Pokračovanie článku: Kalendár na rok 2022: aké daňové a odvodové povinnosti vás čakajú

November

8. 11. – Zaplatenie mesačných preddavkov na zdravotné poistenie za predchádzajúci kalendárny mesiac

15. 11. – Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

15. 11. – Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

25. 11. – Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane

25. 11. – Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

25. 11. – Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

25. 11. – Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní

30. 11. – Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

30. 11. – Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

30. 11. – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

30. 11. – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

30.11. – Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #odvody #daňové priznanie