Dávky v hmotnej núdzi sa majú zvýšiť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje, aby sa od začiatku septembra zvýšili dávky v hmotnej núdzi, ako aj príspevok na bývanie.

26.05.2010 17:54
matka, dieťa, rodina, chudoba Foto:
Ľudia v hmotnej núdzi by od septembra mohli dostávať od štátu viac.
debata

Základná dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca bez detí má vzrásť o 0,9 eura na 61,4 eura a pre jednotlivca s najviac štyrmi deťmi o 2,8 eura na 117,9 eura. Dvojica bez detí má dostávať namiesto súčasných 105,2 eura po novom 106,7 eura a dvojica s najviac štyrmi deťmi 164,1 eura namiesto terajších 157,6 eura. Jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi si má od septembra prilepšiť o 7,1 eura na 175,3 eura a dvojica s viac ako štyrmi deťmi o 9,2 eura na 221,5 eura.

„Sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie sa navrhujú upraviť v nadväznosti na odhad predpokladaného rastu životných nákladov pre nízkopríjmové domácnosti prognózovaný Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky,“ uvádza rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa údajov Štatistického úradu SR životné náklady tohto typu domácnosti v sledovanom období narástli o 1,4 %.

Od septembra sa má smerom nahor upraviť aj príspevok na bývanie, ktorý je súčasťou systému dávok v hmotnej núdzi. Pre jedného občana v hmotnej núdzi sa má zvýšiť zo súčasných 55,8 eura na 58,1 eura mesačne. V prípade dvoch a viacerých spoločne posudzovaných ľudí v hmotnej núdzi má príspevok na bývanie stúpnuť o 3,9 eura na 93,1 eura.

Upraviť sa má aj príplatok, na ktorý má nárok tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva a rodič do jedného roku veku dieťaťa, a to zo súčasných 13,5 eura na 13,8 eura mesačne. Rezort tiež navrhuje zvýšiť dávku pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak si toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku, a to zo súčasných 17,2 eura na 17,5 eura. Valorizácia sa nemá uplatniť pri príspevku na zdravotnú starostlivosť, pri ochrannom príspevku a aktivačnom príspevku.

Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam vzrástol v apríli štrnásty mesiac po sebe, a to na 192,6 tis. osôb. Ide o najvyšší počet poberateľov sociálnych dávok od júla 2007. Medziročne ide o nárast takmer o 33,3 tis. osôb. Najväčší nárast zaznamenali úrady práce a sociálnych vecí pri poberaní sociálnych dávok uchádzačmi o zamestnanie. Ich počet sa oproti aprílu 2009 zvýšil o 31,8 tisíc na takmer 126,5 tisíc. Rastie aj počet detí v hmotnej núdzi. Ku koncu apríla tohto roka bolo v hmotnej núdzi celkovo 132,7 tisíc detí, z toho bolo 124 tisíc nezaopatrených detí a zvyšok tvorili zaopatrené deti. Na konci apríla minulého roka vykázali úrady práce 108,5 tisíc detí v hmotnej núdzi, z čoho bolo 103 tis. detí nezaopatrených.

debata chyba