Pokračovanie článku: Veľké porovnanie: Príklady výpočtu dôchodkov dnes a v roku 2023

Invalidný dôchodok

Príklad č.1

Tento rok:

Poistenec bude v novembri uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity odpracoval 21 rokov. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,7874 × 21 × 1­5,1300 = 250,20 eura mesačne.

Keďže mu bude invalidný dôchodok priznaný až v novembri, nemá nárok na 13. dôchodok. Dostane ale 14. dôchodok v sume 206,02 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – teda o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 3,30 eura mesačne na 253,50 eura mesačne.

Rok 2023:

Poistenec bude v januári uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity odpracoval 21 rokov. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota by mala byť 15,6938 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,7874 × 21 × 1­5,6938 = 259,50 eura mesačne.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 30,70 eura mesačne na 290,20 eura mesačne.

Príklad č. 2

Tento rok:

Poistenec bol v apríli uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o 50 %. Odpracoval 41 rokov, hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616, aktuálna dôchodková hodnota je 15,1300 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,9616 × 41 × 1­5,1300 × 50 % = 298,30 eura mesačne.

Suma invalidného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 3,90 eura mesačne na 302,20 eura mesačne.

Tento invalidný dôchodca mal nárok aj na 13. dôchodok, ktorý v júli dostal vyplatený v sume 275,60 eura. Dostane aj 14. dôchodok v sume 192,92 eura.

V januári dostane tento invalidný dôchodca valorizovaný dôchodok o 11,8 % o 35,70 eura na sumu 337,90 eura mesačne.

Rok 2023:

Poistenec bude v januári uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o 50 %. Odpracoval 41 rokov, hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616, aktuálna dôchodková hodnota je 15,6938 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,9616 × 41 × 1­5,6938 × 50 % = 309,40 eura mesačne.

Suma invalidného dôchodku sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 36,50 eura mesačne na 345,90 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne. Skutočná suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty bude známa až v decembri.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #suma penzie #ADH