Živnostníci: Od júla sa mení výška odvodov

Ktoré SZČO budú od budúceho mesiaca odvádzať vyššie odvody do Sociálnej poisťovne? Od čoho závisí suma, ktorú musia každý mesiac zaplatiť? Komu zanikne táto povinnosť?

, 05.07.2021 06:00
žena, SZČO, práca, písanie, úsmev Foto:
Živnostníkom sa odvody do Sociálnej poisťovne vo väčšine prípadov od júla alebo októbra menia, odvody do zdravotnej poisťovne však ostávajú od tohto dátumu nezmenené.
debata (3)

Odvody do Sociálnej poisťovne sa pre SZČO menia dvakrát ročne. Na novú výšku si musia zvykať vždy k 1. januáru alebo k 1. júlu, respektíve k 1. októbru v závislosti od dátumu podania daňového priznania. Pozor však, nie všetkým živnostníkom sa odvody zvyšujú, niektorým skupinám SZČO táto povinnosť môže dokonca zaniknúť. Zmena sumy mesačných sociálnych odvodov závisí od toho, aký hrubý príjem a aký základ dane z príjmov ste za rok 2020 vykázali v daňovom priznaní. Ak ste daňové priznanie za rok 2020 podali až po 31. marci tohto roka, júlový termín zmeny odvodov sa vás netýka. Výška, vznik a zánik povinnosti platiť sociálne odvody sa vám prehodnotia až k 1. októbru tohto roka.

žena, lavička, park, rozmýšľanie Čítajte aj Je výhodnejšia predčasná penzia či podpora v nezamestnanosti?

V roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí, že ak odvádza odvody z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu 546,00 eura, tak je povinná platiť poistné mesačne 180,99 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie.

Pozor však, za júl už budú možno musieť zaplatiť novú sumu. Tie SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2020 do 31. marca 2021, Sociálna poisťovňa do 21. júla 2021 informuje o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia od 1. júla 2021. Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 9. augusta 2021 (za mesiac júl). Zároveň platí, že povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2021 fyzickým osobám, ktoré za rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur.

Ide o právo: Všetko o vzniku a zániku živnosti i povinnostiach živnostníka s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 25. 6. 2021.

Živnostníkom sa teda odvody do Sociálnej poisťovne vo väčšine prípadov od júla alebo októbra menia, odvody do zdravotnej poisťovne však ostávajú od tohto dátumu nezmenené. Zdravotná poisťovňa im síce v ročnom zúčtovaní poistenia oznámi novú výšku zdravotných odvodov, povinnosť platiť ich v novej sume im však vzniká až od januára 2022. Výpočet zdravotných odvodov je podobný ako pri sociálnych odvodoch a závisí od vymeriavacieho základu SZČO. Ten je 546,00 eura a percentuálna sadzba je 14 %, resp. 7 % pre osobu so zdravotným postihnutím.

Živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby teda platia minimálne 76,44 € eura (SZČO bez zdravotného postihnutia a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo „všetkého", t. j. zo skutočne dosiahnutého príjmu/vymeri­avacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %) alebo 38,22 € eura (SZČO so zdravotným postihnutím a maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo „všetkého", t. j. zo skutočne dosiahnutého príjmu/vymeri­avacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %).

Jana Alušíková, Ide o právo Čítajte viac Podnikáte ako živnostník? Musíte platiť od júla odvody?

Otázky a odpovede o skončení živnosti

Ako možno ukončiť živnostenské podnikanie?
Ukončiť živnosť môžete osobne alebo elektronicky. Obe možnosti sú bez poplatku. Pri prvej z nich musíte navštíviť okresný úrad, odbor živnostenského podnikania podľa vášho trvalého bydliska. Na úrad je najlepšie prísť s vyplneným formulárom Oznámenie o ukončení živnostenského podnikania. Stiahnuť sadá z webovej stránky ministerstva vnútra alebo zo stránky www.slovensko.sk Ako doklad vám stačí občiansky preukaz. Formulár o ukončení živnosti má jednu stranu a nie je náročné vyplniť požadované údaje. Stačí uviesť adresu príslušného okresného úradu, odboru živnostenského podnikania. Vyplníte obchodné meno podľa toho, ako ho máte uvedené v živnostenskom oprávnení, ďalej uvediete IČO a rodné číslo a poisťovňu, v ktorej ste prihlásený.

Musím pri ukončovaní živnosti ukončiť všetky živnosti, ktoré mám na živnostenskom oprávnení?
Rozhodnúť sa môžete ukončiť všetky predmety podnikania alebo len niektoré. Ak ukončíte všetky, živnosť zanikne úplne. V prípade, ak chcete ukončiť všetky, musíte uviesť číslo živnostenského oprávnenia, deň vydania živnostenského oprávnenia a úrad, ktorý vám živnostenské oprávnenie vydal.

Ako dlho trvá ukončenie živnosti?
Dôležité je zadať dátum, ku ktorému chcete skončiť s podnikaním. Môže ísť o dátum, v ktorom doručíte Oznámenie o ukončení živnostenského podnikania, ale môžete sa rozhodnúť aj pre neskorší dátum. Vziať žiadosť späť môžete najneskôr v deň predchádzajúci zániku podnikania. Ak teda uvediete, že chcete ukončiť živnosť k 1. augustu, vziať oznámenie späť môžete najneskôr 31. júla a živnosť vám tak ostane zachovaná. Na záver je potrebné uviesť dátum vyplnenia oznámenia a podpísať sa. Formulár odovzdáte na živnostenskom odbore, ktorý vám následne vydá potvrdenie o ukončení podnikania.

Akým spôsobom sa ukončuje živnosť elektronicky?
Ak sa rozhodnete pre elektronické ukončenie živnosti, môžete tak urobiť prostredníctvom stránky www.slovensko.sk. Potrebujete však mať elektronický občiansky preukaz a zriadený elektronický prístup.

Aké povinnosti mám po ukončení živnosti?
Ukončenie živnosti hlási živnostenský úrad daňovému úradu, zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Daňový úrad ale musíte kontaktovať aj vy osobne. Bývalý živnostník má povinnosť do 30 dní požiadať o zrušenie registrácie na daň z príjmov. V prípade, ak je platca DPH, je potrebné požiadať aj zrušenie tejto položky. Vrátiť musí osvedčenie o registrácii. Pri DIČ je to 15 dní, pri DPH je to 10 dní. Sociálnej poisťovni nie je potrebné posielať žiadne oznámenie, Sociálna poisťovňa sama oznámi zánik povinného poistenia živnostníkovi. Zdravotnej poisťovni v rámci rušenia živnosti ohlási ukončenie živnosti okresný úrad.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #otázky a odpovede #odvody do Sociálnej poisťovne
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy