SZČO a zamestnávatelia: Odložené poistné za marec 2020 treba uhradiť do 30. septembra 2021

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí si počas koronakrízy požiadali o odklad poistného za marec 2020, sa blíži termín jeho splatnosti.

24.09.2021 11:42
živnostník, práca, výbava, rukavice, kapsa Foto:
Ilustračné foto.
debata

Uhradiť odložené poistné na sociálne poistenie za marec 2020 je potrebné do 30. septembra 2021.

Sociálna poisťovňa bude v najbližších dňoch proaktívne zasielať e-maily dotknutým subjektom v snahe pripomenúť im blížiaci sa termín, aby si svoje záväzky vyrovnali včas a nestali sa zbytočne dlžníkmi. Ak SZČO alebo zamestnávateľ nie je schopný odložené poistné zaplatiť, môže využiť splátkový kalendár, ktorý je v tomto prípade bezúročný. Požiadať oň možno v pobočke po lehote splatnosti, teda po 30. septembri 2021.

invalidný vozík, auto, ťzp, invalid Čítajte aj Výber zmien, ktoré pozitívne ovplyvnia kvalitu života osôb s ŤZP

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac marec 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 032020, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne a použiť správny variabilný symbol.

„V najbližších dňoch bude Sociálna poisťovňa opätovne posielať SZČO a zamestnávateľom e-mailové správy, v ktorých ich upozorní na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za marec 2020 do 30. septembra 2021. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností,“ uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. Správy dostane 2 665 SZČO a zamestnávateľov, ktorí podali čestné vyhlásenia k odkladu poistného za marec 2020 a ešte ho neuhradili.

Jana Alušíková, Ide o právo Čítajte aj Nevymožiteľná pohľadávka: Právnička poradí, ako dostať späť zaplatenú DPH

„Ak SZČO a zamestnávatelia s odloženou splatnosťou poistného za marec 2020 neuhradia platbu do 30. septembra 2021, Sociálna poisťovňa bude zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať. Ak toto odložené poistné nie sú schopní zaplatiť, môžu požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne po 30. septembri 2021, teda po lehote splatnosti, o splátkový kalendár,“ vysvetľuje Dvoráková. Ako dodala, jednou z podmienok pre povolenie splátok je zaplatenie posledného (aktuálneho) poistného ku dňu rozhodovania o povolení splátok dlžných súm. Výhodou splátkového kalendára je, že sa počas krízovej situácie výška splátky nezvyšuje o úrok vo výške 10 % a nedochádza k vymáhaniu dlžnej sumy poistného ani k predpisu penále.

Počas koronakrízy od marca minulého roka si mnohí zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby za jednotlivé mesiace požiadali o odklad úhrady poistného. Vláda SR v máji 2021 schválila nariadenie, v ktorom im za dané pandemické mesiace stanovila lehoty splatnosti takto odloženého poistného. Lehoty sú nasledovné:

• za marec 2020 do 30. septembra 2021

• za máj 2020 do 31. decembra 2021

• za jún 2020 do 31. marca 2022

• za júl 2020 do 30. júna 2022

• za december 2020 do 30. septembra 2022

• za január 2021 do 31. decembra 2022

• za február 2021 do 31. marca 2023

• za marec 2021 do 30. júna 2023

• za apríl 2021 do 30. septembra 2023

• za máj 2021 do 31. decembra 2023

Pôvodne mali zamestnávatelia a SZČO odložené poistné za všetky tieto mesiace uhradiť do 30. júna 2021, táto lehota sa im teda postupne posunula o tri mesiace až do roku 2023.

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnávateľ #Sociálna poisťovňa #odvody #živnostník #SZČO
Flowers