Aké majú povinnosti SZČO a podnikatelia v tomto roku? Prinášame vám jednoduchý prehľad

Samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci aj ďalší podnikatelia majú povinnosť platiť dane a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Nesmú zabudnúť ani na ďalšie povinnosti.

18.01.2023 08:00
práca online, žena s notebookom, pracovníčka Foto:
Ak používate na elektronické podpisovanie dokumentov občiansky preukaz s čipom, tak pravdepodobne zistíte, že už s ním podpisovať neviete.
debata (1)

Už do ôsmeho januára si podnikatelia museli splniť povinnosť zaplatiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne za december minulého roka. Mesačné odvody do poisťovní sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň. Pri platení odvodov je dôležitý nielen termín 1. január, keď sa mení ich výška, ale aj 1. júl.

Zmena môže nastať pre tých, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne k 31. marcu. Odvody do zdravotnej poisťovne sa nemenia celý rok. Živnostníci, ktorí si termín daňového priznania posunú, platia odvody do Sociálnej poisťovne po novom až od 1. októbra. Suma sa zmení vždy na začiatku roka kvôli zmene takzvaného vymeriavacieho základu. Odvody sa druhýkrát platia inak podľa podaného daňového priznania. SZČO, medzi ktoré patria napríklad aj živnostníci, musia vo väčšine prípadov platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ich výšku ovplyvňuje najmä vymeriavací základ.

Muž s papiermi Čítajte aj Rok 2023: SZČO zaplatia vyššie odvody do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne

Okrem odvodov čaká podnikateľov a živnostníkov povinnosť odvádzať dane. Potrebné je podať daňové priznanie k dani z príjmov, k DPH, platiť dane, špeciálne odvody či preddavky alebo posielať rôzne hlásenia daňovému úradu. Živnostníci majú povinnosť komunikovať s daňový úradmi elektronicky, preto ak ste sa ešte nezaregistrovali na elektronickú komunikáciu, mali by ste tak urobiť čo najskôr. Registrácia totiž môže trvať niekoľko dní.

Dodržať termíny pomôže daňovníkom aj daňový kalendár. Finančná správa aktualizovala na svojom portáli Daňový kalendár na rok 2023. Vďaka nemu budú mať daňovníci prehľad o všetkých dôležitých termínoch. Aktualizovaný kalendár na rok 2023 je už dostupný na portáli Finančnej správy. Naplnený je dôležitými daňovými a colnými udalosťami na tento rok. Dostať sa k nemu dá cez sekciu Elektronické služby.

Prostredníctvom kalendára si môžu pozrieť nadchádzajúce udalosti, ako sú napr. termíny na zaplatenie dane či podanie kontrolného výkazu. Klienti si následne môžu zvoliť filtre (napr. obdobie, druhy dane) a následne si pozrieť iba tie udalosti, ktoré sa ich týkajú. Aj touto pomôckou už niekoľko rokov Finančná správa pomáha klientom zorientovať sa v daňových a colných povinnostiach. Daňový kalendár nie je dostupný len prostredníctvom portálu Finančnej správy. Používatelia si ho môžu importovať napríklad aj do svojho kalendára v telefóne.

živnostník, podnikateľ Čítajte aj Ste živnostník a požiadali ste o odloženie splátky odvodov počas covidu? Je čas na ich zaplatenie

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava Lukačovičová upozornila aj na ďalšie termíny a skutočnosti, ktoré podnikateľov v najbližšom období čakajú. „Ak používate na elektronické podpisovanie dokumentov v komunikácii s Finančnou správou alebo portálom slovensko.sk občiansky preukaz s čipom a tento bol vydaný do 20.6.2021, tak pravdepodobne zistíte, že už s ním podpisovať neviete. K 31.12.2022 sa totiž skončila platnosť čipov v takto vydaných občianskych preukazoch, a preto, ak ste tak ešte neurobili, je potrebné si občiansky preukaz vymeniť. V hlavnom meste sa aj v týchto dňoch rady na oddeleniach vydávania dokladov počítajú na desiatky metrov, skúste sa preto objednať v okolitých mestách, kde bude nápor možno menší,“ hovorí Lukačovičová.

„V prípade, ak ste v roku 2022 vyplácali zmluvy podľa autorského zákona alebo licenčné zmluvy, v rámci ktorých ste s autorom uzatvorili dohodu o nezdaňovaní, teda tieto neboli zdanené zrážkovou daňou, ale ich priznanie a zdanenie ostáva na samotnom autorovi, máte do 31.1. 2023 povinnosť takéto zmluvy nahlásiť správcovi dane na určenom tlačive,“ upozorňuje poradkyňa.

31.12. 2022 sa skončilo podľa Lukačovičovej prechodné ustanovenie, v rámci ktorého bolo ustanovené, že odvody do umeleckých fondov nie sú povinné, môžu sa však uskutočňovať na dobrovoľnej báze. Ministerstvo kultúry prišlo s novelou zákona o umeleckých fondoch, ktorá by túto povinnosť úplne zrušila, ale predmetnú novelu nestihli do 31.12. 2022 v parlamente schváliť. To znamená, že v prípade, ak budete v období od 1.1. 2023 vyplácať zmluvy na základe autorského zákona alebo licenčné zmluvy, máte povinnosť odvodu do príslušných umeleckých fondov. Finálne hlasovanie o návrhu zákona by malo byť v marci 2023, dovtedy platí znovu povinný odvod.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #zdravotná poisťovňa #SZČO #povinnosti #podnikateľ #živnostníci