Ako môžu zamestnanci ušetriť na daniach

Z daňového základu si možno odpočítať nezdaniteľné časti či daňový bonus.

27.01.2012 11:53
murár, stavba, fúrik, piesok, lopata, výstavba,...
Ilustračné foto

Nezdaniteľná časť základu dane

Každý zamestnanec si môže svoj daňový základ znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Väčšina ľudí vďaka tomu nemusí za minulý rok platiť dane z prvých 3 559,30 eura, ktoré zarobia.

Výška nezdaniteľného minima sa mení každý rok v závislosti od aktuálnej sumy životného minima.

Nezdaniteľná časť základu dane pre kalendárny rok sa rovná 19,2–násobku životného minima platného v januári.

Nárok na plnú nezdaniteľnú časť základu dane majú tí ľudia, ktorých daňový základ nepresiahne 100–násobok životného minima (vlani to bolo 18 583 eura).

Ľuďom, ktorých ročný daňový základ presiahne 100–násobok životného minima, sa nezdaniteľná časť základu dane postupne znižuje. Nezdaniteľné minimum sa im vypočíta ako rozdiel 44,2–násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane. V prípade, že niekomu vyjde nezdaniteľná časť nižšia ako nula, nemôže si uplatniť žiadne nezdaniteľné minimum na daňovníka.

Všetko o daniach a o podávaní daňových priznaní za rok 2011 nájdete na tejto stránke.

Nepracujúci manžel alebo manželka

Ak jeden z manželov nemá vlastný príjem, ten druhý si môže zo svojho daňového základu odpočítať jeho nezdaniteľnú časť.

Väčšina zamestnancov, ktorí majú nepracujúceho manžela, si môžu vďaka tomu znížiť minuloročný základ dane o ďalších 3 559,30 eura (19,2–násobok životného minima).

Plnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na manžela alebo manželku môžu využiť tí, ktorých ročný daňový základ nepresiahne 176,8–násobok platného životného minima (32 775,18 eura).

Ľudia, ktorí vlani zarobili viac ako 176,8–násobok životného minima a majú manžela bez príjmu, si daňový základ môžu znížiť o sumu, ktorá sa rovná rozdielu 63,4–násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka. Komu vyjde nezdaniteľná časť nižšia ako nula, nemôže si na nepracujúcu manželku alebo manžela znížiť vôbec daňový základ.

Nezdaniteľné minimum na nepracujúceho manžela sa znižuje o jeho vlastné príjmy. To znamená, že ak má manželka nízky príjem a neuplatní si celoročnú nezdaniteľnú časť, jej manžel si môže svoj daňový základ znížiť o zvyšok jej nezdaniteľnej čas­ti.

Za vlastný príjem manžela sa považuje príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manžel bol povinný zaplatiť. Do vlastného príjmu manžela sa nezahŕňa zamestnanecká prémia, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Za vlastný príjem manžela sa považuje napríklad príjem zo zamestnania či zo živnosti, ale aj nemocenské, príspevok v nezamestnanosti či materské. Naopak, rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu nepočíta. Ak je žena celý rok na rodičovskej dovolenke, pričom okrem rodičovského príspevku nemá iný príjem, jej manžel má nárok na celú nezdaniteľnú časť na nepracujúcu manželku.

Daňový bonus na dieťa

Rodičia si môžu za každé vyživované dieťa odpočítať z daní daňový bonus. Vlani od januára do júna bola mesačná výška daňového bonusu 20,02 eura a od júla do decembra 20,51 eura. Za celý rok tak možno ušetriť na daniach na každé dieťa 243,18 eura.

Nárok na daňový bonus majú len tí ľudia, ktorí majú za predchádzajúci rok zdaniteľné príjmy zo zamestnania alebo zo živnosti aspoň vo výške 6–násobku minimálnej mzdy. O sumu daňového bonusu sa znižuje priamo daň. Na rozdiel od nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka či nepracujúceho manžela tak celý daňový bonus môžuzískať aj ľudia s nízkym príjmom.

Prvýkrát si možno daňový bonus uplatniť v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.

Za vyživované sa dieťa považuje dovtedy, kým má povinnú školskú dochádzku. Po jej skončení len vtedy, ak sa ďalej sústavne pripravuje štúdiom na budúce povolanie, maximálne do dosiahnutia 25 rokov.

Zamestnanci si môžu nárok na daňový bonus uplatňovať aj priebežne počas roka u svojho zamestnávateľa.

Musia však mať podpísané vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnávateľ im v takom prípade každý mesiac vyplatí bonus.

Zamestnanec môže získať daňový bonus len v tom mesiaci, v ktorom zarobí aspoň polovicu minimálnej mzdy. V prípade, že dostane za niektoré mesiace daňový bonus, no za celý rok zarobí menej ako 6–násobok minimálnej mzdy, nemusí už vyplatený bonus vrátiť.

Okrem rodičov môžu daňový bonus získať aj daňovníci, ktorí na základe rozhodnutia príslušného orgánu nahrádzajú rodičovskú starostlivosť.

Získať daňový bonus môže vždy len jeden z rodičov.

V prípade, že sa nedohodnú, postupuje sa v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Rodičia sa môžu dohodnúť, že v niektorých mesiacoch bude dostávať bonus jeden z rodičov a v ostatných mesiacoch druhý. Napríklad ak bonus dostáva matka a ochorie a jej mesačný príjem preto nedosiahne polovicu minimálnej mzdy, môže si v tomto mesiaci uplatniť bonus otec dieťaťa.

Ak je výška daňového bonusu vyššia ako daň, ktorú má človek zaplatiť, daňový úrad mu doplatí rozdiel. Napríklad, ak si niekto uplatňuje daňový bonus na dve deti (2 × 20,51 eura) a jeho mesačná daň by mala byť 15 eur, nielenže nebude platiť žiadnu daň, ale ešte dostane od štátu aj 26,02 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba