Národné porovnávacie skúšky na vysoké školy

, 08.05.2019 22:21
škola, štúdium, študenti
Ilustračné foto. Autor:

Nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na 80 fakultách vysokých škôl. Prebiehajú formou písomného testu v SR aj v ČR.

Na skúšky sa prihlásite sami on-line. Posledný termín je 25. máj. Termín podania prihlášky je 9. máj.

Typy testov

Všeobecné študijné predpoklady

Skúška testuje základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole. Nie je to vedomostný test. Jeho cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva ste si zapamätali. Vyžadujú ho v rámci prijímacích skúšok vybrané slovenské fakulty (test uznáva aj niekoľko českých fakúlt).

Test má dva oddiely, na vypracovanie každého je stanovený časový limit, preskakovať medzi jednotlivými oddielmi v priebehu skúšky nie je možné. Verbálna časť (35 minút, 33 úloh). Úlohy v tejto časti sú zamerané na schopnosť precízne pracovať s jazykom, porozumenia dlhším textom a argumentácii. Analytická časť (50 minút, 33 úloh). Úlohy testujú schopnosť pracovať s kvantitatívnymi údajmi, pracovať so súbormi informácií, zorientovať sa v kolekcii podmienok a vyvodzovať z nich. Na riešenie sú určité matematické znalosti potrebné, nepresahujú však úroveň základnej školy.

Matematika

Skúška zisťuje mieru spôsobilosti k štúdiu na vysokej škole z hľadiska jeho matematických znalostí. Východiskom pre prípravu testu sú osnovy predmetu matematika pre gymnáziá. Úlohy vychádzajú z tematických celkov základných poznatkov z matematiky, algebra, funkcie a rovnice, geometria v rovine, geometria v priestore, analytická geometria, kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika.

Test obsahuje 30 úloh, na ich riešenie majú účastníci 90 minút. Pri riešení testu nie je možné používať žiadne pomôcky (tabuľky, kalkulačka). Súčasťou zadania sú prázdne stránky na poznámky a prehľad dôležitých vzorcov. Všetky výpočty je možné zvládnuť bez použitia kalkulačky.

Test je porovnávací, nájdenie odpovede na približne polovicu otázok by malo znamenať priemerný výsledok.

Biológia

Skúška preveruje znalosti z biológie v rozsahu gymnaziálnych osnov. Test obsahuje úlohy z oblasti všeobecnej biológie, biológie človeka, botaniky, zoológie, genetiky a ekológie (podrobnejšie v prehľade tém). Test je zostavený zo 40 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch ponúknutých možností, z ktorých práve jedna je správna. Počas riešenia testu nie sú povolené žiadne pomôcky okrem písacích potrieb.

Chémia

Skúška preveruje znalosti z chémie v rozsahu gymnaziálnych osnov. Test obsahuje úlohy z oblasti anorganickej a organickej chémie a biochémie (podrobnejšie v prehľade tém). Test je zostavený z 30 úloh, v ktorých sa vyberá správne riešenie zo štyroch ponúknutých možností, z ktorých práve jedna je správna. Pri skúške môžete použiť kalkulačku, doneste si svoju vlastnú. Nie je možné použiť namiesto kalkulačky mobilný telefón, tablet, notebook alebo podobné zariadenie.

Anglický a nemecký a španielsky jazyk

Skúška overuje, aké má študent znalosti jazyka v rozsahu štúdia na strednej škole, teda aké má pred svojím vstupom na vysokú školu predpoklady na samostatné a kvalitné používanie angličtiny/nem­činy/španielči­ny ako dorozumievacieho jazyka.

Testy obsahujú počúvanie, konverzačné cvičenia, čítanie a porozumenie textu, komplexné cvičenia a gramatiku. Testy obsahujú celkom 60 úloh, na ktorých riešenie majú účastníci skúšky 60 minút čistého času.

Súčasťou skúšky je aj počúvací oddiel (vrátane inštrukcií v jazyku skúšky). Testy z cudzích jazykov sú približne na úrovni B2 európskeho referenčného rám­ca.

Výsledky testov

  • Polovica správne zodpovedaných otázok by mala znamenať priemerný výsledok, teda percentil 50 zo 100. Ten vás pomeriava s tisícmi ostatných uchádzačov, spravidla o prestížne fakulty VŠ (percentil 50 znamená, že ste lepší než polovica všetkých ostatných).
  • Školy prijímajú podľa rôznych percentilov – záleží na počte prihlásených. Na niektoré odbory VŠ prijímali napríklad už od percentilu 10. Na iné, kde je veľa uchádzačov (lekárske odbory, právnické v Českej republike), bolo, naopak, potrebné dosiahnuť takmer 90.

Školy, ktoré uznávajú výsledky Národných porovnávacích skúšok z termínu 25. máj

Slovensko: UMB v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, UK v Bratislave, Fakulta managementu, UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave, Filozofická fakulta. UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, SPU v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, PU v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, PU v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, PU v Prešove, Fakulta manažmentu, KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, ŽU v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, ŽU v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Česko: VUT v Brne, Fakulta informačných technológií, VUT v Brne, Fakulta stavebná, UK v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Královom, VŠE v Prahe, Fakulta managementu, UP v Olomouci, Právnická fakulta, UP v Olomouci, Prírodovedecká fakulta, VŠB-TU v Ostrave, Ekonomická fakulta, VŠB-TU v Ostrave, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, VŠB-TU v Ostrave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, ZČU v Plzni, Fakulta právnická, ZČU v Plzni, Fakulta strojná, CEVRO v Prahe, celoškolské pracovisko CEVRO Institut, ČVUT v Prahe, Fakulta architektúry, ČVUT v Prahe, Fakulta informačných technologií, PA ČR v Prahe, Fakulta bezpečnostného managementu, PA ČR v Prahe, Fakulta bezpečnostnoprávna, UK v Prahe, Právnická fakulta, Unicorn College v Prahe, Unicorn College, VŠE v Prahe, Fakulta informatiky a štatistiky, VŠE v Prahe, Národohospodárska fakulta, VŠEM, VŠEM Praha (PRA), VŠCHT v Prahe, Fakulta technológie ochrany prostredia, UTB v Zlíne, Fakulta humanitných študií.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#vysoká škola #porovnávacie skúšky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku