Ako sa určuje cena pôdy

13.06.2013 14:18
pole, pozemok, roľa
Ilustračné foto. Autor:

Trhovú cenu určuje kvalita pôdy, ponuka a dopyt.

Cena podľa katastrálneho územia

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • zákon sa používa pre stanovenie hodnoty ornej pôdy za účelom platenia daní z nehnuteľností
 • cena sa určuje podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z.z.

Cena podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ)

 • vyhláška 38/2005 Z.z. o určení hodnoty pozemkov a porastov
 • Vyhláška sa používa: na stanovenie hodnoty pre účely pozemkových úprav; pre výpočet výšky nájmu z užívania poľnohospodárskej pôdy (min. nájom 1 % z hodnoty pôdy); pre výpočet poplatku za drobenie pôdy; pre účel platenia odvodov za trvalé, alebo dočasné odňatie poľnohospodár­skej pôdy
 • Čo znamená údaj bonitovaná pôdno-ekologická jednotka – údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy (poľnohospodárska pôda je rozdelená do deviatich skupín bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek).
 • Cena sa určuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 38/2005 Z.z.
 • Podľa týchto údajov možno cenu vyhľadávať aj na weboch.

Cena poľnohospodárskej pôdy sa stanovuje podľa účelu:

 • na kúpu a predaj
 • na určenie výšky nájomného
 • na zistenie vymeriavacieho základu dane
 • na účely zabezpečenia hypotekárnych úverov
 • na účely stanovenia súdnych poplatkov alebo provízií realitných kancelárií za sprostredkovateľské služby pri manipulácii s nehnuteľnosťami
 • pre potreby pozemkových úprav
 • na stanovenie ceny pôdy na účely vyvlastnenia.

Úradná cena poľnohospodárskej pôdy

 • slúži najmä na vyjadrenie hodnoty ornej pôdy za účelom určenia výšky dane z nehnuteľností (z toho vyplýva aj názov zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), na uplatnenie vlastníckych práv a z nich plynúcich odvodov a na úhrady za vyvlastnenie pôdy na verejné účely
 • cenu významnou mierou ovplyvňuje aj poloha pozemku voči obci, atraktívnosť lokality, chránené územia, konkurencia medzi kupujúcimi a podobne. Zákon tieto ovplyvňujúce skutočnosti nerieši.
 • Úradnú cenu je možné ovplyvniť s použitím prepočítavacích koeficientov, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a v znení neskorších predpisov.

Trhová cena poľnohospodárskej pôdy

 • Základnými prvkami trhovej ceny poľnohospodárskych pozemkov sú ponuka a dopyt, kvalita pozemkov (BPEJ), druh pozemkov (orná pôda, trvalé trávne porasty, atď.), prístup a tvar pozemkov a vo veľkej miere ovplyvňujú cenu aj podmienky nájomnej zmluvy so súčasným užívateľom.
 • V najproduktív­nejších oblastiach Slovenska sú trhové ceny na približnej úrovni úradných cien pôdy. Ceny pozemkov na okraji obcí a hlavne miest sú až niekoľkonásobne vyššie.
 • Trhové ceny pôd, ktoré sa nachádzajú v nižšej produkčnej schopnosti pôd Slovenska, dosahujú v niektorých prípadoch len 1/3 z hodnoty úradne stanovených cien poľnohospodár­skej pôdy.
 • Cena trvalých trávnych porastov je niekoľkonásobne nižšia ako cena za ornú pôdu.
 • Na Slovensku je trh s pôdou veľmi nevyvážený, charakterizovaný veľkou ponukou pôdy veľkého počtu obyvateľov, ktorí nemienia na pôde hospodáriť, rozdrobenosťou pôdy, pomalým priebehom pozemkových úprav.
 • Súčasný trh s poľnohospodárskou pôdou je realizovaný tak, že predaj a kúpa pozemkov sa obmedzujú prevažne na stavebné pozemky.

Zákony a vyhlášky

 • Na Slovensku v súčasnosti neexistuje jednotný cenový predpis, ktorý by stanovil jednotnú výšku ceny poľnohospodárskej pôdy. Existuje viacero právnych predpisov, ktoré stanovujú cenu pôdy v závislosti od účelu, na ktorý sa cena zisťuje, sú to:
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.
 • Vyhláška č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.
 • Vyhláška č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
 • Vyhláška č. 465/1991 Z. z. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov.

Zdroj: agrofarmy.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku