Chcete vydržať pôdu? Dokážte, že vám patrí

Obrábate dlhé roky pôdu, o ktorú sa vždy starala vaša rodina, ale nemáte list vlastníctva? V odôvodnených prípadoch ju môžete vydržať.

13.01.2014 06:30
pozemok, pozemky, Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je podľa Občianskeho zákonníka vydržanie. Ide o spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva tak, že nový vlastník neodvodzuje svoje vlastnícke právo od predchádzajúcich vlastníkov,“ hovorí právnička Miroslava Šimeková. Občiansky zákonník stanovuje, že oprávnený držiteľ, teda ten, čo napríklad pôdu obrába, sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe počas desiatich rokov, ak ide o nehnuteľný majetok.

Okrem toho musí podľa právničky splniť aj podmienku takzvanej dobromyseľnosti. Dobromyseľnosť sa zakladá na tom, že držiteľ musí byť presvedčený, že vec alebo právo mu patria. Šimeková však upozorňuje, že nestačí len vnútorné presvedčenie o tom, že vám majetok patrí. Prihliada sa na objektívne okolnosti, ktoré nasvedčujú, že vám pozemok patrí. Pri vydržaní sa skúma, či držiteľ mohol, alebo nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec naozaj patrí. Vydržať pôdu alebo iný majetok sa vám môže podariť napríklad vtedy, ak sa nájdu dôkazy o tom, že v minulosti sa bývalí vlastníci dohodli o výmene pôdy a podobne. Výmenu potom nenahlásili do pozemkovej knihy, pretože to nebolo povinné. Za dobromyseľného možno považovať držiteľa aj vtedy, ak napríklad pozemok nadobudol na základe nejakej zmluvy alebo rozhodnutia, tie však z nejakého dôvodu nevstúpili do platnosti a on to nevedel, alebo môže ísť o dediča, ktorý nepozná predchádzajúci stav a nevie presne, ako prebiehajú hranice medzi pozemkami. Každý prípad vydržania vlastníckeho práva je individuálny, pri každom prípade sa posudzujú všetky okolnosti a podľa nich sa postupuje ďalej.

Ak sa splnia všetky podmienky, tak právnym následkom vydržania je vznik vlastníckeho práva – vydržaním získate teda predmetný majetok do svojho vlastníctva. Zákon za okamih vzniku vlastníckeho práva považuje samotné uplynutie vydržacej doby. Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním osvedčuje notár vo forme notárskej zápisnice, ktorú notár pošle príslušnej správe katastra na zápis. Pri vydržaní nehnuteľnosti sa vyžaduje zápis vlastníckeho práva do katastra. Správa katastra vykoná zápis na základe notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní. „K vyhláseniu účastníka sa dokladá vyjadrenie osôb, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako poslední vlastníci, vyjadrenie obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza, a prípadne i vyjadrenie inštitúcie, ktorá nehnuteľnosť spravuje,“ dodala právnička.

V prípade sporných prípadov sa zaoberá určením vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti súd. Vo výlučnej právomoci súdu je rozhodnúť, či vlastnícke právo vzniklo, alebo nevzniklo. Súd rozhoduje o takýchto prípadoch na základe určovacej žaloby – žaloba o určenie vlastníckeho práva vydržaním.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #vydržanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy