DPH Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

30. 11. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

30. 11. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 11. Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

30. 11. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane

December

8. 12. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

8. 12. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 12. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 12. Daň z príjmu fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

27. 12. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

27. 12. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

27. 12. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

31. 12. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

31. 12. Daň z príjmu právnickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

31. 12. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 12. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

31. 12. Daň z príjmu fyzickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti

31. 12. Daň z príjmu právnickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

31. 12. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

31. 12. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/3 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kalendár #SZČO #dane odvody