Pokračovanie článku: Predčasná penzia: Štyri podmienky splnené súčasne. Čo ju môže zhatiť?

Prvý krok? Žiadosť

  • Ak vám do riadnej starobnej penzie zostávajú menej ako dva roky, môžete požiadať o predčasný starobný dôchodok. Aby vám bol priznaný, musíte byť bez práce (na dohodu s príjmom 200 eur sa zákaz nevzťahuje), musíte mať minimálne 15 odpracovaných rokov, maximálne dva roky do riadnej penzie a suma dôchodku musí dosiahnuť aspoň 261,70 eura.
  • Každý, kto chce o predčasnú penziu požiadať, musí počítať s tým, že už mu nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasná penzia sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.
  • Začať treba podaním žiadosti, a to písomne v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
  • Ak máte z dôvodu péenky nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu, o priznanie penzie je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o jeho priznaní.
  • Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto musíte predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.
  • Ide predovšetkým o: platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas); doklad o ukončení vzdelania alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené; vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou; rodné listy detí; rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu; potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001; poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003; hodnoverný doklad, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie; potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení. Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.
  • Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ Sociálnej poisťovni včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia), oznamujete ako zamestnanec v tejto situácii zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiadate priznať predčasný dôchodok.
  • Žiadosť môžete podať v jednom roku najviac dvakrát.
21 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #predčasný dôchodok #suma penzie #predčasný dôchodca
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy