Skontrolujte si schránky, takmer 190 tisíc ľudí čaká oznam od Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024. Živnostníci dostanú spolu 187 529 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela takmer 155 tisíc (154 806) oznámení a do e-schránok smeruje ďalších takmer 33 tisíc (32 723).

11.01.2024 09:40
počítač, online, elektronika, szčo, pracovníčka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Informácia pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby je ústretovou proaktívnou službou Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 187 326 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 203 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny odvádzateľov poistného sú povinné uhradiť odvody v novej výške do 8. februára 2024. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť platobný príkaz v banke. Vyhnú sa tak prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky.

Ako a kde vybaviť živnosť a kedy začínate platiť zdravotné a sociálne odvody?
Video
Zdroj: TV Pravda

Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom predstavuje 216,13 eura mesačne. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť maximálne poistné vo výške 3 025,93 eura mesačne.

Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu (DPO), ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, dosiahne od 1. januára 2024 sumu 229,17 eura mesačne.

Oznámenia o novej výške poistného Sociálna poisťovňa zasiela aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia činnosti vedeli, v akej výške majú platiť odvody.

debata chyba
Viac na túto tému: #živnostník #SZČO #oznámenie