Aké sú odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023? Pozrite si tabuľky

Koľko musíte zaplatiť tento rok ak zarábate málo? A aká bude suma vašich odvodov keď máte príjem vysoký? Tu je tabuľka.

31.01.2023 10:00
Skupina ľudí Foto:
Ilustračná fotografia.
debata

Aké poistné platí zamestnanec od 1. 1. 2023

Poistenie Sadzba poistného Maximálny VZ Suma poistného
Nemocenské poistenie 1,40 % 8 477 118,67
Dôchodkové starobné poistenie 4 % 8 477 339,08
Dôchodkové invalidné poistenie 3 % * 8 477 254,31
Poistenie v nezamestnanosti 1 % ** 8 477 84,77
Poistné na financovanie podpory      
Garančné poistenie      
Úrazové poistenie      
Rezervný fond      
Spolu     796,83 9)

Aké poistné platí za zamestnanca zamestnávateľ od 1. 1. 2023

Poistenie Sadzba poistného Maximálny VZ Suma poistného
Nemocenské poistenie 1,40 % 8 477 118,67
Dôchodkové starobné poistenie 14 % 8 477 1 186,78
Dôchodkové invalidné poistenie 3 % * 8 477 254,31
Poistenie v nezamestnanosti 1 %/0,5 % 8 477 84,77/42,38
Poistné na financovanie podpory 0,5 % *** 8 477 42,38
Garančné poistenie 0,25 % 8 477 21,19
Úrazové poistenie 0,8 % 6) neobmedz.  
Rezervný fond 4,75 % 8 477 402,65
Spolu     2 068,37 7)/2 068,36 7)

Aké poistné platí SZČO od 1. 1. 2023

Poistenie Sadzba poistného Minimálny VZ ) Suma poistného Maximálny VZ Suma poistného
Nemocenské poistenie 4,40 % 605,50 26,64 8 477 372,98
Dôchodkové starobné poistenie 18 % 605,50 108,99 8 477 1525,86
Dôchodkové invalidné poistenie 6 % * 605,50 36,33 8 477 508,62
Poistenie v nezamestnanosti          
Poistné na financovanie podpory          
Garančné poistenie          
Úrazové poistenie          
Rezervný fond 4,75 % 605,50 28,76 8 477 402,65
Spolu     200,72   2 810,11

Aké poistné platí dobrovoľne poistená osoba od 1. 1. 2023

Poistenie Sadzba poistného Minimálny VZ Suma poistného Maximálny VZ Suma poistného
Nemocenské poistenie 4,40 % 605,50 26,64 8 477 372,98
Dôchodkové starobné poistenie 18 % 605,50 108,99 8 477 1 525,86
Dôchodkové invalidné poistenie 6 % * 605,50 36,33 8 477 508,62
Poistenie v nezamestnanosti 2 % ** 605,50 12,11 8 477 169,54
Poistné na financovanie podpory          
Garančné poistenie          
Úrazové poistenie          
Rezervný fond 4,75 % 605,50 28,76 8 477 402,65
Spolu     212,83   2 979,65

Aké poistné platí za svojich poistencov štát od 1. 1. 2023

Poistenie Sadzba poistného
Nemocenské poistenie  
Dôchodkové starobné poistenie 18 %
Dôchodkové invalidné poistenie 6 %
Poistenie v nezamestnanosti  
Poistné na financovanie podpory  
Garančné poistenie  
Úrazové poistenie  
Rezervný fond 2 %

Aké poistné platí zamestnanec a zamestnávateľ

Zamestnanec (poistné odvádza za neho zamestnávateľ):

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu,
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu,
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu.

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorým je sudca, prokurátor, na obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Nevzťahuje sa ani na fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti sa vzťahujú právne účinky:

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.
Chorá žena so šálkou Čítajte viac Koľko peňazí dostanete tento rok, ak budete na péenke alebo ošetrovnom?

Zamestnávateľ platí za zamestnanca poistné

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie 14 % z vymeriavacieho základu a za zamestnanca, ktorý je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera 8,50 % z vymeriavacieho základu a 5,50 % z vymeriavacieho základu na starobné dôchodkové sporenie,
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu,
 • na úrazové poistenie 0,8 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne úrazovo poistený),
 • na garančné poistenie 0,25 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne garančne poistený),
 • na financovanie podpory 0,5 % z vymeriavacieho základu,
 • na poistenie v nezamestnanosti:
 • 0,5 % z vymeriavacieho základu, ak platí poistné na financovanie podpory,
 • 1% z vymeriavacieho základu, ak neplatí poistné na financovanie podpory,
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit, za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Toto nové poistné sa označuje ako poistné na financovanie podpory (PFP).

Zamestnávateľ neplatí poistné na invalidné poistenie za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Poistné na invalidné poistenie tiež neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Zamestnávateľ neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Takisto neplatí za zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek.

Poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí zamestnávateľ za sudcu a prokurátora, za obvineného vo väzbe a za odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #odvody do Sociálnej poisťovne