Aké sú odvody SZČO do zdravotnej poisťovne

Samostatne zárobkovo činná osoba platí zo zdaňovaného príjmu preddavky na poistné, a to vo výške najmenej 14 percent z minimálneho základu a vo výške najmenej 7 percent z minimálneho základu, ak je osobou so zdravotným postihnutím.

26.01.2023 10:00
Kalkulačka Foto:
Ilustračná fotografia.
debata

Tabuľka vymeriavacích základov a preddavkov SZČO na rok 2023

Platiteľ poistného bez zdravotného postihnutia

  Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba 14 605,50 eura nie je určený 84,77 eura nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním, resp. s poistencom štátu 14 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

Platiteľ poistného so zdravotným postihnutím

  Sadzba (%) Minimálny vymeriavací základ Maximálny vymeriavací základ Minimálny preddavok Maximálny preddavok
Samostatne zárobkovo činná osoba 7 605,50 eura nie je určený 42,38 eura nie je určený
Samostatne zárobkovo činná osoba v súbehu so zamestnaním, resp. s poistencom štátu 7 nie je určený nie je určený nie je určený nie je určený

Výška minimálnych odvodov SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2023

  Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne 33,15% 605,50 200,72
z toho:      
nemocenské poistenie 4,4% 605,50 26,64
starobné poistenie 18% 605,50 108,99
invalidné poistenie 6% 605,50 36,33
rezervný fond solidarity 4,75% 605,50 28,76
  Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
Odvody do zdravotnej poisťovne 14/7% 605,50 84,77/42,38
Koľko zaplatí SZČO spolu      
Osoba bez zdravotného postihnutia     285,49
Osoba bez zdravotného postihnutia     243,10
Skupina ľudí Čítajte viac Aké sú odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023? Pozrite si tabuľky

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca na zdravotné poistenie

„Fenomén minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca na zdravotné, ale ani na sociálne poistenie v legislatíve doteraz neexistoval. To, samozrejme, znamenalo, že zamestnanie na akýkoľvek nízky úväzok alebo dohodu znamenalo pre zamestnanca aj zamestnávateľa mať za pár eur vybavené odvodové povinnosti voči zdravotnej aj sociálnej poisťovni,“ vysvetľuje zmeny platné od tohto roku Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska.

Toto nastavenie legislatívy v prípadoch, ktoré zdravotné poisťovne odhadujú asi na 25-tisíc, mohlo viesť k tzv. „špekulatívnemu“ zamestnávaniu.

„Samozrejme, keď sa rúbe les, lietajú triesky, a tak sa môže stať, že zavedením minimálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie pre zamestnancov na to doplatia aj zamestnanci alebo dohodári, ktorých úväzky naozaj zodpovedajú len pár hodinám, prípadne sú to pre nich možnosti na privyrobenie si,“ dodáva Lukačovičová.

Čo vlastne zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu za zdravotné poistenie zamestnanca znamená? Od roku 2023 bol zavedený minimálny zdravotný odvod poistného pre zamestnanca, ktorý zodpovedá výške aktuálne platného životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Aktuálne platná suma životného minima je vo výške 234,42 eura. Znamená to, že zamestnanec musí zaplatiť na zdravotných odvodoch v roku 2023 minimálne 32,81 eura mesačne (10 % + 4 % zo sumy 234,42 euro).

Ak vypočítaný zdravotný odvod nedosiahne požadovanú minimálnu výšku, zamestnanec musí doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. Cena práce zamestnávateľa na daného zamestnanca sa teda z titulu zavedenia tohto minimálneho vymeriavacieho základu nezvyšuje.

V prípade, ak má zamestnanec súbeh vymeriavacích základov na zdravotné poistenie, prípadne nebol v niektoré dni mesiaca povinný platiť odvody na zdravotné poistenie, má nárok požiadať o uplatnenie výnimky z platenia.

Urobí tak na predpísanom tlačive. Prípadné nedoplatky do stanovenej výšky minimálnych vymeriavacích základov a odvodov z nich mu zohľadní zdravotná poisťovňa v rámci ročného zúčtovania zdravotných odvodov.

Ilustračná fotografia. Foto: SHUTTERSTOCK
euro Ilustračná fotografia.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie, teda 605,50 eura.

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca už s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia nie je upravený, ale zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde.

Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je pre všetky fondy sociálneho poistenia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity, osobitné sociálne poistenie (s výnimkou úrazového poistenia) v sume 8 477 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody do zdravotnej poisťovne