Pokračovanie článku: Ako napísať závet, aby bol platný? Tu sú 4 vzory

Vzor č. 2: Závet napísaný vlastnou rukou

Závet

Poručiteľ:

Milan Kováč

Pekná 10

12345 Bratislava

r. č. 123456/7890

Svedok:

Martin Pekný

Prievozská 25

852 02 Bratislava

r. č. 987654/3210

Svedok: Michal Múdry

Mýtna 12

821 01 Bratislava

r. č. 147258/3690

Ja, dolu podpísaný Milan Kováč, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r. č. 123456/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet: za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Katarínu Mokrú, rodenú Kováčovú, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo: 963852/7410.

Predmetný závet je napísaný mojou rukou.

V Bratislave, dňa 14. augusta 2022

Podpisy:

Milan Kováč – poručiteľ

Svedkovia: Martin Pekný a Michal Múdry

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet
Flowers