Rok 2023: Znížená DPH, dane, sezónne zamestnávanie

Koniec roka je klasicky obdobie, keď sa schvaľujú legislatívne zmeny týkajúce sa ekonomických zákonov, daní a odvodov. Aké zmeny sú už v platnosti pre podnikateľov od nového roku a na čo by si mali dať pozor? Prehľad vybraných zmien pripravila poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava Lukačovičová.

01.02.2023 08:00
Skupinka v robote Foto: ,
Ilustračná fotografia.
debata

Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty

Tesne pred schvaľovaním vládnej novely zákona o dani z pridanej hodnoty v treťom čítaní prišiel na sklonku roka neočakávane poslanecký návrh na zavedenie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty pre vybrané služby v gastro a cestovnom ruchu.

Tesne pred sviatkami bola nakoniec celá novela zákona o dani z pridanej hodnoty vrátane pozmeňovacieho návrhu na zníženie sadzby schválená.

Ak patríte k účtovným jednotkám, ktoré sú platiteľmi DPH a máte zdaňované príjmy v oblasti gastro alebo cestovného ruchu, budete od 1. 1. 2023 na tieto vybrané služby uplatňovať zníženú sadzbu.

Konkrétne ide o tieto služby:

 • preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi
 • služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby
 • prevádzka športových zariadení – len sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení, ako napríklad štadiónov, arén, klzísk, plavární, športových ihrísk, golfových ihrísk, kolkární, tenisových kurtov a jazdiarní, na účely vykonávania športu,
 • služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier,
 • služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží – len vstupné do umelých kúpalísk.

Zmeny v transferovom oceňovaní

Spolu s novelou zákona o dani z pridanej hodnoty bola v parlamente aj novela zákona o dani z príjmov, ktorá súčasne novelizovala aj daňový poriadok.

V zákone o dani z príjmov boli navrhované a následne aj schválené zmeny v oblasti transferového oceňovania, teda v oblasti tzv. kontrolovaných transakcií, transakcií medzi ekonomicky a personálne prepojenými osobami.

V rámci najdôležitejších zmien v oblasti transferového oceňovania sa sprísnilo posudzovanie výšky ekonomického prepojenia firiem, keď sa na účely posudzovania priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu spočítavajú podiely blízkych osôb a ak ich súčet je najmenej 25 %, príslušné osoby alebo subjekty sa považujú za ekonomicky prepojené.

A druhou výraznou zmenou bolo zavedenie tzv. bezpečného prístavu. Bezpečný prístav definuje, kedy nejde o významnú kontrolovanú transakciu medzi kontrolovanými osobami.

Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého ani jedna závislá osoba nedosiahne zdaniteľný príjem (výnos), ani daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur.

práca online, žena s notebookom, pracovníčka Čítajte viac Aké majú povinnosti SZČO a podnikatelia v tomto roku? Prinášame vám jednoduchý prehľad

Sezónne zamestnávanie

Možno aj vy patríte k zamestnávateľom, ktorí už dlhodobo volali po úprave možností zamestnávania prostredníctvom dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, pretože charakter vašej činnosti takéto zamestnávanie vyžaduje a doterajšie dohody vám z pohľadu odpracovaných hodín alebo iných parametrov jednoducho nevyhovovali.

S takýmito problémami som sa stretávala aj v oblasti niektorých športov, počas súťažných či sezónnych období. Konečná podoba zamestnávania prostredníctvom dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je však nakoniec určená len pre sektor poľnohospodárstva, cestovného ruchu a gastra, a tak sa bude týkať len niektorých zamestnávateľov.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je obmedzená na trvanie 8 mesiacov. Limit hodín, ktoré možno na takýto druh dohody odpracovať, je stanovený na 520 hodín ročne, pričom sa výkon sezónnej práce bude sčítavať.

Maximálny týždenný pracovný čas je ustanovený na 40 hodín a najdlhšie počítanie priemeru je za obdobie 4 mesiace.

Zrušenie koncesionárskych poplatkov

V súvislosti so schválením štátneho rozpočtu na rok 2023 bolo schválené aj zrušenie koncesionárskych poplatkov (úhrad RTVS), a to s účinnosťou od 1. júla 2023.

Financovanie prostredníctvom koncesionárskych poplatkov sa nahradí nárokovateľným príspevkom zo štátneho rozpočtu v zákonom stanovenej výške, ktorá sa bude každoročne valorizovať o mieru inflácie. Zamestnávatelia či domácnosti tak od 1. 7. 2023 už koncesionárske poplatky platiť nebudú.

Dňa 2. 1. 2023 prezidentka SR vetovala zákon o dani z osobitnej stavby, prostredníctvom ktorého boli zrušené koncesionárske poplatky.

Hoci má prezidentka výhrady k samotnej dani z osobitnej stavby, nie ku zmene týkajúcej sa koncesionárskych poplatkov, celý zákon bude musieť opätovne prerokovať parlament.

Ak prelomí prezidentkino veto, budú koncesionárske poplatky od 1. 7. 2023 zrušené. V prípade, že za zákon nezahlasuje potrebný počet poslancov, uvedená zmena platiť nebude.

Dôchodci, manželia Čítajte viac Zmeny pri platení odvodov + tabuľka

Čo ešte čaká podnikateľov:

 • ak používate na elektronické podpisovanie dokumentov v komunikácii s Finančnou správou alebo portálom slovensko.sk občiansky preukaz s čipom a tento bol vydaný do 20. 6. 2021, tak pravdepodobne zistíte, že už s ním podpisovať neviete. K 31. 12. 2022 sa totiž skončila platnosť čipov v takto vydaných občianskych preukazoch, a preto, ak ste tak ešte neurobili, je potrebné si občiansky preukaz vymeniť.
 • v prípade, ak ste v roku 2022 vyplácali zmluvy podľa autorského zákona, alebo licenčné zmluvy, v rámci ktorých ste s autorom uzatvorili dohodu o nezdaňovaní, teda tieto neboli zdanené zrážkovou daňou, ale ich priznanie a zdanenie ostáva na samotnom autorovi, máte do 31. 1. 2023 povinnosť takéto zmluvy nahlásiť správcovi dane na určenom tlačive
 • 31. 12. 2022 sa skončilo prechodné ustanovenie, v rámci ktorého bolo ustanovené, že odvody do umeleckých fondov nie sú povinné, môžu sa však uskutočňovať na dobrovoľnej báze. Ministerstvo kultúry prišlo s novelou zákona o umeleckých fondoch, ktorá by túto povinnosť úplne zrušila, ale predmetnú novelu nestihli do 31. 12. 2022 v parlamente schváliť. To znamená, že v prípade, ak budete v období od 1. 1. 2023 vyplácať zmluvy na základe autorského zákona alebo licenčné zmluvy, máte povinnosť odvodu do príslušných umeleckých fondov. Finálne hlasovanie o návrhu zákona by malo byť v marci 2023, dovtedy platí znovu povinný odvod.

Zmeny v oblasti cestovných náhrad – nové sumy stravného od januára

Dynamický nárast cien potravín, energií a služieb spôsobil, že na tieto zmeny zareagoval aj rezort práce a sociálnych vecí a vydal opatrenie, ktorým sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách s účinnosťou od 1. 1. 2023. Táto zmena zároveň ovplyvní aj minimálne nároky na stravné zamestnancov, ak nejakých máte v evidencii.

Nové sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1. 1. 2023:

 • 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Hodnota stravovacej poukážky od 1. 1. 2023 musí byť najmenej v sume 5,10 eura, pričom primárne sa majú od roku 2023 poskytovať gastrolístky elektronicky (výnimkou povinnej elektronizácie lístkov je situácia, že použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné).

Ak by ste v rámci uzávierkových operácií alebo vyúčtovania finančných prostriedkov spracovávali vyúčtovania pracovných ciest, nezabudnite, že počas uplynulého roku sa sumy stravného menili viackrát.

Ako sa menilo stravné

Účinnosť Časové pásmo
  5 – 12 hod. 12 – 18 hod. nad 18 hod.
od 1. 9. 2022 do 31.12.2022 6,40 eura 9,60 eura 14,50 eura
od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 6,00 eura 9,00 eura 13,70 eura
od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022 5,10 eura 7,60 eura 11,60 eura

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #2023 #znížená DPH