PRÍKLAD: Je výhodnejšia podpora či predčasný dôchodok?

, 29.11.2019 06:00
žena, babička, smiech
Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku. Autor:

Pani Júlia dosiahne dôchodkový vek 1. mája 2021. Zamestnávateľ ju prepustil k 30. novembru 2019. Jej priemerný osobný mzdový bod je 1,0268 a obdobie dôchodkového poistenia 40,3068 roka. Mesačný vymeriavací základ, z ktorého by sa jej počítala podpora v nezamestnanosti, je 820 eur. Oplatí sa jej požiadať od 1. decembra 2019 o predčasný dôchodok alebo sa má zaevidovať na úrade práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti?

Ak hneď požiada o predčasný dôchodok

 • Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že najprv vypočítame riadny starobný dôchodok, ktorý sa následne zníži. Starobný dôchodok sa vypočíta podľa vzorca:
 • Priemerný osobný mzdový bod x Obdobie dôchodkového poistenia x Aktuálna dôchodková hodnota

  1,0268 × 40,3­068 × 12,6657 = 524,20 eura

 • Takýto dôchodok by dostávala v prípade, že by už dovŕšila dôchodkový vek. Keďže ten ešte nedosiahla, zníži sa jej za každých začatých 30 dní, ktoré jej do tohto termínu chýbajú, vypočítaný dôchodok o pol percenta. V jej prípade sa tak vypočítaný dôchodok zníži o deväť percent. Po znížení dostane sumu 477,10 eura. Následne sa takto vypočítaný dôchodok zvýši o tohtoročnú valorizáciu vo výške 12,50 eura. Mesačne by tak dostávala predčasnú penziu vo výške 489,60 eura.

Ak požiada najprv o dávku v nezamestnanosti

 • V prípade, že sa najprv zaeviduje na úrade práce ako uchádzačka o zamestnanie a požiada o dávku v nezamestnanosti, bude mesačne dostávať počas šiestich mesiacov 50 percent z denného vymeriavacieho základu. Keďže jej mesačný vymeriavací základ je 820 eur, denný vymeriavací základ je 26,96 eura. Za každý deň, kým bude evidovaná ako nezamestnaná, tak dostane dávku vo výške 13,48 eura. V mesiacoch, ktoré majú 30 dní, dostane podporu vo výške 404,40 eura a v mesiacoch, ktoré majú 31 dní, by mala dostať 417,88 eura. Ak si nenájde zamestnanie, môže dávku poberať do konca decembra 2019.
 • Od 1. júna 2020 môže následne požiadať o predčasný dôchodok. Keďže obdobie nezamestnanosti sa nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia, bude sa pri výpočte jej predčasného dôchodku brať do úvahy rovnaký priemerný osobný mzdový bod a obdobie dôchodkového poistenia ako keby oň žiadala už v súčasnosti. Do výpočtu už zasiahne nová aktuálna dôchodková hodnota, ktorej výška bude známa až koncom tohto roka. Keďže však o dôchodok bude žiadať o šesť mesiacov neskôr, jej dôchodok bude vyšší, ako keby oň požiadala už v súčasnosti. Namiesto deviatich percent sa totiž bude krátiť len o šesť percent. V prípade, že by sa jej dôchodok počítal s tohtoročnou aktuálnou dôchodkovou hodnotou a tohtoročnou valorizáciou, dosiahol by výšku 505,70 eura. Keďže je predpoklad, že budúcoročná aktuálna dôchodková hodnota bude vyššia ako v tomto roku, jej skutočný dôchodok by mal byť vyšší.
Príklad je len ilustračný.

Tri podmienky predčasného dôchodku

Nárok na predčasný dôchodok, má človek, ktorý:

 • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
 • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 252,30 eura.

Ako sa vypočíta predčasný dôchodok

1. Vypočíta sa riadna suma dôchodku

Postupuje sa pritom podľa vzorca:
POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod

ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok (počet odpracovaných ro­kov)

ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku (v tomto roku 12,6657 eura)

2. Takto vypočítaná suma sa zníži

Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku, sa vypočítaná suma zníži o pol percenta. Ak by niekto požiadal o predčasnú penziu v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, vypočítaný dôchodok sa mu zníži o 12,5 percenta.

Výhody a nevýhody predčasného dôchodku a dávky v nezamestnanosti

Predčasný dôchodok

 • Predčasný penzista nemusí chodiť na úrad práce
 • Môže si privyrobiť na dohodu 2 400 eur ročne
 • Vďaka skoršiemu odchodu do penzie sa jeho dôchodok zníži
 • Ak sa zamestná na zmluvu, prestane dostávať predčasný dôchodok

Dávka v nezamestnanosti

 • Poberanie dávky v nezamestnanosti oddiali odchod do penzie, budúci dôchodok tak bude vyšší
 • Po troch mesiacoch si možno dať doplatiť polovicu dávky za zvyšné tri mesiace a ísť do práce
 • Maximálna suma dávky v nezamestnanosti sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy
 • Kto bude najprv poberať dávku v nezamestnanosti a potom požiada o dôchodok, nedostane od zamestnávateľa odchodné

Ak pôjdete na úrad práce, prídete o odchodné

Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Neplatí to však v prípade, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

Ak by zamestnanec najprv čerpal dávku v nezamestnanosti a až následne požiadal o predčasný dôchodok alebo o starobný dôchodok, nesplní podmienky na priznanie odchodného.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#príklad #predčasný dôchodok #podpora v nezamestnanosti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku