Strop dôchodkového veku bude od januára minulosťou. Koho sa zmena dotkne? Ako zistíte kedy pôjdete do penzie + tabuľka

Pravda | 20.11.2022 07:00
Premýšľajúci muž, senior, penzista, otáznik,... Foto:
Ilustračné foto.
Po dvoch rokoch končí tabuľka, ktorá pevne určuje dôchodkový vek všetkých poistencov. Po novom sa do penzie pôjde opäť podľa strednej dĺžky dožitia.

Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá začne platiť od januára, schválil parlament a obsahuje viacero zmien v prvom dôchodkovom pilieri. Po novom sa bude opäť zvyšovať dôchodkový vek a do penzie pôjdeme opäť podľa „automatu“.

adh Čítajte aj Žiadať o penziu teraz alebo až v januári? Vydržať sa oplatí, dostanete o desiatky eur viac + príklady

Tabuľka, vďaka ktorej si každý budúci penzista dokáže vopred vypočítať svoj penzijný vek tak bude minulosťou. „Ľudia si v súčasnosti svoj dôchodkový vek vedia vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorá sa nachádza na webe Sociálnej poisťovne. Rovnako na webe máme zverejnenú aj tabuľku dôchodkového veku a podrobné informácie,“ informuje Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Nová právna úprava, kvôli udržateľnosti dôchodkového systému, zavedie nový automatický mechanizmus predlžovania dôchodkového veku vzhľadom na zmenu strednej dĺžky života. Prvý ročník, ktorému by sa mal začať upravovať dôchodkový vek, sú ľudia, narodení v roku 1967, teda ide o osoby, ktoré začnú dochádzať do dôchodku až po roku 2030. Podľa odhadov by sa ich vek odchodu do penzie mal predĺžiť o mesiac. Ich upravený penzijný vek by tak nebol 64 rokov (dôchodkový vek osôb narodených v roku 1966), zvýšil by sa o 0,163 roka na hodnotu 64,163 roka, teda títo ľudia by šli do penzie o mesiac neskôr, vo veku 64 rokov a jeden mesiac.

senior, zamyslenie, otázka, otáznik Čítajte aj Predčasný dôchodok má svoje nové minimum. Takmer o sto eur viac ako doteraz. Od akej sumy vám ho priznajú?

Aj naďalej sa za výchovu detí bude odpočítavať pol roka za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov (platí pre ženy, ktoré vychovali tri a viac detí). V prípade, ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno pri určení dôchodkového veku zohľadniť žene, navrhuje sa zohľadniť ho mužovi, ktorý dieťa vychoval.

Tabuľka, ktorá aktuálne určuje vek odchodu do dôchodku

Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek
  mužov žien s počtom vychovaných detí    
  0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1943 a menej 60 r 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r        
1944 60 r 9 m 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r        
1945 61 r 6 m 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r        
1946 62 r 57 r 56 r 55 r 54 r 53 r        
1947 62 r 57 r 9 m 56 r 55 r 54 r 53 r        
1948 62 r 58 r 6 m 56 r 9 m 55 r 54 r 53 r        
1949 62 r 59 r 3 m 57 r 6 m 55 r 9 m 54 r 53 r        
1950 62 r 60 r 58 r 3 m 56 r 6 m 54 r 9 m 53 r        
1951 62 r 60 r 9 m 59 r 57 r 3 m 55 r 6 m 53 r 9 m        
1952 62 r 61 r 6 m 59 r 9 m 58 r 56 r 3 m 54 r 6 m        
1953 62 r 62 r 60 r 6 m 58 r 9 m 57 r 55 r 3 m        
1954 62 r 62 r 61 r 3 m 59 r 6 m 57 r 9 m 56 r        
1955 62 r 76 d 62 r 76 d 62 r 76 d 60 r 3 m 58 r 6 m 56 r 9 m        
1956 62 r 139 d 62 r 139 d 62 r 139 d 61 r 59 r 3 m 57 r 6 m        
1957 62 r 6 m 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m 60 r 58 r 3 m        
1958 62 r 8 m 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m 60 r 9 m 59 r        
1959 62 r 10 m 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 4 m 59 r 9 m        
1960 63 r 63 r 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m 60 r 6 m        
1961 63 r 2 m 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m 61 r 3 m        
1962 63 r 4 m 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 7 m        
1963 63 r 6 m 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 61 r 11 m        
1964 63 r 8 m 63 r 8 m 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m 62 r 2 m        
1965 63 r 10 m 63 r 10 m 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m 62 r 4 m        
1966 a viac 64 r 64 r 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m 62 r 6 m        
Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek mužov, s počtom vychovaných detí
  1 2 3 a viac
1957 62 r 61 r 6 m 61 r
1958 62 r 2 m 61 r 8 m 61 r 2 m
1959 62 r 4 m 61 r 10 m 61 r 4 m
1960 62 r 6 m 62 r 61 r 6 m
1961 62 r 8 m 62 r 2 m 61 r 8 m
1962 62 r 10 m 62 r 4 m 61 r 10 m
1963 63 r 62 r 6 m 62 r
1964 63 r 2 m 62 r 8 m 62 r 2 m
1965 63 r 4 m 62 r 10 m 62 r 4 m
1966 a viac 63 r 6 m 63 r 62 r 6 m

Konkrétny dátum dovŕšenia dôchodkového veku závisí od dátumu narodenia poistenca.

Dôchodkový vek poistenec dovŕši v kalendárnom mesiaci v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak v kalendárnom mesiaci, v ktorom poistenec dovŕši dôchodkový vek, nie je deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom jeho narodenia, dňom dovŕšenia dôchodkového veku je posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.

Vysvetlivky: r – rok, m – mesiac, d – deň