Pokračovanie článku: Ako napísať závet, aby bol platný? Tu sú 4 vzory

Vzor č. 4: Závet, ktorý nie je napísaný vlastnoručne

Poručiteľ:

Martin Kováč

Hrobákova 10

851 03 Bratislava

r. č. 123456/7890

Svedok:

Michal Novák

Prievozská 25

852 02 Bratislava

r. č. 987654/3210

Svedok: Miloš Múdry

Mýtna 12

821 01 Bratislava

r. č. 147258/3690

Ja, dolu podpísaný Martin Kováč, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, r. č. 123456/7890, vyhotovujem pre prípad svojej smrti a po zrelej úvahe tento závet: za dediča všetkého svojho majetku ustanovujem svoju dcéru Máriu Petrášovú, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava, rodné číslo: 963852/7410.

V Bratislave, dňa 24. júna 2019

Podpisy:

Martin Kováč – poručiteľ

Svedkovia: Michal Novák a Miloš Múdry

Potvrdzujeme svojimi podpismi, že dnes pán Martin Kováč pred nami podpísal vyššie uvedený závet a že jeho listina závetu obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislava, dňa 24. augusta 2021

Závet

Ja, Milan Šedivý, narodený 10. júna 1945 v Trenčíne, bytom Fialková 10, 01234 Trenčín, týmto vyjadrujem svoju poslednú vôľu pre prípad svojej smrti, úplne vážne, slobodne, jasne, zrozumiteľne, bez nátlaku a pri plnom vedomí, uvedomujúc si všetky vyplývajúce dôsledky, za prítomnosti svedkov a to :

MUDr. Františka Krivého, narodeného. 18. októbra 1980, bytom Ružová 2, 01234 Trenčín

a

Evy Modrej, narodenej 4. novembra 1960, bytom Orgovánová 10, 01234 Trenčín

Svoj majetok, ktorý tvorí nehnuteľnosť – rodinný dom, nachádzajúci sa na Sedmokráskovej ulici v Trenčíne, zapísaný v katastri nehnuteľnosti v Trenčíne, pod č. LV 456, katastrálne územie Trenčín, týmto odkazujem

Adele Novotnej, narodenej 6. januára 1979, bytom Ruská 2, 23456 Bratislava a

Mariánovi Novotnému, narodenému 11. februára 2005, bytom Ruská 4, 23456 Bratislava

Predmetný závet nie je napísaný mojou rukou, ale pred prítomnými svedkami vyhlasujem, že je vyjadrením mojej vôle a pred prítomnými svedkami ho vlastnoručne podpisujem. Prítomní svedkovia potvrdzujú svojimi podpismi vyhlásenie poručiteľa Milana Šedivého.

Podpis: MUDr. František Krivý

Podpis: Eva Modrá

V Trenčíne dňa 24. júna 2022

vlastnoručný podpis Milana Šedivého

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy