Druhý dôchodkový pilier. Aké sú jeho výhody?

zh, Pravda | 09.12.2021 06:00
seniori, manželia, raňajky, radosť Foto:
Druhý pilier je výhodný aj preto, že si počas vášho produktívneho života neodkladáte žiadne peniaze navyše, a pritom dosiahnete lepší dôchodok.
Starobné dôchodkové sporenie - I. pilier spolu s II. pilierom - predstavujú základný systém dôchodkového sporenia na Slovensku, do ktorého občan povinne alebo dobrovoľne platí zákonom stanovené poistné, respektíve príspevky. Ak sa zapojíte do sporenia v II. pilieri, časť vašich odvodov presunie Sociálna poisťovňa na váš osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa vášho výberu.

Pre ľudí, ktorí vstúpili po prvýkrát na trh práce od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012, je sporenie v II. pilieri povinné. Ak sa na vás táto povinnosť vzťahovala a neuzatvorili ste do 180 dní od prvého dôchodkového poistenia zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení so spoločnosťou podľa vlastného výberu, pridelila vám ju Sociálna poisťovňa.

Od 1. 1. 2013 je II. pilier opäť dobrovoľný a sporiteľom sa môže stať ktokoľvek, komu vzniklo prvé dôchodkové poistenie (mohlo vzniknúť aj pred 1. 1. 2013) a zároveň ku dňu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšil 35 rokov veku.

S Marošom Ovčarikom zo spoločnosti Partners Investments o tom, ako nakladať s úsporami v II. pilieri.

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri, tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, a druhým bude dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Výška dôchodku závisí od: zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, dĺžky sporenia, veku odchodu do dôchodku, miery zhodnotenia týchto príspevkov a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

tri penzijné piliere Čítajte viac Dôchodkový systém? Tri penzijné piliere

Dobrovoľné príspevky: každý, kto je zapojený v druhom pilieri, si môže na svoj dôchodkový účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Nasporí si tak vyššiu sumu, ako keby mu sem smerovala len časť jeho dôchodkových odvodov. Jednotlivé dôchodkové spoločnosti nemajú stanovenú minimálnu alebo maximálnu sumu, ktorú treba na dôchodkové sporenie posielať. Každý, kto si chce sporiť dobrovoľne, môže posielať ľubovoľne vysokú sumu vtedy, keď sa mu to hodí. Netreba preto sporiť každý mesiac, stačí poslať peniaze raz za rok či niekoľko rokov.

Výhodou dobrovoľného sporenia v druhom pilieri v porovnaní s podielovými fondmi je, že zákon určuje maximálne poplatky, ktoré dôchodkové spoločnosti môžu od svojich klientov pýtať. Toto investovanie tak vyjde lacnejšie, ako keby sme si sporili v podielovom fonde.

Výhody druhého piliera

Druhý pilier je výhodný aj preto, že si počas vášho produktívneho života neodkladáte žiadne peniaze navyše, a pritom dosiahnete lepší dôchodok.

Jednoducho si sporíte z vašich povinných odvodov, ktoré musíte odvádzať štátu.

V roku 2021 sa povinné odvody sporiteľov v II. pilieri rozdeľujú v pomere 12,75 % na účet Sociálnej poisťovne a 5,25 % na súkromný účet sporiteľa v DSS.

Výhodou je aj to, že nasporená suma v II. pilieri ostáva vaším súkromným majetkom a zdedia ju vaši blízki. Úspory neprepadnú štátu, tak ako je to v I. pilieri.

Vstup do II. piliera je dobrovoľný a môže doňho vstúpiť každý, kto nedovŕšil 35 rokov. Či už ide o zamestnanca, živnostníka, alebo mamičku na materskej, dôležité je, aby boli evidovaní v Sociálnej poisťovni (alebo boli evidovaní kedykoľvek v minulosti).

Marián Búlik, Ide o peniaze Čítajte viac 2. pilier už od prvej výplaty? Kedy doň vstúpiť a prečo?

