SZČO: Dokedy a ako treba podať daňové priznanie?

Máte živnostenské oprávnenie a podnikáte na jeho základe? Príjmy z tejto činnosti podliehajú dani z príjmov a vás čaká povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť dane.

27.03.2023 08:00
žena na telefóne Foto: ,
Ilustračná foto.
debata

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 musí podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v minulom roku presiahli sumu 2 289,63 eura.

Do takýchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je zo zákona predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Daňovník je však povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu. Platí teda, že ak ste mali príjmy z podnikania ako živnostník a presiahli uvedenú sumu, musíte podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Daňové priznanie sa podáva správcovi dane, ktorým je daňový úrad, pobočka daňového úradu a kontaktné miesto daňového úradu.

Daňovník, ktorý dosiahol za rok 2020 príjmy zo živnosti a vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Finančná správa v súvislosti s podávaním daňových priznaní za rok 2022 pripomína klientom, ktorí aktívne používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ich občiansky preukaz (OP) bol vydaný do 20. júna 2021, že platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe ich dokladu sa skončila 31. decembra 2022.

Ak si OP nevymenili, môžu na elektronické podpísanie priznania využiť dočasné riešenie – zdokonalený elektronický podpis.

Väčšina daňovníkov s Finančnou správou komunikuje elektronicky. V tejto súvislosti Finančná správa pripomína j aktívnym používateľom KEP-u, aby si skontrolovali dátum vydania občianskeho preukazu.

Skupinka v robote Čítajte viac Rok 2023: Znížená DPH, dane, sezónne zamestnávanie

Ku koncu minulého roka totiž na OP vydaných do 20. júna 2021 vypršala platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe. Finančná správa týmto daňovníkom odporúčala výmenu OP.

Tí, ktorí tak z objektívnych príčin neurobili a potrebujú aktuálne využiť podpisovanie na podanie DP, majú dočasne k dispozícii alternatívnu.

Vybrané úkony môžu na základe vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR realizovať cez zdokonalený elektronický podpis (ZDEP).

Ten získajú buď osobne na oddelení dokladov, alebo si ho na OP nahrajú z pohodlia domova pomocou internetu cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4

Lhota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je stanovená do 31. marca 2023 Lehotu na podanie priznania si možno predĺžiť.

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie, sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace.

Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná. To znamená, že takýto daňovník je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň do konca júna.

O šesť mesiacov, teda do konca septembra, sa predĺži povinnosť podať priznanie k dani z príjmu a zaplatiť daň podnikateľovi vtedy, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Daňovník v oznámení musí toto uviesť, rovnako aj novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a ktoré je k dispozícii na internetovej stránke Finančnej správy.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia živnostník zrušil živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať do 31. marca.

Ak živnostník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak dedič podá žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #daňové priznanie