Koľko peňazí by mali dostať rodiny s jedným až šiestimi deťmi na budúci rok?

Rodina Podpora v roku 2022     Návrh od januára 2023       Mesačne pre rodinu viac
  v hotovosti SPOLU  
1 dieťa PnD22 DB22 SPOLU PnD23 DB23 SD23 SPOLU v eurách v % v eurách v %
HRUBÁ MZDA RODINY                      
0 eur 25,88 eur 26 eur 40 eur 0,00 eur 60 eur 100 eur +24 eur +93 % +74 eur +286 %
100 eur 25,88 eur 26 eur 40 eur 18,12 eur 60 eur 118 eur +42 eur +163 % +92 eur +356 %
200 eur 25,88 eur 26 eur 40 eur 36,24 eur 60 eur 136 eur +60 eur +233 % +110 eur +426 %
300 eur 25,88 eur 26 eur 40 eur 54,36 eur 60 eur 154 eur +78 eur +303 % +128 eur +496 %
400 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 72,00 eur 60 eur 172 eur +49 eur +67 % +99 eur +136 %
500 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 87,72 eur 60 eur 188 eur +65 eur +89 % +115 eur +157 %
600 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 100,00 eur 60 eur 200 eur +77 eur +105 % +127 eur +174 %
700 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 100,00 eur 60 eur 200 eur +77 eur +105 % +127 eur +174 %
800 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 100,00 eur 60 eur 200 eur +77 eur +105 % +127 eur +174 %
900 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 100,00 eur 60 eur 200 eur +77 eur +105 % +127 eur +174 %
1 000 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 100,00 eur 60 eur 200 eur +77 eur +105 % +127 eur +174 %
1 100 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 100,00 eur 60 eur 200 eur +77 eur +105 % +127 eur +174 %
1 200 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 100,00 eur 60 eur 200 eur +77 eur +105 % +127 eur +174 %
1 300 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 100,00 eur 60 eur 200 eur +77 eur +105 % +127 eur +174 %
1 400 eur 25,88 eur 47,14 eur 73 eur 40 eur 100,00 eur 60 eur 200 eur +77 eur +105 % +127 eur +174 %
Rodina Podpora v roku 2022     Návrh od januára 2023       Mesačne pre rodinu viac
  v hotovosti SPOLU  
2 deti PnD22 DB22 SPOLU PnD23 DB23 SD23 SPOLU v eurách v % v eurách v %
HRUBÁ MZDA RODINY                      
0 eur 51,76 eur 52 eur 80 eur 0,00 eur 120 eur 200 eur +48 eur +93 % +148 eur +286 %
100 eur 51,76 eur 52 eur 80 eur 24,46 eur 120 eur 224 eur +73 eur +140 % +173 eur +334 %
200 eur 51,76 eur 52 eur 80 eur 48,92 eur 120 eur 249 eur +97 eur +188 % +197 eur +381 %
300 eur 51,76 eur 52 eur 80 eur 73,39 eur 120 eur 273 eur +122 eur +235 % +222 eur +428 %
400 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 97,20 eur 120 eur 297 eur +51 eur +35 % +151 eur +104 %
500 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 118,42 eur 120 eur 318 eur +72 eur +50 % +172 eur +118 %
600 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 140,29 eur 120 eur 340 eur +94 eur +65 % +194 eur +133 %
700 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 163,67 eur 120 eur 364 eur +118 eur +81 % +218 eur +149 %
800 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 187,06 eur 120 eur 387 eur +141 eur +97 % +241 eur +165 %
900 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 200,00 eur 120 eur 400 eur +154 eur +105 % +254 eur +174 %
1 000 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 200,00 eur 120 eur 400 eur +154 eur +105 % +254 eur +174 %
1 100 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 200,00 eur 120 eur 400 eur +154 eur +105 % +254 eur +174 %
1 200 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 200,00 eur 120 eur 400 eur +154 eur +105 % +254 eur +174 %
1 300 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 200,00 eur 120 eur 400 eur +154 eur +105 % +254 eur +174 %
1 400 eur 51,76 eur 94,28 eur 146 eur 80 eur 200,00 eur 120 eur 400 eur +154 eur +105 % +254 eur +174 %
                       
Rodina Podpora v roku 2022     Návrh od januára 2023       Mesačne pre rodinu viac
  v hotovosti SPOLU  
3 deti PnD22 DB22 SPOLU PnD23 DB23 SD23 SPOLU v eurách v % v eurách v %
HRUBÁ MZDA RODINY                      
0 eur 77,64 eur 78 eur 120 eur 0,00 eur 180 eur 300 eur +72 eur +93 % +222 eur +286 %
100 eur 77,64 eur 78 eur 120 eur 30,80 eur 180 eur 331 eur +103 eur +133 % +253 eur +326 %
200 eur 77,64 eur 78 eur 120 eur 61,61 eur 180 eur 362 eur +134 eur +173 % +284 eur +366 %
300 eur 77,64 eur 78 eur 120 eur 92,41 eur 180 eur 392 eur +165 eur +212 % +315 eur +405 %
400 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 122,40 eur 180 eur 422 eur +57 eur +26 % +207 eur +96 %
500 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 149,12 eur 180 eur 449 eur +84 eur +39 % +234 eur +108 %
600 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 176,66 eur 180 eur 477 eur +111 eur +52 % +261 eur +121 %
700 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 206,11 eur 180 eur 506 eur +141 eur +65 % +291 eur +135 %
800 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 235,55 eur 180 eur 536 eur +170 eur +79 % +320 eur +148 %
900 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 265,00 eur 180 eur 565 eur +199 eur +93 % +349 eur +162 %
1 000 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 294,44 eur 180 eur 594 eur +229 eur +106 % +379 eur +176 %
1 100 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 300,00 eur 180 eur 600 eur +234 eur +109 % +384 eur +178 %
1 200 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 300,00 eur 180 eur 600 eur +234 eur +109 % +384 eur +178 %
1 300 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 300,00 eur 180 eur 600 eur +234 eur +109 % +384 eur +178 %
1 400 eur 77,64 eur 137,88 eur 216 eur 120 eur 300,00 eur 180 eur 600 eur +234 eur +109 % +384 eur +178 %
Rodina Podpora v roku 2022     Návrh od januára 2023       Mesačne pre rodinu viac
  v hotovosti SPOLU  
4 deti PnD22 DB22 SPOLU PnD23 DB23 SD23 SPOLU v eurách v % v eurách v %
HRUBÁ MZDA RODINY                      
0 eur 103,52 eur 104 eur 160 eur 0,00 eur 240 eur 400 eur +96 eur +93 % +296 eur +286 %
100 eur 103,52 eur 104 eur 160 eur 37,15 eur 240 eur 437 eur +134 eur +129 % +334 eur +322 %
200 eur 103,52 eur 104 eur 160 eur 74,29 eur 240 eur 474 eur +171 eur +165 % +371 eur +358 %
300 eur 103,52 eur 104 eur 160 eur 111,44 eur 240 eur 511 eur +208 eur +201 % +408 eur +394 %
400 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 147,60 eur 240 eur 548 eur +63 eur +22 % +263 eur +92 %
500 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 179,83 eur 240 eur 580 eur +95 eur +33 % +295 eur +103 %
600 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 213,04 eur 240 eur 613 eur +128 eur +45 % +328 eur +115 %
700 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 248,54 eur 240 eur 649 eur +164 eur +57 % +364 eur +128 %
800 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 284,05 eur 240 eur 684 eur +199 eur +70 % +399 eur +140 %
900 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 319,55 eur 240 eur 720 eur +235 eur +82 % +435 eur +152 %
1 000 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 355,06 eur 240 eur 755 eur +270 eur +95 % +470 eur +165 %
1 100 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 390,57 eur 240 eur 791 eur +306 eur +107 % +506 eur +177 %
1 200 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 400,00 eur 240 eur 800 eur +315 eur +111 % +515 eur +181 %
1 300 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 400,00 eur 240 eur 800 eur +315 eur +111 % +515 eur +181 %
1 400 eur 103,52 eur 181,48 eur 285 eur 160 eur 400,00 eur 240 eur 800 eur +315 eur +111 % +515 eur +181 %
Rodina Podpora v roku 2022     Návrh od januára 2023       Mesačne pre rodinu viac
  v hotovosti SPOLU  
5 detí PnD22 DB22 SPOLU PnD23 DB23 SD23 SPOLU v eurách v % v eurách v %
HRUBÁ MZDA RODINY                      
0 eur 129,40 eur 129 eur 200 eur 0,00 eur 300 eur 500 eur +121 eur +93 % +371 eur +286 %
100 eur 129,40 eur 129 eur 200 eur 43,49 eur 300 eur 543 eur +164 eur +127 % +414 eur +320 %
200 eur 129,40 eur 129 eur 200 eur 86,98 eur 300 eur 587 eur +208 eur +160 % +458 eur +354 %
300 eur 129,40 eur 129 eur 200 eur 130,46 eur 300 eur 630 eur +251 eur +194 % +501 eur +387 %
400 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 172,80 eur 300 eur 673 eur +68 eur +19 % +318 eur +90 %
500 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 210,53 eur 300 eur 711 eur +106 eur +30 % +356 eur +100 %
600 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 249,41 eur 300 eur 749 eur +145 eur +41 % +395 eur +111 %
700 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 290,98 eur 300 eur 791 eur +186 eur +53 % +436 eur +123 %
800 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 332,54 eur 300 eur 833 eur +228 eur +64 % +478 eur +135 %
900 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 374,11 eur 300 eur 874 eur +270 eur +76 % +520 eur +147 %
1 000 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 415,68 eur 300 eur 916 eur +311 eur +88 % +561 eur +158 %
1 100 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 457,25 eur 300 eur 957 eur +353 eur +100 % +603 eur +170 %
1 200 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 498,82 eur 300 eur 999 eur +394 eur +111 % +644 eur +182 %
1 300 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 500,00 eur 300 eur 1 000 eur +396 eur +112 % +646 eur +182 %
1 400 eur 129,40 eur 225,08 eur 354 eur 200 eur 500,00 eur 300 eur 1 000 eur +396 eur +112 % +646 eur +182 %
Rodina Podpora v roku 2022     Návrh od januára 2023       Mesačne pre rodinu viac
  v hotovosti SPOLU  
6 detí PnD22 DB22 SPOLU PnD23 DB23 SD23 SPOLU v eurách v % v eurách v %
HRUBÁ MZDA RODINY                      
0 eur 155,28 eur 155 eur 240 eur 0,00 eur 360 eur 600 eur +145 eur +93 % +445 eur +286 %
100 eur 155,28 eur 155 eur 240 eur 49,83 eur 360 eur 650 eur +195 eur +125 % +495 eur +318 %
200 eur 155,28 eur 155 eur 240 eur 99,66 eur 360 eur 700 eur +244 eur +157 % +544 eur +351 %
300 eur 155,28 eur 155 eur 240 eur 149,49 eur 360 eur 749 eur +294 eur +189 % +594 eur +383 %
400 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 198,00 eur 360 eur 798 eur +94 eur +23 % +394 eur +98 %
500 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 241,23 eur 360 eur 841 eur +137 eur +34 % +437 eur +108 %
600 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 285,78 eur 360 eur 886 eur +182 eur +45 % +482 eur +119 %
700 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 333,41 eur 360 eur 933 eur +229 eur +57 % +529 eur +131 %
800 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 381,04 eur 360 eur 981 eur +277 eur +69 % +577 eur +143 %
900 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 428,67 eur 360 eur 1 029 eur +325 eur +80 % +625 eur +155 %
1 000 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 476,30 eur 360 eur 1 076 eur +372 eur +92 % 672 eur +166 %
1 100 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 523,93 eur 360 eur 1 124 eur +420 eur +104 % +720 eur +178 %
1 200 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 550,00 eur 360 eur 1 150 eur +446 eur +110 % +746 eur +185 %
1 300 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 550,00 eur 360 eur 1 150 eur +446 eur +110 % +746 eur +185 %
1 400 eur 155,28 eur 248,65 eur 404 eur 240 eur 550,00 eur 360 eur 1 150 eur +446 eur +110 % +746 eur +185 %
Vysvetlivky: PnD – prídavok na dieťa, DB – daňový bonus na dieťa, SD – služby deťom

Zdroj: ministerstvo financií