Pri vstupe do II. piliera si môžete vybrať jednu z piatich DSS a zvolíte si fondy, v ktorých budete vaše úspory na dôchodok zhodnocovať.

Máte možnosť kedykoľvek zmeniť rozloženie svojich úspor v dôchodkových fondoch a tým ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku.

II. pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch na rozdiel od I. piliera, kde žiadne zhodnotenie neexistuje.

Vami určené oprávnené osoby alebo dedičia nadobudnú vaše úspory v prípade vašej smrti vo fáze sporenia alebo poberania dôchodku v súlade so zákonom – I. pilier takúto výhodu neposkytuje.

Akciové fondy prinášajú dlhodobo niekoľkonásobne vyššie zhodnotenie oproti garantovaným fondom, preto sú pre mladých ľudí pri vstupe do II. piliera vhodnejšie.

Keď sa človek začne približovať k dôchodkovému veku, štát presmeruje časť jeho úspor do garantovaných konzervatívnych fondov, ktoré sú bezpečnejšie.

seniori, tablet, moderné technológie, smiech Čítajte viac 1. spôsob zvýšenia penzie: Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Do druhého piliera takisto možno odvádzať dobrovoľné príspevky, ich výška ako aj frekvencia ich uhrádzania nie je ohraničená.

Sedemročná garancia výplaty dôchodku pri doživotnom dôchodku vyplácanom životnou poisťovňou. Ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu boli vyplatené mesačné dôchodky za prvých sedem rokov poberania doživotného dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu dôchodkov za týchto sedem rokov a sumy už vyplatených dôchodkov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si poberateľ určí v zmluve o poistení dôchodku, resp. je táto suma predmetom dedenia.

Príklady: O koľko sa vám zvýši dôchodok v II. pilieri?

Príklad č. 1: Do II. piliera vstúpi 25-ročný človek, ktorý zarába 1 000 eur v hrubom. Aká môže byť jeho celková nasporená suma na dôchodku v 64 rokoch?

Ak by mladý človek s hrubou mzdou 1 000 eur zhodnocoval svoje úspory v druhom pilieri iba v garantovaných fondoch, na dôchodku môže mať nasporených 33-tisíc eur. Keby si celý čas sporil v negarantovaných fondoch, výsledná suma môže byť 98-tisíc eur, čo je trikrát viac.

Čo získa zmenou garantovaného fondu (GF) na negarantovaný (NF):
Hrubý príjem sporiteľa (vstúpi do II. piliera v 25 rokoch) Nasporená suma, ak sporí v GF Nasporená suma, ak sporí v NF Rozdiel v celkovej nasporenej sume
700 eur 23 383 eur 68 851 eur + 45 468 eur
1 000 eur 33 404 eur 98 359 eur + 64 955 eur
1 500 eur 50 106 eur 147 538 eur + 97 432 eur

V príkladoch sa počíta so zhodnotením 1,5 % ročne v garantovaných fondoch a 6 % ročne v negarantovaných fondoch. Ide o ilustračné príklady vyrátané tak, akoby človeku počas celého obdobia sporenia do dôchodku odchádzala do II. piliera z odvodov rovnaká suma.

Príklad č. 2: Aj keby mal sporiteľ napríklad 40 rokov, stále sa mu oplatí prestúpiť z garantovaného fondu do negarantovaného. Vďaka tomu na dôchodok nasporí o tisícky eur viac.

Koľko môže sporiteľ získať, ak prestúpi do negarantovaných fondov v štyridsiatke:
Hrubý príjem sporiteľa (vstúpil do II. piliera v 25 rokoch) Nasporená suma od 25 do 40 rokov – sporil v GF Nasporená suma od 40. roku – prešiel do NF Zmenou fondov získa
700 eur 7 422 eur 23 679 eur + 7 719 eur
1 000 eur 10 603 eur 33 827 eur + 11 027 eur
1 500 eur 15 905 eur 50 740 eur + 15 767 eur

Príklady počítajú so zhodnotením 1,5 % ročne v garantovaných fondoch a 6 % ročne v negarantovaných fondoch.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