Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie

26.03.2020 12:43
koronavírus
Ilustračné foto. Autor:

Rodičia, ktorí sú s deťmi doma na "óčeerke" musia poslať čestné vyhlásenie.

Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom, ako ho vyplniť.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#vírus #Sociálna poisťovňa #ošetrovné #koronavírus #Covid-19
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku