Pokračovanie článku: Kalendár SZČO a podnikateľov v roku 2024. Na aké dátumy nesmú v tomto roku zabudnúť

Apríl

 • 8. 4. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 4. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 2. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 2. 4. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • 2. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov fyzických osôb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od „držiteľa“ za rok 2020 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona
 • 2. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023
 • 2. 4. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 2. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2023
 • 2. 4. Daň zo závislej činnosti – Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 na žiadosť zamestnanca
 • 2. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 2. 4. Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 2. 4. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • 2. 4. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 15. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 15. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 15. 4. Daň zo závislej činnosti – Povinnosť zamestnávateľa vystaviť na žiadosť zamestnanca Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50
 • 25. 4. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
 • 25. 4. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 4. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane
 • 25. 4. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 4. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok
 • 25. 4. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 4. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní
 • 30. 4. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)
 • 30. 4. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám
 • 30. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 30. 4. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • 30. 4. Daň zo závislej činnosti – Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok 2023 a zaplatenie dane vyplývajúcej z hlásenia za rok 2023
 • 30. 4. Daň zo závislej činnosti – Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2023
 • 30. 4. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 30. 4. Daň z príjmov fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2023, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 4. 2024
 • 30. 4. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #podnikatelia #živnostníci