Kalendár SZČO a podnikateľov v roku 2024. Na aké dátumy nesmú v tomto roku zabudnúť

Pre živnostníkov a ďalších podnikateľov sú v roku dôležité viaceré dátumy, čo sa týka platenia daní a odvodov. Prehľadný kalendár pripravila poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava Lukačovičová.

15.01.2024 06:00
Kooperativa, pr Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Už do ôsmeho januára si živnostníci musia splniť povinnosť zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne za december minulého roka. Odvody sa platia vždy mesiac dozadu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca. Ak tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

Pozor však, dôležitý termín je nielen 1. január, keď sa mení ich výška, ale aj 1. júl alebo 1. október. Zmena môže nastať u tých, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne k 31. marcu, alebo u tých, čo si posunuli daňové priznanie na koniec júna. Suma sa zmení vždy na začiatku roka kvôli zmene takzvaného vymeriavacieho základu. V júli alebo v októbri sa suma mení podľa podaného daňového priznania.

UP zamestnankyňa Čítajte aj Platíte odvody? Živnostníci, na toto si určite dajte pozor, chyba vás môže stáť peniaze

Čo sa týka výšky minimálnych odvodov, živnostník platí sadzbu 4,4 percenta na nemocenské poistenie, 18 percent na dôchodkové starobné poistenie, šesť percent dôchodkové invalidné poistenie a 4,75 percenta do rezervného fondu. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne tak budú tento rok 216,13 eura mesačne.

Odvody do zdravotnej poisťovne sa nemenia celý rok. Doteraz živnostníci platili za zdravotné poistenie 14 percent z vymeriavacieho základu, tento rok sadzba stúpne na 15 percent. Minimálne zdravotné odvody teda budú vo výške 97,80 eura. Podnikateľ so zdravotným postihnutím bude platiť 7,5 percenta, čo predstavuje pri minimálnych odvodoch sumu 48,90 eura. Doteraz to bolo sedem percent. Zmena nastala po tom, čo vláda schválila takzvaný konsolidačný balíček a pred koncom roka tieto zákony podpísala prezidentka.

Podnikatelia majú ďalej povinnosť odvádzať dane. Potrebné je podať daňové priznanie k dani z príjmov, k DPH, platiť dane, špeciálne odvody či preddavky alebo posielať rôzne hlásenia daňovému úradu. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (ktoré dosahujú príjmy zo živnosti na základe živnostenského oprávnenia) za rok 2023 je napríklad fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eura. Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka.

Dodržať termíny pomôže daňovníkom aj daňový kalendár. Finančná správa aktualizovala na svojom portáli Daňový kalendár na rok 2024. Vďaka nemu budú mať daňovníci prehľad o všetkých dôležitých termínoch. Aktualizovaný kalendár na rok 2024 je už dostupný na portáli Finančnej správy. Naplnený je dôležitými daňovými a colnými udalosťami na tento rok.

Prostredníctvom kalendára si možno pozrieť nadchádzajúce udalosti, ako sú napr. termíny na zaplatenie dane či podanie kontrolného výkazu. Klienti si následne môžu zvoliť filtre (napr. obdobie, druhy dane) a následne si pozrieť iba tie udalosti, ktoré sa ich týkajú.

Aj touto pomôckou už niekoľko rokov Finančná správa pomáha klientom zorientovať sa v daňových a colných povinnostiach. Daňový kalendár nie je dostupný len prostredníctvom portálu Finančnej správy. Používatelia si ho môžu importovať napríklad aj do svojho kalendára v telefóne.

ludia, živnostník, živnosť Čítajte aj Rok 2024: Štát si vypýta od SZČO viac peňazí, odvody sa opäť zvyšujú

Január

 • 2. 1. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • 2. 1. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 2. 1. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 2. 1. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 2. 1. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • 2. 1. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 8. 1. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 1. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 15. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 1. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 1. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní
 • 25. 1. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 25. 1. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 1. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • 25. 1. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 1. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • 31. 1. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • 31. 1. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)
 • 31. 1. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ
 • 31. 1. Podanie oznámenia platiteľa dane o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov
 • 31. 1. Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 31. 1. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 31. 1. Daň z motorových vozidiel – Podanie oznámenia o zániku povinnosti platenia dane podľa § 8 ods. 7 zákona
 • 31. 1. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 31. 1. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 31. 1. Daň z motorových vozidiel – Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2023 a zaplatenie dane

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #podnikatelia #živnostníci