FLEX štipendium: Stredoškoláci môžu študovať rok v USA

, 21.09.2019 23:00
štipendium, študent, študentka, vysoká škola,...
Ilustračné foto Autor:

Chceli by ste stráviť celý školský rok na strednej škole v USA? Ak áno, tak čítajte ďalej. Slovenskí stredoškoláci sa môžu uchádzať o štipendium na študijný pobyt v USA.

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) zverejnila na svojej stránke výzvu pre stredoškolákov pre školský rok 2020/2021. Študijný pobyt v trvaní desať mesiacov je možný v rámci programu Future Leaders Exchange (FLEX).

Stredoškoláci sa môžu prihlásiť online na https://ais.americancouncils.org/flex a termín podávania žiadosti je do 17. októbra 2019.

A pre koho je výzva určená? „Možnosť požiadať o FLEX štipendium je bezplatná a je otvorená všetkým žiadateľom, ktorí splnia uvedené kritériá. O štipendium sa môžu uchádzať aj zdravotne znevýhodnení študenti. Každý študent môže podať v danom prihlasovacom období len jednu žiadosť,“ informuje ďalej SAIA.

Oprávnený žiadateľ musí:

 • Spĺňať vekovú požiadavku: byť narodený medzi 15.07.2002 a 15.07.2005.
 • Byť v čase podania prihlášky študentom strednej školy.
 • Mať študijný priemer „dobrý“ alebo lepší.
 • Ovládať anglický jazyk na komunikatívnej úrovni.
 • Splniť požiadavky na vízovú spôsobilosť v USA.
 • Mať slovenské občianstvo.
 • V čase podania prihlášky byť študentom 1. alebo 2. ročníka strednej školy/5. alebo 6. ročníka 8-ročného gymnázia.
 • Splniť požiadavky na vízovú spôsobilosť v USA (za posledných päť rokov strávil na území USA menej ako 90 dní).

Študent nie je oprávnený, ak:

 • Nespĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok.
 • Strávil viac ako 90 dní na území USA v posledných piatich rokoch.
 • Jeho rodina (alebo člen rodiny) žiadal o možnosť emigrovať do USA, prípadne má v pláne alebo už emigroval do USA.

FLEX štipendium pokrýva náklady na spiatočnú letenku, mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách a nákup základných osobných potrieb (napr. hygienické potreby), umiestnenie vo vybranej a preverenej hosťovskej rodine na jeden školský rok, štúdium na americkej strednej škole, prípravné školenie pred odchodom do USA a návratom na Slovensko, aktivity v mieste pobytu v USA a zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a starostlivosť spojenú s už existujúcim chronickým ochorením).

FLEX štipendium nepokrýva nasledovné náklady spojené so získaním medzinárodného pasu, osobné náklady nad rámec mesačného štipendia, poplatky za nadlimitnú batožinu a poplatky za telefón a internet.

Ako môže FLEX pomôcť?

Štipendium poskytuje určité benefity, študenti získajú veľa skúsenosti, nových kontaktov a načerpajú nové vedomosti. Aké sú teda benefity tohto programu?

„FLEX dáva študentom príležitosť spoznať americký životný štýl a dozvedieť sa viac o ľuďoch a kultúre USA. FLEX účastníci sa tiež stávajú mladými ambasádormi ich krajín, ktorí učia Američanov o kultúre a histórii ich krajiny. Študenti tak rozvíjajú svoju otvorenosť voči iným kultúram, dochádza u nich k osobnému rastu, získajú nezávislosť a budú tak lepšie pripravení na čoraz viac vzájomne poprepájaný svet. Študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy, ktoré často trvajú celý život. Mnoho absolventov sa po návrate domov dostane na prestížne univerzity a neskôr si nájdu zaujímavé pracovné uplatnenie, kde majú možnosť využiť zručnosti získané počas ich pobytu v USA,“ hovorí Veľvyslanectvo USA na Slovensku na svojej stránke.

Výberový proces

Študenti súťažia v niekoľkých kolách. Prvým krokom je vyplnenie online prihlášky. V semifinále sú študenti a ich rodičia pozvaní na informačné stretnutie, kde získajú viac informácií o programe. Študenti sa následne zúčastnia individuálneho pohovoru so zamestnancom American Councils, podstúpia štandardizovaný test z angličtiny, vypracujú dve povinné eseje a získajú oficiálnu programovú prihlášku, ktorú odošlú na pobočku American Councils v priebehu dvoch týždňov.

Výber bude založený na preukázanej spôsobilosti študenta zúčastniť sa ročného výmenného pobytu. Znalosť anglického jazyka je dôležitá, ale nie je jediným kritériom výberu. Je potrebné predložiť lekárske potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti zúčastniť sa programu.

Výberové konanie sa ukončí na jar a všetci žiadatelia dostanú rozhodnutie do polovice mája. Vybraní finalisti sa v mesiacoch jún – júl zúčastnia orientácie pred odchodom v ich domácej krajine a do USA vycestujú v mesiacoch júl – august. Študenti sa vracajú domov nasledujúci máj – jún. FLEX študenti sú povinní sa po ukončení programu vrátiť do svojej domovskej krajiny v termíne určenom American Councils.

Víza udelené pre účastníkov programu nemôžu byť za žiadnych okolností zmenené alebo predĺžené.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#stredoškolské štipendium #štipendium v USA #Flex
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku