Pokračovanie článku: Kalendár SZČO a podnikateľov v roku 2024. Na aké dátumy nesmú v tomto roku zabudnúť

Jún

 • 8. 6. Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 8. 6. Zaplatenie poistného na sociálne poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac
 • 17. 6. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 17. 6. Daň z príjmov fyzickej osoby – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • 25. 6. DPH – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • 25. 6. DPH – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • 25. 6. DPH – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
 • 25. 6. Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní
 • 30. 6. Daň zo závislej činnosti – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • 30. 6. Daň z príjmov fyzickej osoby – Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. 6. 2023
 • 30. 6. Odvody – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • 30. 6. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • 30. 6. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 30. 6. Daň z príjmov fyzickej osoby – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
 • 30. 6. Daň z motorových vozidiel – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur
 • 30. 6. DPH – Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #podnikatelia #živnostníci