Všetko dôležité o stredných školách

, 10.02.2020 10:00
žiaci, študenti, zošity, kamaráti
Vyše 1 800 žiakov stredných odborných škôl v tomto školskom roku opakuje ročník. Autor:

Kedy sa konajú prijímačky? Aké sú typy stredných škôl? Aké vzdelanie môže žiak získať na týchto školách?

Dôležité termíny

 • podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška – do 20. februára 2020
 • podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa nevyžaduje talentová skúška – do 10. apríla 2020
 • talentové skúšky na stredné školy: 25. marca – 15. apríla 2020
 • prijímacie skúšky na stredné školy: 11. a 14. mája 2020
 • rozhodnutie o prípadnom konaní druhého kola prijímacích skúšok stredné školy zverejnia do 6. júna 2020

Kde sa robia talentové skúšky

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa vyžadujú v týchto odboroch či školách:

 • tvorba nábytku a interiéru
 • zubný technik
 • zdravotnícky záchranár
 • diplomovaný fyzioterapeut
 • masér
 • obchodná akadémia – bilingválne štúdium
 • učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 • gymnázium – bilingválne štúdium
 • ochrana osôb a majetku
 • študijné odbory na konzervatóriu
 • skupina študijných odborov – umenie a umeleckoremesel­ná tvorba

Základné rozdelenie stredných škôl

 • gymnáziá
 • stredné odborné školy
 • konzervatóriá

Gymnáziá

 • poskytujú úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) v štvor-, päť- alebo osemročnom vzdelávacom programe, ukončené maturitnou skúškou
 • vzdelávanie je zamerané najmä na prípravu na štúdium na vysokých školách, prípadne na pôsobenie vo verejnej správe, v kultúre či športe
 • okrem všeobecného zamerania sa gymnáziá môžu špecializovať na matematiku, šport alebo vybraný cudzí jazyk (bilingválne štúdium); absolventi športového gymnázia spravidla získavajú osvedčenie trénera tretej triedy vo zvolenom športe
 • študent gymnázia sa povinne učí minimálne dva cudzie jazyky
 • pre mimoriadne nadaných študentov je určené osemročné gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave
 • na Slovensku je celkovo 235 gymnázií s 3 006 triedami, kde študuje zhruba 71 150 žiakov a vyučuje vyše 6 370 učiteľov
 • 145 gymnázií je štátnych, 39 súkromných a 51 cirkevných
 • štátne gymnázia navštevuje vyše 54-tisíc študentov, súkromné asi 4 500 a cirkevné viac ako 12 500
 • 136 gymnázií je osemročných, ktoré navštevuje viac ako 22 400 žiakov
 • najviac gymnázií je v Bratislavskom (45) a Prešovskom kraji (38), najmenej v Trenčianskom (18) a Trnavskom kraji (21)
 • na 129 gymnáziách je vyučovacím jazykom slovenčina, na 16 maďarčina, na siedmich slovenčina s maďarčinou a na jednom ukrajinčina
 • 77 gymnázií je bilingválnych (dvojjazyčných), najviac s anglickým (50), nemeckým (7), francúzskym (7), španielskym (6) a ruským jazykom (6)
 • 228 študentov v tomto školskom roku opakuje ročník

Stredné odborné školy (SOŠ)

 • poskytujú odborné vzdelávanie rozdelené na teoretické a praktické vyučovanie
 • žiakov pripravujú najmenej v dvojročnom a maximálne v päťročnom vzdelávacom programe
 • vzdelávanie je zamerané predovšetkým na prípravu na povolanie v oblasti národného hospodárstva, zdravotníctva, verejnej správy, kultúry alebo umení, no žiaci sa môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium
 • na Slovensku je 438 stredných odborných škôl s 5 560 triedami, kde študuje vyše 122-tisíc žiakov a vyučuje približne 11 400 učiteľov
 • 334 týchto škôl je štátnych, 85 súkromných a 19 cirkevných
 • na štátnych SOŠ študuje viac ako 105-tisíc, na súkromných takmer 13 500 a na cirkevných asi 3 650 žiakov
 • najviac SOŠ je v Prešovskom (68) a Košickom kraji (61), najmenej v Trenčianskom (36) a Trnavskom kraji (46)
 • na 385 SOŠ je vyučovacím jazykom slovenčina, na 22 slovenčina s maďarčinou a na 14 maďarčina
 • 17 stredných odborných škôl je bilingválnych – 14 s anglickým, dve s nemeckým a jedna s francúzskym jazykom
 • vyše 1 800 žiakov v tomto školskom roku opakuje ročník

Typy stredných odborných škôl

 • stredná odborná škola s prívlastkom (napr. ekonomická, drevárska, lesnícka, polygrafická, veterinárska a pod.)
 • stredná priemyselná škola s prívlastkom (napr. stavebná, dopravná, elektrotechnická, strojnícka a pod.)
 • stredná umelecká škola s prívlastkom (napr. dizajnu, animovanej tvorby, scénického alebo úžitkového výtvarníctva a pod.)
 • stredná zdravotnícka škola
 • stredná pedagogická škola
 • obchodná akadémia
 • hotelová akadémia
 • dopravná akadémia
 • technická akadémia
 • pedagogická a kultúrna akadémia
 • pedagogická a sociálna akadémia
 • policajná stredná odborná škola
 • stredná škola požiarnej ochrany

Konzervatóriá

 • žiakov pripravujú na profesionálne umelecké uplatnenie alebo na vyučovanie umeleckých predmetov
 • vzdelávací program trvá šesť rokov – po skončení štvrtého ročníka skladá študent maturitnú a po skončení šiesteho ročníka absolventskú skúšku; v odbore tanec sa študuje až osem rokov
 • študent môže získať nižšie stredné vzdelanie (ak absolvuje štyri roky štúdia), úplné stredné odborné vzdelanie (ak zmaturuje) alebo vyššie odborné vzdelanie (ak absolvuje celých šesť či osem rokov a úspešne zvládne absolventskú skúšku; dostane absolventský diplom s právom používať neakademický titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou DiS.art., ktorý sa uvádza za menom)
 • konzervatórium môže byť hudobné a dramatické alebo tanečné
 • na Slovensku je 17 konzervatórií so 161 triedami, kde študuje vyše 3 000 žiakov
 • šesť konzervatórií je štátnych, desať súkromných a jedno cirkevné
 • najviac ich je v Bratislavskom (4) a Košickom kraji (4), najmenej v Trnavskom (1) a Prešovskom kraji (1); v Trenčianskom kraji konzervatórium nie je
 • na všetkých je vyučovacím jazykom slovenčina
 • 58 žiakov v tomto školskom roku opakuje ročník
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR, MŠVVaŠ SR

Žiak môže získať:

 • nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) – trvá spravidla dva roky, končí sa záverečnou skúškou a získaním výučného listu; na taký vzdelávací program možno prijať i uchádzača, ktorý nedokončil základnú školu; po splnení podmienok môžu absolventi pokračovať v ďalšom štúdiu v rámci SOŠ
 • stredné odborné vzdelanie (sekundárne) – trvá najmenej tri až štyri roky, končí sa záverečnou skúškou a získaním výučného listu
 • úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – trvá štyri až päť rokov a uzatvára sa maturitnou skúškou
 • vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne) – trvá dva až tri roky, žiak po absolventskej skúške získava absolventský diplom s právom používať neakademický titul „diplomovaný špecialista“ (skratka DiS., ktorá sa uvádza za menom)
 • stredné odborné školy poskytujú aj nadväzujúce formy odborného vzdelávania: nadstavbové (zakončené maturitou) alebo pomaturitné štúdium (zamerané na prehĺbenie vedomostí, prípadne získanie špecializácie či kvalifikácie v inom odbore)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#stredná odborná škola #konzervatórium #Kam na strednú školu #gymnáziá
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku