Minimálne dôchodky sú nízke, čo vám ich pomôže zvýšiť?

Výška odvodov, ktoré si živnostníci platia, priamo ovplyvňuje výšku ich budúceho dôchodku. Podľa Sociálnej poisťovne zhruba 80 percent živnostníkov odvádza minimálne odvody. Toto rozhodnutie môže mať významné dôsledky na výšku ich penzie v budúcnosti.

17.11.2023 06:00
žena, dôchodca, počítač, laptop, darovacia zmluva Foto:
Ilustračné foto.
debata

Od roku 2008 majú živnostníci povinnosť prispievať na dôchodkové sporenie, pričom výška odvodov ovplyvňuje ich neskorší dôchodok.

Aj keď platba nízkych odvodov dáva živnostníkom väčšiu flexibilitu v súvislosti s paušálnymi výdavkami, to môže mať negatívny dosah na výšku budúcej penzie a dávok od štátu. Možnosť uplatňovať si paušálne výdavky umožňuje živnostníkom odpočítať až 60 percent z príjmov, čo v konečnom dôsledku zníži daňový a odvodový základ.

Vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú dávky v nezamestnanosti aj dôchodok, je kritický pre výšku dôchodku živnostníka. Minimálny vymeriavací základ v roku 2023 je stanovený na 605,50 eura, čo je polovica priemernej mzdy spred dvoch rokov. Tí, ktorí odvádzajú len minimálne odvody, budú mať nárok na starobný dôchodok približne v polovičnej výške oproti zamestnancom s priemernou mzdou. Minimálne odvody sú v súčasnosti vo výške 200,72 eura.

dôchodcovia, dôchodky, notebook, laptop, počítač, usmiati dôchodci Čítajte viac Pravidlá vyplácania dôchodkov sa zmenili. Týka sa to aj vás? Čo treba splniť, aby ste ho dostali?

Živnostníci sú povinní odvádzať odvody do sociálnej poisťovne a byť poistení v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pričom si môžu voľne vybrať tú, do ktorej budú prispievať. Výška príspevku sa odvíja od zárobku živnostníka a môže sa meniť v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Celková suma príspevkov je následne zhodnocovaná a vyplácaná vo forme dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku.

Ak máte menej ako 50 rokov, stále sa vám oplatí vstúpiť aj do II. piliera. No aby ste dosiahli čo najvyššie zhodnotenie svojich finančných prostriedkov, odporúča sa investovať do takzvaného indexového fondu v rámci tohto piliera. Tento fond investuje nasporené prostriedky na akciovom trhu, ktorý dlhodobo prináša najvyšší výnos. III. pilier, známy ako doplnkové dôchodkové sporenie, je pre SZČO výhodný aj z hľadiska dane. Príspevky do tohto piliera si totiž môžete odpočítať zo základu dane vo výške 180 eur ročne, čím ušetríte 34,20 eura na dani z príjmu. Ak sa rozhodnete pre samostatné investovanie, dôležité je zvoliť dlhodobú, likvidnú, nadpriemerne výnosnú a diverzifikovanú investíciu, ktorá môže rásť až do dôchodku.

Ako podať daňové priznanie, aby ste mali šancu dostať hypotéku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Pre dosiahnutie vyššieho dôchodku je dôležité kombinovať I., II. a III. pilier spolu s individuálnym investovaním. Mladším živnostníkom sa odporúča vstúpiť aj do II. piliera a investovať do indexových fondov. III. pilier, ako doplnkové dôchodkové sporenie, ponúka výhody aj z hľadiska dane, keďže príspevky možno odpočítať zo základu dane.

Aký je rozdiel medzi SZČO a zamestnancom?

Rozdiel vo výške dôchodku medzi zamestnancom a samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) je významný a závisí od vymeriavacieho základu. Tento rozdiel je determinovaný výpočtovým vzorcom Sociálnej poisťovne, ktorý predstavuje základ I. piliera dôchodkového systému.

Pri stanovení nároku na dôchodok sa berie do úvahy pomer medzi vymeriavacím základom a priemernou hrubou mzdou. Zamestnanec s priemernou mzdou má tento pomer 1:1, teda koeficient 1. Naopak, SZČO s priemerným príjmom má nižší vymeriavací základ, keďže si ho znižuje o reálne alebo paušálne výdavky. Ak platíte minimálne odvody v roku 2023, váš vymeriavací základ bude 605,50 eura, čo predstavuje približne 46 percent priemernej mzdy. Tento koeficient, známy ako osobný mzdový bod, bude použitý Sociálnou poisťovňou v roku 2023.

Ako so zvýšiť dôchodok

Pri odchode do dôchodku zozbiera Sociálna poisťovňa všetky osobné mzdové body za celé obdobie sociálneho poistenia a vytvorí z nich priemer. Táto hodnota sa nazýva priemerný osobný mzdový bod a následne sa vynásobí počtom odpracovaných rokov a aktuálnou dôchodkovou hodnotou. To určí výšku dôchodku z I. piliera. SZČO, ktorá platila celý život iba minimálne odvody, bude mať iba minimálny dôchodok.

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku je od 1. októbra tohto roka 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo predstavuje sumu 389,90 eura mesačne.

Priemerný predčasný starobný dôchodok v porovnaní s februárom minulého roka vzrástol o 69 eur, na 573,80 eura.

porada, diskusia Čítajte viac Minimálna penzia nie je ani štyristo eur. Budú vám stačiť? Kedy dostanete vyšší dôchodok?

Na konci júla 2023 ho dostávalo 13-tisíc penzistov, čo bolo o 649 osôb viac ako pred rokom. Výška dôchodku pre dôchodcov s minimálnym dôchodkom závisí od počtu odpracovaných ro­kov.

Živnostníci s minimálnymi odvodmi musia počítať s tým, že po skončení podnikania a odchode do dôchodku im výrazne klesnú príjmy. Okrem povinných odvodov sa im oplatí aj šetriť si na dôchodok iným spôsobom. Majú na výber viaceré možnosti, ktoré im pomôžu zvýšiť si budúcu penziu. Jednou z možností je dobrovoľné platenie odvodov do Sociálnej poisťovne v druhom dôchodkovom pilieri. Šetriť si môžu aj cez tretí pilier, takzvané doplnkové dôchodkové poistenie. Príspevky do tretieho piliera im navyše pomôžu ušetriť na daniach. Živnostníci si môžu aj sami šetriť cez rôzne formy investovania.

Dobrovoľné príspevky do druhého piliera najmä pomáhajú zvýšiť penziu. Ak sa živnostník rozhodne zvýšiť si dôchodok týmto spôsobom, musí uzatvoriť zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou o zasielaní týchto príspevkov. Ak chcete zvýšiť dôchodok peniazmi, ktoré si našetríte, mali by ste začať čím skôr. Pri dlhom sporení má sporiteľ výhodu, že inkasuje aj úroky z úrokov.

Dlhšie sporenie tiež umožňuje využiť fondy, ktoré z dlhodobého hľadiska prinášajú vysoké zisky, no neoplatí sa do nich investovať na krátky čas, pretože sa vyznačujú vysokou kolísavosťou. Hodnota investície sa môže výrazne meniť, a to smerom nahor, ale aj nadol.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #Slovensko #živnostník #SZČO #dôchodok živnostníka