Aké výdavky si živnostníci môžu uplatniť pri daniach

Živnostníci nemusia platiť daň z celého príjmu, ktorý počas zdaňovacieho obdobia získajú. Podľa zákona o dani z príjmov si môže živnostník uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. A rozhodnúť sa môže pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre neho výhodný, a to:

25.03.2022 10:00
peniaze, euro, kalkulačka Foto:
Ilustračné foto.
debata
 • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20 000 eur,
 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,
 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Paušálne výdavky

 • Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky.
 • Paušálne výdavky sa uplatňujú vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pre zdaňovacie obdobie 2021 je výška paušálnych výdavkov obmedzená sumou 20 000 eur.
 • V prípade, ak daňovník s príjmami zo živnosti má v zdaňovacom období aj iné druhy príjmov z podnikania, resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže sa rozhodnúť len pre jeden spôsob uplatnenia daňových výdavkov. To znamená, že pri všetkých týchto príjmoch a uplatní výdavky jednotným spôsobom, buď preukázateľné výdavky, alebo výdavky percentom z úhrnu týchto príjmov.
 • Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov sa suma maximálnej výšky paušálnych výdavkov neurčuje v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo od počtu mesiacov poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.
 • Počas uplatňovania paušálnych výdavkov je živnostník povinný viesť evidenciu o:
 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • zásobách a o pohľadávkach
 • Ak živnostník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky výdavky živnostníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výš­ke.
dane, odvody, doklady, daňové, priznanie, výpočet, účty, účtovníctvo Čítajte viac Daň z príjmu: Kto môže využiť daňové zvýhodnenia

Skutočné výdavky

 • Vo všeobecnosti daňovým výdavkom je výdavok, ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ktorý je preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii podľa zákona o dani z príjmov. Pri posudzovaní opodstatnenosti konkrétneho výdavku je potrebné prihliadať na charakter podnikania konkrétneho živnostníka.
 • Pri uplatňovaní skutočných (preukázateľných výdavkov) daňovník môže viesť daňovú evidenciu, môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva resp. aj podvojného účtovníctva.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #paušálne výdavky