Starobní dôchodcovia môžu pracovať bez obmedzenia

Takmer 150-tisíc starobných dôchodcov si privyrába popri poberaní dôchodku. Starobní dôchodcovia totiž môžu pracovať bez obmedzení. Skutočnosť, že poberajú dôchodok nemá žiaden vplyv na sumu, ktorú zarobia.

, 14.10.2020 08:00
penzisti, manželia, čítanie, smiech Foto:
Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, pokiaľ je zamestnaný v spoločnosti, ktorá má viac ako 50 zamestnancov a zároveň musí mať zamestnanecký pomer nepretržite dva roky.
5

Navyše ak pracujú na zmluvu, majú nárok na rovnaké benefity, aké zamestnávateľ dáva ostatným zamestnancom. Môžu si tak zobrať dovolenku, musia dostať gastrolístky. Zo sociálneho poistenia zas môžu získať dávky podľa toho, aké odvody platia. Pracujúcim dôchodcom vzniká nárok na dávky podľa toho, aké povinné poistenie im vyplýva z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý uzatvorili. Ak sú v riadnom pracovnom pomere, platia poistné na starobné a nemocenské poistenie, okrem týchto poistení za nich platí zamestnávateľ aj poistné na úrazové a garančné poistenie, ak má povinnosť byť garančne poistený. To znamená, že im môže vzniknúť nárok na nemocenské, úrazové a garančné dávky. Samozrejme, po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok.

Príklad výpočtu zvýšenia dôchodku po jeho priznaní

Poistencovi vznikol nárok na starobný dôchodok 1. októbra 2015 a od tohto dňa sa mu aj vypláca. Od 1. júna 2020 do 30. septembra 2020 bol tento poistenec dôchodkovo poistený a po zániku dôchodkového poistenia požiadal od 1. októbra 2020 o zvýšenie starobného dôchodku. K 30. septembru 2020 sa mu dôchodok vyplácal v sume 475,50 eura mesačne. Od júna do septembra zarobil 4 700,50 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Starobný dôchodok sa od 1. októbra zvýši takto:

 • určí sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu: 3 700,50 : 12 156,00 = 0,3866
 • 0,3866 : 2 = 0,1933 zvýšenie dôchodku = 0,1933 × 13,6361 = 2,636412 eura mesačne
 • toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume dôchodku: 475,50 + 2,636413 = 478,20 eura mesačne

Dotované dovolenky

Dovolenky so štátnou účelovou dotáciou 50 eur môžu slovenskí penzisti absolvovať už niekoľko rokov. Zúčastniť sa na nej môže poberateľ starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na Slovensku a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie rezortu práce na podporu rekondičných aktivít. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním čestného vyhlásenia, ktoré je súčasťou dotačného poukazu.

Tradičnými organizátormi pobytov so štátnou účelovou dotáciou sú Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov cez svoje hotely Sorea a Odborový zväz potravinárov.

Pracujete popri penzii na zmluvu? Máte nárok na príspevok na rekreáciu

 • Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu, pokiaľ je zamestnaný v spoločnosti, ktorá má viac ako 50 zamestnancov a zároveň musí mať zamestnanecký pomer nepretržite 24 mesiacov (výnimkou sú dohody o vykonaní práce).
 • V prípade skráteného pracovného úväzku sa suma – ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť – znižuje pomerne k danému úväzku.
 • Poukaz je možné využiť výhradne na území Slovenska, pričom vo vybranom zariadení musí prenocovať minimálne dve noci a môže využiť stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou.
 • Zamestnanec platí 45 % oprávnených nákladov = 225 eur z maximálnej možnej sumy na kalendárny rok (stanovené na 500 eur).

Dve podoby rekreačných poukazov: Elektronická karta – vydávajú ju spoločnosti, ktoré musia mať zmluvu so zamestnávateľom a zároveň s konkrétnym hotelom, kde sa zamestnanec ubytuje. Zamestnanec bude mať uhradenú rekreáciu len v prípade zmluvy medzi vybratým hotelom, spoločnosťou, ktorá vydáva poukážky, a zamestnávateľom.

Spätné zaplatenie účtovných dokladov – zamestnávateľ nemusí mať zmluvu so spoločnosťou vydávajúcou elektronické karty. Zamestnanec po rekreácii v ktoromkoľvek hoteli na Slovensku prinesie účtovné doklady s potrebnými náležitosťami zamestnávateľovi. Zamestnávateľ mu následne zaplatí rekreáciu, ale len po splnení zákonných podmienok.

Ak pracujete na dohodu, odvody platiť nemusíte

 • Starobní, predčasní, invalidní, výsluhoví dôchodcovia po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti si môžu určiť v jednom mesiaci jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za mesiac nepresiahne 200 eur.
 • Ak by penzista z určenej dohody za mesiac zarobil viac ako 200 eur, platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.
 • Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj predčasný penzista bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného dôchodku – môže poberať penziu a zároveň pracovať na dohodu. Ak jeho príjem za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.
 • Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.
 • Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na základe toho, že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného dôchodku. Keď dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovná ju s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú penziu, ktorá bude vyššia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
5 debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci penzisti