Ako prebieha dedičské konanie

Po smrti človeka vedie na základe poverenia príslušného súdu notár v postavení súdneho komisára konanie o dedičstve.

31.10.2013 14:03
notár, dedičstvo Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dedičia si podľa stránky noras.sk nemôžu notára vybrať, pretože ho poveruje príslušný súd na základe rozvrhu práce. V prípade úmrtia poručiteľa matrika oznámi úmrtie vo svojom matričnom obvode súdu príslušnému na prerokovanie dedičstva (doručením úmrtného listu). Súd začne konanie aj bez návrhu, keď sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Výsledkom konania o dedičstve je spravidla vydanie osvedčenia o dedičstve samotným notárom alebo predloženie návrhu uznesenia na súd. Proti rozhodnutiu notára – osvedčeniu o dedičstve je možné podať opravný prostriedok, ktorým je žiadosť o pokračovanie v konaní.

Notár poverený súdom vydá osvedčenie o dedičstve v prípade bezproblémového priebehu, teda ak je dedičom jediná osoba, dedičstvo pripadlo štátu, dedičia sa medzi sebou dohodli alebo uzavreli s veriteľmi poručiteľa dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov. Opravným prostriedkom proti osvedčeniu o dedičstve je žiadosť o pokračovanie v konaní o dedičstve, ktorú môže účastník podať do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve príslušnému súdu. Ak to nestihne do tejto zákonom stanovenej lehoty, osvedčenie o dedičstve nadobudne právoplatnosť.

Oproti niektorým iným štátom únie majú dedičia na Slovensku výhodu, že notár vykoná za nich všetky úkony, vrátane podania návrhu na záznam vlastníckeho práva na základe osvedčenia o dedičstve do katastra nehnuteľností. Účastníkmi konania o dedičstve sú oprávnení dediči a v prípade, ak neexistujú, je účastníkom štát.

Osvedčenie o dedičstve je nutné ešte správoplatniť na okresnom súde, pod ktorý príslušný notár a spis spadá. To je možné vykonať až po doručení celého spisu na súd. Ak sa dedia nehnuteľnosti, zápis do katastra sa vykonáva dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom zasiela príslušný okresný súd osvedčenie o dedičstve, ktoré sa nachádza v spise (dlhšia forma zápisu). Druhým je, že si dedičia dajú sami zapísať osvedčenie o dedičstve žiadosťou na kataster. Po zápise na katastrálnom úrade vystavuje príslušný katastrálny úrad nové listy vlastníctva na dediča alebo dedičov.

Ak notár nevydá osvedčenie o dedičstve, predloží vec súdu na vydanie uznesenia o dedičstve. Súd podľa bulletinu Pro Bono advokátskej kancelárie Čarnogurský UCL konanie zastaví, keď poručiteľ nezanechal majetok. Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb a konanie zastaví.

Ak to vyžaduje všeobecný záujem alebo dôležitý záujem účastníkov konania, súd aj bez návrhu vykoná bezodkladné opatrenia, najmä zabezpečí dedičstvo, zverí veci osobnej potreby manželovi poručiteľa alebo inému členovi domácnosti, postará sa o predaj vecí, ktoré nemožno uschovať bez nebezpečenstva škody alebo nepomerných nákladov, prípadne ustanoví správcu dedičstva. Konanie o dedičstve súd ukončí vydaním uznesenia o dedičstve. Nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o dedičstve je konanie ukončené. Ak sa po právoplatnosti uznesenia o dedičstve alebo po vydaní osvedčenia o dedičstve objaví nejaký poručiteľov majetok alebo aj dlh, súd na návrh vykoná o majetku konanie o dedičstve. Konanie o dedičstve sa však nevykoná, ak sa objaví iba dlh poručiteľa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy