Koľko peňazí môžete dostať od štátu k svojmu platu

Výška zamestnaneckej prémie závisí od toho, koľko človek vlani zarobil.

27.01.2012 13:45
počítať, kalkulačka, zúčtovanie Foto:
Ilustračné foto
debata

Kto zarobil menej ako 6–násobok minimálnej mzdy

V prípade, že zamestnanec vlani zarobil menej ako 1 902 eur, čo je šesťnásobok minuloročnej minimálnej mzdy, nemá nárok na zamestnaneckú prémiu.

Kto zarobil 6– až 12–násobok minimálnej mzdy

Ak zamestnanec dosiahol príjmy v celkovej výške aspoň 6–násobku minimálnej mzdy (1 902 eur) a nižšej ako 12–násobok minimálnej mzdy (3 804 eur), zamestnaneckou prémiou je suma, ktorá sa rovná 19 percentám rozdielu nezdaniteľnej časti základu dane a daňovým základom vypočítaným z 12–násobku minimálnej mzdy. Tento zamestnanec tak môže dostať maximálne 50,34 eura.

Kto zarobil viac ako 12–násobok minimálnej mzdy

Ak zamestnanec za rok zarobil najmenej 12–násobok minimálnej mzdy (viac ako 3 804 eur), zamestnaneckáprémia sa vypočíta ako 19 percent rozdielu nezdaniteľnej časti základu dane a základom dane z posudzovaných príjmov zamestnanca.

Pri tomto výpočte sa zohľadňuje skutočný základ dane zamestnanca, teda berie sa do úvahy aj dobrovoľne platené poistné a príspevky, resp. nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2010. Vďaka tomu môže byť zamestnanecká prémia aj vyššia ako 50,34 eura.

Všetko o daniach a o podávaní daňových priznaníza rok 2011 nájdete na tejto stránke.

Celá prémia len za odpracovaný rok

Vypočítaná výška prémie musí byť kladné číslo. Suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Plnú výšku prémie môže dostať len ten zamestnanec, ktorý poberal posudzované príjmy počas celých 12 mesiacov minulého roku.

Zamestnancovi, ktorý nepoberal posudzované príjmy celých 12 mesiacov a splní ostatné podmienky, vzniká nárok len na pomernú časť prémie za kalendárne mesiace, v ktorých pracoval.

Zdroj: Zákon o dani z príjmov, Finančné riaditeľstvo

© Autorské práva vyhradené

debata chyba