Vláda obmedzila predčasné penzie. Mení sa vek odchodu, dostanete aj menej peňazí

V predčasných dôchodkoch nastanú zmeny, nárok naň bude mať menej ľudí. Včera schválená novela zákona o sociálnom poistení totiž ruší možnosť odísť do penzie po štyridsiatich odpracovaných rokoch. Zároveň upravuje aj percentá, o koľko sa bude predčasným penzistom krátiť penzia oproti riadnemu starobnému dôchodku. Novinky by mali platiť od polovice mája.

19.04.2024 06:00
Erik Tomáš Foto: ,
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
debata (37)

Minulý rok sa mnohým ľuďom oplatilo požiadať o predčasný dôchodok, dôvodom bola výhodná valorizácia. Tento rok je valorizácia novopriznaných penzií stále vysoká (14,5 %), a preto sa znova počíta s veľkým zájmom o odchod do predčasného dôchodku. Koaliční poslanci Zdenka Mačicová(Hlas-SD), Dagmar Kramplová (SNS) a Michal Stuška (Smer-SD) však predložili k novele zákona o sociálnom poistení pozmeňujúci návrh, ktorý upravuje nárok na vznik predčasného dôchodku.

Na základe schválenej novely sa zruší skracovanie penzie o 0,3 % za mesiac po 40 odpracovaných rokoch. Krátiť sa bude o 0,5 % za mesiac a výpočet veku, keď bude môcť ísť poistenec do dôchodku, sa bude meniť. Potrebné odpracované obdobie pre príslušný ročník, po ktorom bude môcť ísť človek do predčasnej penzie, sa urči ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník a čísla 23. Ak všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ešte nie je známy, tak sa zaň bude považovať posledný určený vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.

SaS nepovažuje nové 13. dôchodky za sociálne ani solidárne
Video
Zdroj: TASR

Pre ročníky narodenia 1967 a neskoršie sa potrebný počet odpracovaných rokov bude meniť v závislosti od strednej dĺžky života, teda rovnako ako všeobecný dôchodkový vek, ktorý sa od budúceho roka bude určovať podľa nového vzorca. Z toho vyplýva, že osoby narodené v rovnakom roku budú musieť na splnenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok získať rovnaký počet odpracovaných ro­kov.

Po novom sa teda 40 odpracovaných rokov, ako podmienka nároku na predčasný dôchodok, nahrádza potrebným odpracovaným obdobím, ktoré sa pre príslušný ročník určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný kalendárny rok a čísla 23. Číslo 23 bolo, ako sa uvádza v návrhu, zvolené z dôvodu, že ide o rozdiel medzi všeobecným dôchodkovým vekom (63 rokov) poistencov, ktorí odchádzali do dôchodku v roku 2023 – ide o ročník 1960 a 40 odpracovanými rokmi – podmienka nároku na predčasný dôchodok.

Nárok na predčasný dôchodok o novom

  • Ročník 1961 bude musieť mať odpracovaných 40 rokov a 2 mesiace.
  • Ročník 1962 … 40 rokov a 4 mesiace.
  • Ročník 1963 … 40 rokov a 6 mesiacov.
  • Ročník 1964 … 40 rokov a 8 mesiacov.
  • Ročník 1965 … 40 rokov a 10 mesiacov.
  • Ročník 1966 … 41 rokov.

Jozef Mihál

Čo to znamená? Napríklad v prípade ročníka 1961, ktorého všeobecný dôchodkový vek je 63 rokov a 2 mesiace, bude na splnenie podmienky na predčasný starobný dôchodok potrebné odpracovať 40 rokov a dva mesiace. (63 – 23)

Naviazaním potrebného odpracovaného obdobia na rast strednej dĺžky života sa súčasne podľa Mačicovej zabezpečí, aby sa pre ročníky 1960 a neskoršie nezvyšoval rozdiel medzi najskorším možným odchodom do predčasného dôchodku a dovŕšením dôchodkového veku, teda, aby sa nepredlžovalo obdobie poberania dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Erik Tomáš Čítajte viac Parlament schválil 13. dôchodky. Penzistom prídu stovky eur navyše, minimálna suma bude 300 eur, starobní dôchodcovia dostanú viac ako 600 eur

Zmeny nastanú aj vo výpočte sumy predčasného dôchodku. V súčasnosti platí, že ak sa poistenec rozhodne ísť do dôchodku dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, tak sa mu za každý mesiac kráti 0,5% z penzie. Ak by sa rozhodol ísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, tak sa mu penzia zníži za každý mesiac o 0,3%. Poslankyňa Hlasu navrhuje, aby krátenie bolo jednotné, a to o 0,5% za každých začatých 30 dní pre všetkých. „Nakoľko po schválení legislatívnej úpravy, ktorý umožňuje priznanie dôchodku so znížením 0,3% výrazne vzrástol počet novopriznaných predčasných dôchodcov a vzhľadom na to, že cieľom predčasného dôchodku je umožniť odchod do dôchodku osobám, ktoré sa nedokážu uplatniť na trhu práce, navrhuje sa zjednotenie zníženia na útovní 0,5%, čím sa obmedzí skorší odchod z trhu práce pre niektorých poistencov, ktorí opúšťali trh práce pred dovŕšením dôchodkového veku práve z dôvodu výhodnejšieho zníženia sumy predčasného dôchodku, a to aj napriek tomu, že ich pracovný pomer trval a boli stále uplatniteľní na trhu práce,“ zdvôvodňuje poslankyňa svoj návrh. Dôvodom zjednotenia krátenia penzie o 0,5% pre všetkých je aj to, že samotný koncept dvoch rôznych prístupov vyvolával otázky, či je legitímny, a prečo by mala byť jedna skupina poberateľov predčasného dôchodku zvýhodnená v porovnaní s inou skupinou poberateľov, napriek tomu, že nárok na dávku splnili obidve skupiny.

Ako je to v súčasnosti

S vysokým nárastom žiadostí o poberanie predčasného dôchodku na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny počítali a očakávali, že by mal nastať ku koncu roka 2024, pretože poistenci chcú mať čo najmenej krátený dôchodok. Bývalý minister práce Jozef Mihál na svojom Facebooku uviedol, že kto požiada o predčasný dôchodok pred 15. májom 2024, bude ho mať priznávaný a vypočítaný „po starom“. „Tak si to všetko dobre premyslite a nezaváhajte,“ do­dal.

Do predčasného dôchodku do 15. mája 2024 môžete odísť dvoma spôsobmi. Prvá možnosť je, že ste odpracovali aspoň 40 rokov. Pri tomto type predčasného dôchodku prichádza ku kráteniu 0,3 % za každý mesiac. Druhým spôsobom, ako sa dostať do predčasného dôchodku, je mať dva roky do dovŕšenia riadneho dôchodcovského veku. V takomto prípade prichádza ku kráteniu 0,5% za jeden mesiac. Vypočítaná suma predčasného dôchodku musí byť v oboch prípadoch vyššia ako 1,6-násobok životného minima, čo je 430,30 eura. Táto suma sa každý rok mení.

Ak chcete požiadať o predčasný dôchodok, musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani na živnosť. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Príklady výpočtu predčasného dôchodku

Príklad č.1: Pani Zuzana dosiahne dôchodkový vek 1. januára 2025. Zamestnávateľ ju prepustil k 1. januáru 2024. Má priemerne hodnotený osobný mzdový bod 1 a odpracovala celkovo 39 rokov. (Čo znamená, že neodpracovala viac ako 40 rokov, takže sa jej dôchodok bude znižovať o 0,5% za jeden mesiac.) Jej mesačný vymeriavací základ, ktorý by sa použil na výpočet potenciálnej podpory v nezamestnanosti, predstavuje 920 eur.

Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že najprv sa vypočíta riadny starobný dôchodok, ktorý sa zníži. Starobný dôchodok sa vypočíta podľa užívaného vzorca, ktorý je osobný mzdový bod x počet odpracovaných rokov x aktuálna dôchodková hodnota: 1 × 39 × 17,7688 = 692,98. Takýto dôchodok by dostávala v prípade, ak by už dovŕšila dôchodkový vek. Ale ešte ho nedosiahla. V tomto prípade sa jej zníži za každých, aj začatých, 30 dní, ktoré jej do tohto termínu chýbajú, vypočítaný dôchodok o pol percenta. V jej prípade sa tak vypočítaný dôchodok zníži o 6,5 percenta, teda o 45,04 eura, keďže jej do riadneho starobného dôchodku chýba rok. Po znížení dostane sumu 647,94 eura. Následne sa takto vypočítaný dôchodok zvýši o tohtoročnú valorizáciu o 14,5 % (keďže ide o novopriznaného poberateľa dôchodku, pozn. red.), teda o 93,95 eura. Mesačne by tak dostávala predčasnú penziu vo výške 741,89 eura.

Príklad č.2: Pani Silvia odrobila viac ako 40 rokov, tak sa jej každý mesiac bude krátiť len o 0,3%. To už po novom nebude. Silvia dosiahne dôchodkový vek 1. januára 2025. Zamestnávateľ ju prepustil k 1. januáru 2024. Má priemerne hodnotený osobný mzdový bod 1 a odpracovala celkovo 41 rokov. (Čo znamená, že odpracovala viac ako 40 rokov, takže sa jej dôchodok bude znižovať o 0,3% za jeden mesiac.) Jej mesačný vymeriavací základ, ktorý by sa použil na výpočet potenciálnej podpory v nezamestnanosti, predstavuje 920 eur. Musí sa rozhodnúť, či by mala žiadať o predčasný dôchodok, alebo sa zaregistrovať na úrade práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti. Výška predčasného dôchodku sa určí tak, že najprv sa vypočíta riadny starobný dôchodok, ktorý sa zníži. Starobný dôchodok sa vypočíta podľa užívaného vzorca, ktorý je osobný mzdový bod x počet odpracovaných rokov x aktuálna dôchodková hodnota 1 × 41 × 17,7688 = 728,52. Takýto dôchodok by dostávala v prípade, ak by už dovŕšila dôchodkový vek. Ale ešte ho nedosiahla. V tomto prípade sa jej zníži za každých, aj začatých, 30 dní, ktoré jej do tohto termínu chýbajú, vypočítaný dôchodok o 0,3 percenta. V jej prípade sa tak vypočítaný dôchodok zníži o 3,6 percenta, teda o 26,23 eura, keďže jej do riadneho starobného dôchodku chýba rok. Po znížení dostane sumu 702,29 eura. Následne sa takto vypočítaný dôchodok zvýši o tohtoročnú valorizáciu o 14,5 %, teda o 101,83 eura. Mesačne by tak dostávala predčasnú penziu vo výške 804,12 eura.

© Autorské práva vyhradené

37 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #predčasný dôchodok #senior #dôchodky