Duálne vzdelávanie prepája výučbu s praxou

, 12.02.2020 10:00
študent, prax, stáž, brigáda, práca
Cieľom kombinovanej formy štúdia je, aby študenti získali pracovné návyky, schopnosť hospodáriť s financiami a mali reálnu predstavu o ďalšom živote. Autor:

Na západe funguje už roky, u nás sa s týmto vzdelávaním začalo iba pred piatimi rokmi. Aké sú jeho výhody? Čo naň hovoria jeho absolventi?

Žiaci, ktorí uvažujú o štúdiu na strednej odbornej škole, môžu vyskúšať aj duálne vzdelávanie. Dosiaľ ním prešlo už 3 700 absolventov a v prebiehajúcom školskom roku doň vstúpilo 2 747 prvákov.

Tento počet pritom nie je konečný, lebo vďaka novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave môžu žiaci do prvého ročníka týchto škôl prestúpiť aj počas prvého polroka. Do duálneho vzdelávania by sa tak mohlo zapojiť ďalších 340 študentov. To znamená, že celkovo by ich takto študovalo takmer 7 000.

Systém duálneho vzdelávania, ktorý sa veľmi osvedčil v zahraničí, spočíva v tom, že žiaci popri štúdiu v škole pracujú aj vo firme v oblasti svojho zamerania. Také skĺbenie teórie s praxou v skutočnosti ani nie je veľkou novinkou, keďže podobne to u nás fungovalo už za socializmu.

Cieľom kombinovanej formy štúdia je, aby študenti získali pracovné návyky, schopnosť hospodáriť s financiami a mali reálnu predstavu o ďalšom živote. Absolventi duálneho vzdelávania majú vyššiu mieru samostatnosti a rozvinuté kritické myslenie, čo im dáva konkurenčnú výhodu pred rovesníkmi zo škôl všeobecného zamerania. Úžitok z toho majú všetci – študenti, rodičia aj firmy, ktoré sa do toho zapojili.

Na Západe je tento spôsob odborného vzdelávania bežný. Napríklad aj v Nemecku či Rakúsku. Podľa organizácie Industriellen­vereinigung, ktorá zastupuje 3 500 firiem rakúskeho priemyslu, si duálne vzdelávanie v tejto alpskej krajine vyberá zhruba 40 percent žiakov končiacich základnú školu. Učni potom trávia dva dni v škole a tri dni v podniku, kde ich učia ľudia z firiem. Také vzdelávanie trvá dva alebo tri roky.

Praktické vyučovanie v tomto systéme sa uskutočňuje u zamestnávateľa, ktorý so žiakom uzatvoril učebnú zmluvu (na základe dohody o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a školou). O výbere žiaka rozhoduje zamestnávateľ. Pri spracovávaní vzdelávacieho programu môže tiež spolu so školou upraviť jeho obsah zaradením nových poznatkov, ktoré vyplývajú z najnovšieho rozvoja vedy a techniky alebo prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám trhu práce či regiónu.

Duálne vzdelávanie ponúka široký výber technických, netechnických, tradičných aj úplne nových smerov štúdia. K najžiadanejším patria priemyselné, najmä z odvetví strojárstva a automobilového priemyslu ako mechanik nástrojár, mechatronik, elektrotechnik, autoopravár či mechanik nastavovač. Na výkon povolania sa v tomto systéme pripravujú tiež budúci špecialisti gumárskej a plastikárskej, sklárskej, drevárskej a nábytkárskej výroby, pracovníci obchodu, služieb, potravinárstva, farmári či lesníci.

Z tradičných odborov možno spomenúť i kuchárov, pekárov, cukrárov, mliekarov, obuvníkov, murárov, tesárov alebo stolárov. Okrem toho je pre duálne vzdelávanie certifikovaných množstvo menej známych a zaujímavých odborov, ako chovateľ koní a jazdectvo, chovateľ oviec, umelecký kováč a keramik, záhradná tvorba a podobne.

Novinkou v duálnom vzdelávaní je odvetvie bankovníctva, finančníctva, poisťovníctva, verejnej správy, administratívy či informačných technológií. Z nových odborov možno spomenúť napríklad logistiku či ochranu osôb a majetku.

Duálne vzdelávanie si preto netreba spájať iba s remeslom alebo priemyselnou výrobou. Tento spôsob výučby si napríklad pochvaľuje i Anna Dvorščáková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Táto škola je jednou z prvých obchodných akadémií na Slovensku, ktoré sa zapojili do tohto systému.

"Ak chceme, aby bol náš absolvent pripravený zastávať pracovné pozície v ekonomických, administratívnych či v obchodno-podnikateľských činnostiach, musíme ho vzdelávať nielen na teoretickej báze, ale predovšetkým uňho pestovať schopnosť využívať naučené vedomosti a zručnosti v praxi,“ vysvetlila riaditeľka.

Aktivity, ktorým sa škola venuje, vychádzajú z dopytu na trhu práce a požiadaviek zamestnávateľov. Preto do vyučovania zaviedli predmety ako digitálna kancelária, online marketing či projektový manažment a komunikácia. Nevyhnutnosťou je tiež vybavenie odborných učební, ktoré musia nahrádzať skutočné pracoviská, preto sa škola zameriava na získavanie financií na zariadenie aj cez projekty a eurofondy.

Prvý rok duálneho vzdelávania žiaci akadémie absolvujú v administratíve a na ekonomickom oddelení istej firmy v Liptovskom osvetovom stredisku. Niektorí už podpísali aj duálnu zmluvu s miestnou obchodnou spoločnosťou Tomirtech.

"Duálne vzdelávanie nám pomôže vychovávať si nových perspektívnych zamestnancov podľa nášho gusta a potreby. Spoločnosť je v pozícii, keď veľa našich zamestnancov, ktorí u nás pracujú 15 i viac rokov, odchádza do dôchodku. Udržať si stabilný kolektív s lojalitou k firme nie je ľahké, a preto vítam tento spôsob prípravy na povolanie,“ prezradil konateľ spoločnosti Ján Tomčík.

Študenti obchodnej akadémie tak počas praktického vyučovania získajú skúsenosti v ekonomike, obchode i v aplikovanej informatike, čo následne môžu využiť v rôznych profesiách – od hospodárov, produktových manažérov, obchodných referentov, pracovníkov logistických centier a účtovníkov až po personalistov, recepčných alebo archivárov.

Ako hodnotia duálne vzdelávanie

Róbert Filo, jeden z prvých absolventov duálneho vzdelávania, odboru autoopravár-mechanik na SOŠ automobilová Trnava a v spoločnosti Auto Impex
Ako absolvent duálneho vzdelávania som už pri nástupe do práce vedel, ako to vo firme funguje. Dá sa povedať, že som v nej vyrastal, priamo som nabehol na systém. Poznal som sa už s ľuďmi, vedel som, o akú prácu ide. Od prvého ročníka sme si zvykali aj na chod firmy, dokonca sme sa aj každé ráno „pípali“, takže ani toto pre nás už ako zamestnancov nebola žiadna novinka. Výhody, ktoré majú zamestnanci, sme mali už ako žiaci. Mali sme tú výhodu, že sme nemuseli ísť na úrad práce ani nič podobné, po škole sme rovno nastúpili do zamestnania. Duálne vzdelávanie by som súčasným žiakom určite odporučil. Vidím v tom veľké pozitívum. Už počas štúdia sa prakticky pripravujú, zvykajú si na prácu aj na kolektív. Navyše si môžu aj zarobiť.

Ingrid Škrabáková, absolventka SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča v Bratislave, zástupkyňa vedúcej v predajni DM drogerie markt
Byť v duáli bola pre mňa taká istota. Vedela som, že po škole mám isté miesto, že môžem pracovať tam, kde to poznám a kde poznajú mňa. A že budem robiť to, čo už poznám a čo ma baví. Výhodou duálu je aj to, že hneď po škole máte teoretické vedomosti a zároveň praktické skúsenosti. A to mi pomohlo veľmi rýchlo kariérne postúpiť vyššie.

Aké výhody má pre žiaka duálne vzdelávanie

 • príprava na povolanie v reálnych výrobných podmienkach u zamestnávateľa
 • možnosť využívať najnovšie technológie, zariadenia, materiál a pracovné postupy priamo vo výrobe pod vedením skúseného inštruktora
 • možnosť vzdelávať sa a súčasne dostávať plat už na strednej škole
 • materiálne zabezpečenie v podobe pracovného oblečenia, ochranných pomôcok, obedov, cestovných náhrad, príspevku na ubytovanie a pod.
 • istota práce po skončení strednej školy
 • možnosť byť už ako stredoškolák súčasťou tímu zamestnancov
 • prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy
 • získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia, postupný návyk na pracovné prostredie a kolektív, získanie väčšej samostatnosti
 • kratšia adaptácia pri vstupe na pracovný trh a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením
 • vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce
 • možnosť ďalšieho rozvoja a vzdelávania aj vo forme štúdia na vysokej škole s podporou zamestnávateľa
Zdroj: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Duálne vzdelávanie

 • systém duálneho vzdelávania začal na Slovensku fungovať v septembri 2015
 • do duálneho vzdelávania sa dodnes zapojilo 191 stredných odborných škôl, ale nie všetky sú v systéme aktívne
 • SOŠ, ktoré v duálnom vzdelávaním momentálne majú aspoň jedného žiaka, je 157
 • najviac SOŠ s duálnym vzdelávaním pôsobí v Košickom (28), Trenčianskom (25) a Prešovskom kraji (25), najmenej v Banskobystric­kom (13)
 • spomedzi regiónov je najviac žiakov v Trenčianskom (1 105), Žilinskom (980) a Košickom kraji (898); najmenej v Trnavskom (442)
 • certifikovaných zamestnávateľov, ktorí sa zapojili do systému, je vyše 1 200, aktuálne ich je však v systéme aktívnych len 682
 • najviac firiem s duálnym vzdelávaním pôsobí v Košickom (141), Trenčianskom (129) a Prešovskom kraji (102); najmenej v Banskobystric­kom (36)
 • v septembri 2019 nastúpilo do škôl s duálnym vzdelávaním 2 747 prvákov, ale toto číslo môže byť nakoniec vyššie, keďže žiaci majú možnosť pristúpiť k duálnemu vzdelávaniu aj počas prvého polroka prvého ročníka (do konca januára)
 • najviac žiakov sa v tomto systéme vzdeláva v odvetviach: stroj a auto, elektrotechnika, obchod, gastronómia, drevárstvo, hutníctvo, doprava, obuvníctvo, potravinárstvo a poľnohospodárstvo
Zdroj: Štátny inštitút odborného vzdelávania

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#Kam na strednú školu #duálne vzdelávanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku