Životné minimum bude vyššie. A s ním aj viaceré dávky

Sumy životného minima, ale aj mnohé štátne sociálne dávky, ktoré sa od neho odvíjajú, čaká od 1. júla zmena.

25.06.2013 06:30
Žena a peniaze
Ilustračné foto.
debata

„Základná dávka pre jednu plnoletú osobu sa zvyšuje o 1,8 percenta, z doterajších 194,58 eura na 198,09 eura mesačne,“ informovala Barbora Petrová z tlačového oddelenia ministerstva práce. "Hranica chudoby“ tak porastie tento rok o 3,51 eura. Životné minimum na druhú dospelú osobu bude vo výške 138,19 eura a na nezaopatrené dieťa v sume 90,42 eura.

Výšku príspevku určuje každoročne ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe údajov Štatistického úradu podľa konkrétnych ukazovateľov, ktorými sú rast životných nákladov nízkopríjmových domácností a čisté peňažné príjmy na osobu. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností bol za rozhodujúce obdobie 1,018 (t. j. apríl 2013/apríl 2012) a koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za 1. štvrťrok 2013 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2012 bol 1,046.

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku Životné minimum ovplyvňuje aj náhradné výživné.

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Životné minimum predstavuje spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Tieto sumy sa upravujú vždy k 1. júlu. „Jeho valorizácia bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácnosti, resp. na ich príjmy. Pôjde predovšetkým o domácnosti s deťmi, ktoré poberajú štátne sociálne dávky, a to prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa a rodičovský príspevok, ako aj príspevky v náhradnej starostlivosti a náhradné výživné,“ píše sa v opatrení rezortu práce o úprave súm životného minima. „Získajú aj domácnosti s členmi, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie a zároveň sú poberateľmi príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti, ale aj v prípade poberateľov opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj prijímateľov sociálnych služieb, prejaví sa aj na hospodárení domácností s nárokom na daňový bonus,“ píše sa ďalej v opatrení.

V závislosti od životného minima sa zvyšujú napríklad rodičovské dávky. „Suma rodičovského príspevku sa upravuje tým istým koeficientom, ktorým sa zvyšujú sumy životného minima s účinnosťou vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. od 1. januára 2014,“ povedal hovorca rezortu práce Michal Stuška. K uvedenému dátumu sa tak suma rodičovského príspevku zvýši zo sumy 199,60 eura na 203,20 eura. Tiež od januára sa zvýši aj prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa. Prídavok sa zvýši z 23,10 eura na 23,52 a príplatok k prídavku zo sumy 10,83 na 11,03 eura.

Porastie aj výška náhradného výživného, ktoré za neplatiaceho rodiča hradí štát. Ide o 1,2-násobok sumy, ktorá prináleží nezaopatrenému dieťaťu. Po novom tak môže dostať 108,503 eura mesačne.

Viac dostanú aj ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré poberajú príspevky na kompenzáciu. Ide predovšetkým o peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok na prepravu, peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne stravovanie, hygiena alebo opotrebovanie, prevádzka osobného motorového vozidla, pes so špeciálnym výcvikom), peňažný príspevok na opatrovanie.

Predpokladá sa, že navrhovaná zmena sa dotkne priemerne mesačne 8 325 poberateľov príspevku na osobnú asistenciu tak, že celková ročná suma tohto príspevku vyplatená na jedného poberateľa sa zvýši priemerne o sumu 34,22 eura. Pri príspevku na prepravu sa zvýši ročný príjem jeho 2 760 poberateľom o približne 8,95 eura. Ľuďom, ktorí poberajú príspevok na opatrovanie, sa ich ročný príjem zvýši priemerne o 16,38 eura. Tí, ktorí dostávajú príspevok na diétne stravovanie, si prilepšia o 1,96 eura.

Zvýšia sa aj niektoré dávky a príspevky poskytované podľa zákona o službách zamestnanosti. Zvýšenie „hranice chudoby“ narobí trochu problém budúcim žiadateľom o predčasný dôchodok. Suma minimálnej penzie sa zvyšuje zo súčasných 233,50 na 237,70 eura, ak ide o sporiteľa v prvom pilieri. Môže sa teda stať, že práve pre nesplnenie tejto podmienky im Sociálna poisťovňa predčasnú penziu neprizná.

Vyššie životné minimum pozitívne ovplyvní aj výšku zamestnaneckej prémie a daňového bonusu. Plus pre zamestnancov s nárokom na zamestnaneckú prémiu v roku 2014 predstavuje 0,60 eura mesačne, pričom tá sa vypláca raz ročne pri podaní daňového priznania alebo zúčtovaní dane. V prípade daňového bonusu sa ten zvýši o 0,38 eura mesačne na každé dieťa od júla tohto roku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba