Peniaze z faktúry nezostávajú živnostníkovi všetky

Poznáte odvodové povinnosti SZČO? Koľko musí platiť do Sociálnej poisťovne a koľko do zdravotnej?

19.07.2022 10:00
živnosť, szčo, podnikanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Odvody do Sociálnej poisťovne

Živnostník nemá po založení živnosti voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Tie mu vznikajú až po prekročení ročnej hranice príjmov od 1. júla alebo 1. októbra nasledujúceho roka – podľa dátumu daňového priznania. Platiť si však môže dobrovoľné príspevky.

Pre SZČO je 1. júl každoročne termínom, ku ktorému sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť. Sociálna poisťovňa každoročne počas júla posiela SZČO oznámenie, ak jej:

•od 1. júla/1. októbra vzniká povinné poistenie

•pokračuje povinné poistenie aj po 30. júni/30. septembri

•zaniká povinné poistenie k 30. júnu/30. septembru.

Oznámenie od Sociálnej poisťovne v júli nedostanú len tí, ktorí nemali povinné poistenie, ktorým od 1. júla povinné poistenie nevzniklo alebo ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak je SZČO od 1. júla povinne poistená, v oznámení od Sociálnej poisťovne sa dozvie aj novú výšku poistného. Toto poistné treba prvýkrát zaplatiť za júl so splatnosťou 8. augusta. Ak SZČO má odklad daňového priznania, novú výšku poistného sa dozvie z oznámenia od Sociálnej poisťovne v októbri. Novú výšku poistného prvýkrát zaplatí za október so splatnosťou 8. novembra.

živnostník, Čítajte viac Ste živnostník? Na odvodoch už zaplatíte minimálne 190 eur. A kto viac?

SZČO začiatok svojej činnosti Sociálnej poisťovni neoznamuje. V prípade opätovného začatia výkonu činnosti tak urobí len SZČO bez oprávnenia predložením čestného vyhlásenia. SZČO sa na poistenie nemusí ani prihlásiť. Vznik poistenia jej oznámi Sociálna poisťovňa do 20 dní odo dňa, keď jej takáto povinnosť vznikne (od 1. júla nasledujúceho roku po začatí činnosti). Táto situácia nastane vtedy, keď prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu. Vznik povinného poistenia Sociálna poisťovňa posudzuje až po tom, čo SZČO podá prvé daňové priznanie.

Odvodová povinnosť SZČO sa posudzuje až na základe prvého daňového priznania. Preto hneď po začatí činnosti nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Obdobie neplatenia poistného po začatí činnosti môže byť rôzne dlhé, nemusí vždy trvať celý rok. Závisí od toho, kedy SZČO začala svoju činnosť vykonávať a kedy jej vznikne prvá daňová povinnosť.

Dokedy treba zaplatiť: SZČO musí poistné zaplatiť do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Napríklad za január musí zaplatiť do 8. februára. Ak ôsmy deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Spôsoby platby: SZČO môže zaplatiť poistné – bezhotovostným prevodom (platobným príkazom v banke), – poštovým poukazom, – v hotovosti alebo bankovou kartou v pobočke Sociálnej poisťovne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnostník #SZČO