Súťažte s Knauf Insulation o oblečenie Zajo v hodnote 70 €

HBKI PRAVDA SUTAZ ZAJO 825x646

Každý vie, že v zateplenom dome sa býva úsporne a komfortne. Aby váš dom „dýchal“ a domácu pohodu vám nekazili plesne, najlepšie je vybrať si priedušnú tepelnú izoláciu z minerálnej vlny vyrobenej z prírodných materiálov. Knauf Insulation k nej teraz ponúka aj online poradenstvo gratis pre rodinné domy na stránke Home by Knauf Insulation.

odkaz
knauf logo obrazok

Ak si chcete overiť, aká je priedušnosť dôležitá nielen pre dom, ale aj pre naše telo, môžete si to skúsiť s funkčným športovým oblečením značky Zajo. Stačí, keď odpoviete na otázku:

Z vašich odpovedí vyžrebujeme piatich výhercov, ktorí získajú poukážku na nákup v hodnote 70 € na e-shope Zajo.

Odpovede môžete odosielať prostredníctvom formulára. Súťaž prebieha do 1.5.2022

Spoluorganizátorom súťaže je Knauf Insulation s.r.o.

Výhercovia

Jaroslav Z., Jana K., Ján Š., Monika M., Magdaléna B.

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.