Stačí na prevod pozemku jedna darovacia zmluva?

Švagriná mi chce darovať časti pozemku z dvoch listov vlastníctva a rovnaké časti chce darovať aj môjmu synovcovi. Stačí to dať do jednej zmluvy v štyroch vyhotoveniach a jedenkrát urobiť vklad do katastra alebo pre každý list vlastníctva treba zvlášť darovaciu zmluvu a treba urobiť dva vklady do katastra? Dana

07.05.2015 08:28
pôda, pozemok, stavba Foto:
Ilustračné foto.
debata

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká vkladom do katastra nehnuteľností. Konanie o povolení vkladu do katastra sa začína na návrh účastníka konania. Vlastnícke právo však prechádza na majiteľa až odo dňa rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

V prípade darovania pozemkov viacerým obdarovaným stačí vypracovať jednu darovaciu zmluvu, kde sa presne špecifikuje, vlastnícke právo ku ktorej nehnuteľnosti resp. jej časti nadobúda konkrétny obdarovaný. Na základe darovacej zmluvy sa vyhotoví návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Návrh na vklad je nutné vytvoriť a podať na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, spravidla v jednom vyhotovení. Najvhodnejšie je podať návrh na vklad spolu so zmluvou aspoň v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie ostáva na katastri a na druhé kataster potvrdí prevzatie a to ostáva účastníkom. Počet kópií závisí od počtu účastníkov, ktorí si chcú kópie ponechať.

Správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu. V prípade zrýchleného konania je lehota skrátená na polovicu.

JUDr. Veronika Lacková, MBA, A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o., www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #darovanie #otázky čitateľov