Nezamestnanému so zdravotným postihnutím môže pomôcť úrad práce

Žiadateľ môže získať napríklad príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť.

28.09.2013 06:30
invalid,pracujúci, postihnutý, vozíčkár Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úrad môže zabezpečiť a poskytnúť:

  • informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,
  • informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí,
  • služby informačných a poradenských stredísk, kde majú aj občania so zdravotným postihnutím možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie s cieľom samoobslužne vyhľadávať voľné pracovné miesta, aktuálne informácie o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácie o životných a pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie,
  • informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré organizuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so zdravotným postihnutím,
  • odborné poradenské služby,
  • vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
  • príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napr.: na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním, na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotne postihnutí #nezamestnaní